ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI PROJEKTÓW

Czas trwania

16 godzin

Poziom zaawansowania

eksperckie

Ilość punktów PDU

16

Certyfikat

PMI® ATP

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do zarządzania programem: czym się różni program od projektu i portfela
 • Domeny działań zarządzania programem – dopasowanie programu do strategii organizacji
 • Karta Programu
 • Mapa Drogowa Programu
 • Zarządzanie korzyściami programu
 • Plan Zarządzania Korzyściami
 • Realizacja korzyści
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
 • Kluczowi interesariusze programu
 • Struktura zarządzania i nadzorowania programu
 • zarządzanie cyklem życia programu

Szkolenie wprowadza pojęcia zarządzania korzyściami i zarządzania komponentami składowymi programu w celu maksymalizacji korzyści biznesowych organizacji.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z kluczowymi elementami The Standard for Program Management. Mają także możliwość praktycznego przećwiczenia najważniejszych technik podczas studium przypadku opartego na zrealizowanym w rzeczywistości programie.

Komu polecamy szkolenie?

 • osobom projektującym, wdrażającym i kontrolującym programy projektów,
 • doświadczonym kierownikom projektów,
 • kadrze kierowniczej wyższego szczebla,
 • osobom odpowiadającym za realizację celów strategicznych organizacji.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z technikami i narzędziami pozwalającymi na budowę i kontrolę programów projektów zgodnego ze strategią organizacji,
 • omówienie problemów i wyzwań związanych z zarządzaniem programami projektów,
 • przedstawienie najlepszych praktyk i zapoznanie z kluczową terminologią środowiska wieloprojektowego.

Może zainteresuje Cię również

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Instagram