Zarządzanie Zespołem, Komunikacją i Interesariuszami

Czas trwania

16 godzin

Poziom zaawansowania

zaawansowany

Ilość punktów PDU

16

Certyfikat

PMI® ATP

Program szkolenia:

 • Identyfikacja interesariuszy i ich potrzeb komunikacyjnych
 • Problemy komunikacyjne i radzenie sobie z konfliktem
 • Planowanie i organizacja spotkań
 • Środki i techniki komunikacji
 • Formalne raportowanie i przeglądy projektów
 • Identyfikacja ról i obowiązków w projekcie
 • Dobór członków zespołu projektowego
 • Dynamika rozwoju zespołu
 • Motywowanie a demotywowanie członków zespołu
 • Dostosowanie stylu zarządzania do stanu projektu i etapu rozwoju zespołu
 • Delegowanie obowiązków

Program szkolenia koncentruje się na tzw. „miękkich” aspektach zarządzania, które mają decydujący wpływ na powodzenie projektów, czyli komunikacji oraz zarządzaniu zespołem.

Czynnikiem determinującym sukces projektów realizowanych przez zespoły są kompetencje interpersonalne i skuteczna współpraca. W pracy projektowej często pojawiają się wyzwania negocjacyjne i konflikty, z którymi sprawny kierownik projektu powinien sobie radzić. Zarządzanie projektem to także umiejętna współpraca z reprezentantami środowiska projektowego, czyli interesariuszami.

Podczas szkolenia wprowadzamy kursantów w tematy poruszane w PMBOK® Guide 7th Edition.

Komu polecamy szkolenie Zarządzanie Zespołem, Komunikacją i Interesariuszami?

 • kierownikom projektów,
 • członkom zespołów projektowych,
 • kadrze kierowniczej zaangażowanej w projekty,
 • osobom zainteresowanym podniesieniem kompetencji miękkich w zarządzaniu projektami,
 • kandydatom do zdobycia certyfikatów PMP® oraz CAPM®.

Cele szkolenia Zarządzanie Zespołem, Komunikacją i Interesariuszami:

 • Przygotowanie uczestników do budowania i utrzymywania efektywnych zespołów projektowych,
 • Przegląd technik wspierających motywację zespołu projektowego,
 • Omówienie procesów zarządzania komunikacją w projekcie,
 • Prezentacja kluczowych technik i modeli związanych ze skuteczną komunikacją w organizacjach,
 • Przygotowanie uczestników do budowania i utrzymywania trwałych i owocnych relacji z interesariuszami projektu.

Opinie uczestników

Może zainteresuje Cię również

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Instagram