Zarządzanie Portfelem Projektów

Czas trwania

2 dni (16 godzin)

Poziom trudności

eksperckie

Ilość punktów PDU

16

Certyfikat

Portfolio Management PMI® ATP

Program szkolenia:

 • Przedstawienie koncepcji zarządzania portfelem projektów
 • Definiowanie środowiska portfela i działań planistycznych
 • Nadawanie priorytetów i zapewnienie spójności portfela ze strategią
 • Zatwierdzanie i kontrola portfela
 • Dobre praktyki zarządzania portfelem
 • Pokonywanie najistotniejszych barier wdrożenia
 • Certyfikacja PMP®

Zarządzanie Portfelem Projektów to szkolenie, które w prosty sposób wyjaśnia zasady prowadzenia różnych przedsięwzięć i podpowiada, jak reagować na pojawiające się wyzwania, takie jak np. optymalizacja zasobów czy pogodzenie wpływów interesariuszy.

Program dedykowany jest osobom, które odpowiadają za zarządzanie portfelem projektów, czyli dostarczenie wartości biznesowych wynikających ze skoordynowanego zarządzania wieloma przedsięwzięciami jednocześnie. Podczas szkolenia prezentujemy najlepsze globalne praktyki zarządzania portfelem projektów, od definiowania kształtu portfela ze strategią organizacji, po jego zatwierdzenie i bieżącą kontrolę. Program stanowi także przewodnik w procesie przygotowania do prestiżowej certyfikacji Portfolio Management Professional (PMP)®.

Komu polecamy szkolenie?

 • osobom projektującym, wdrażającym i kontrolującym portfele projektów,
 • doświadczonym kierownikom projektów, koordynującym kilka projektów jednocześnie w ramach portfela,
 • kadrze kierowniczej wyższego szczebla,
 • osobom odpowiadającym za realizację celów strategicznych organizacji.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z technikami i narzędziami pozwalającymi na budowę i kontrolę portfela projektów zgodnego ze strategią organizacji,
 • omówienie problemów i wyzwań związanych z wdrożeniem procesu Zarządzania Portfelem Projektów i Biura Zarządzania Portfelem w przedsiębiorstwie,
 • przedstawienie najlepszych praktyk i zapoznanie z kluczową terminologią środowiska wieloprojektowego,
 • efektywne przygotowanie do certyfikacji PMP®

Opinie uczestników

Może zainteresuje Cię również

Facebook
Facebook
LinkedIn