Zarządzanie Portfelem Projektów

Czas trwania

16 godzin

Poziom zaawansowania

eksperckie

Ilość punktów PDU

16

Certyfikat

PMI® ATP

Program szkolenia:

 • Ramy zarządzania portfelem
 • Rola managera portfela
 • Cykl życia portfela
 • Strategiczne zarządzanie portfelem
 • Planowanie wdrożenia zarządzania portfelem
 • Monitorowanie i kontrola zarządzania portfelem

Zarządzanie Portfelem Projektów to szkolenie, które w prosty sposób wyjaśnia zasady prowadzenia różnych przedsięwzięć i podpowiada, jak reagować na pojawiające się wyzwania, takie jak np. optymalizacja zasobów czy pogodzenie wpływów interesariuszy.

Program dedykowany jest osobom, które odpowiadają za zarządzanie portfelem projektów, czyli dostarczenie wartości biznesowych wynikających ze skoordynowanego zarządzania wieloma przedsięwzięciami jednocześnie. Podczas szkolenia prezentujemy najlepsze globalne praktyki zarządzania portfelem projektów, od definiowania kształtu portfela ze strategią organizacji, po jego zatwierdzenie i bieżącą kontrolę.

Komu polecamy szkolenie?

 • osobom projektującym, wdrażającym i kontrolującym portfele projektów,
 • doświadczonym kierownikom projektów, koordynującym kilka projektów jednocześnie w ramach portfela,
 • kadrze kierowniczej wyższego szczebla,
 • osobom odpowiadającym za realizację celów strategicznych organizacji.

Cele szkolenia:

 • Wyjaśnienie, jak działa proces zarządzania strategicznego.
 • Omówienie elementów cyklu życia portfela.
 • Omówienie połączenia zarządzania strategicznego z zarządzaniem portfelem.
 • Wdrożenie skutecznych ram zarządzania portfelem.
 • Omówienie zastosowania narzędzi i technik do monitorowania i kontrolowania wydajności portfela.
 • Omówienie spostrzeżeń związanych z najlepszymi praktykami zarządzania portfelem.

Może zainteresuje Cię również

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Instagram