Wywiad z Johnem Donohoe

Zapraszamy do lektury wywiadu z Johnem Donohoe, Dyrektorem Biura Zarządzania Projektami i Zarządzania Zmianą w Star Alliance, już po raz kolejny poprowadzi dla nas w Warszawie szkolenie z zakresu zarządzania portfelem projektów. John ma ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem, programami oraz projektami według standardów PMI® oraz podejścia Agile. Od 11 lat odpowiada za pracę Biura Zarządzania Projektami w globalnej organizacji Star Alliance, zrzeszającej 28 największych linii lotniczych na świecie.

 

pmexperts: Czym jest zarzadzanie portfelem projektów? Jaką najważniejszą wskazówkę dotyczącą zarządzania portfelem projektów dałbyś naszym czytelnikom?

John Donohoe: W zarządzaniu portfelem projektów chodzi przede wszystkie o wybranie najlepszych projektów, których zadaniem jest realizacja strategii firmy, takich, które gwarantują najlepsze efekty By to zrobić, musisz najpierw wiedzieć, dokąd zmierza Twoja organizacja. W rzeczywistości większość osób nie ma pojęcia, jakie są cele organizacji i za pomocą jakiej strategii mają zostać osiągnięte. Zatem dla skutecznego zarządzania portfelem projektów i efektywnego stosowania zasad zarządzania portfelem projektów krytyczne jest zrozumienie wizji, celów organizacji oraz niezbędnych do ich osiągnięcia działań. Patrząc powierzchownie, realizacja strategii i zarządzanie portfelem projektów mogą się wydawać proste, ale w rzeczywistości takie nie są.

Jesteś Dyrektorem Biura Zarządzania Projektami i Zarządzania Zmianą w Star Alliance. Jakie zmiany wdrożyłeś w swojej organizacji po objęciu PMO?

Biuro Zarządzania Projektami w Star Alliance należy do kategorii EPMO – Enterprise Project Managemetn Office, co oznacza, że dostarczamy usługi z zakresu zarządzania projektami dla całej organizacji. Nasi Project Managerowie mają certyfikat PMP® a także są certyfikowanymi Scrum Masterami. Aktualnie jesteśmy w trakcie rozwijania dostarczanych przez nas usług cyfrowych tworząc  API (interfejs programowania aplikacji) dla członkowskich linii lotniczych. Z punktu widzenia PMO naszą rolą jest napędzanie zmian i wspieranie ich za pomocą szkoleń oraz nieustannego udoskonalania metodologii Scrum dla cross-businessowych Zespołów Produktowych. Jeśli zaś chodzi o perspektywę zrządzania portfelem projektów, to nasz nowy CEO dwa lata temu zmienił strategiczne priorytety organizacji. Zmiana strategiczna z kolei wymagała przeglądu naszego bilansu portfolio i kryteriów priorytetyzacji portfolio. Znacząco zwiększyliśmy liczbę oferowanych produktów digitalowych i zarządzanie w celu zwiększenia koncentracji na kliencie, wdrażania produktów na rynek oraz ich zwinności.

Z jakimi największymi wyzwaniami dotyczącymi zarządzania portfelem projektów spotkałeś się w swojej karierze?

Wybór projektów, które zostaną sfinansowane i rozpoczęte jest procesem o bardzo politycznym wymiarze. Wdrożenie w mojej organizacji zarządzania portfelem projektów znacząco poprawiło transparentność wyboru projektów, zmniejszając tym samym wpływ polityczny. Kluczowym krokiem, który pozwolił to osiągnąć, było określenie z góry całego procesu zarządzania portfelem projektów i jasna komunikacja z zarządem w czasie jego wdrażania. 

Już niebawem przyjeżdżasz do Warszawy, aby 11 i 12 marca przeprowadzić szkolenie na temat zarządzania portfelem projektów. Czego wyjątkowego mogą spodziewać się jego uczestnicy?

Szkolenie będzie oparte na najnowszym standardzie PMI®: 4th Edition Portfolio Management Standard. Będzie ono wyjątkowo interaktywne i obejmie studia przypadku, praktyczne przykłady i ćwiczenia w grupach, które ułatwią zrozumienie zasad i procesów zarządzanie portfelem projektów. Każdy z uczestników będzie miał okazję, by poznawane zagadnienia zastosować do procesu wyboru projektów w swojej organizacji. Będzie również miejsce na przedyskutowanie wyzwań, przed którymi uczestnicy stają w swoich własnych Biurach Zarządzania Projektami oraz sposobów na ich przezwyciężenie. Dodatkowo omówimy zwinne zarządzanie portfelem projektów oraz Metodykę zarządzania portfelem (Management of Portfolios, MOPs) wypracowaną przez from Office of Government Commerce z Wielkiej Brytanii.

Dziękujemy.

Zobacz więcej informacji o szkoleniu Zarządzanie Portfelem Projektów

Comments are closed.

Facebook
Facebook
LinkedIn