Dojrzałe organizacje projektowe

wyróżnia między innymi to, iż posiadają dostosowane i wdrożone sposoby zarządzania projektami powszechnie zwane metodykami. Powstają one zwykle w efekcie inspiracji międzynarodowymi standardami zarządzania projektami, aczkolwiek powinny być w przemyślany sposób dostosowane do środowiska organizacji.

Przez organizacyjną metodykę zarządzania projektami rozumiemy zestaw procesów, procedur i narzędzi opisujących, w jaki sposób projekt zarządzany jest w organizacji od etapu pomysłu, przez jego inicjowanie, planowanie, realizację, kontrolę i zamknięcie. Punktem wyjścia do jej stworzenia są sugestie zawarte w raporcie będącym wynikiem oceny dojrzałości projektowej organizacji oraz wytyczne wybranych światowych standardów zarządzania projektami PMI®, PRINCE2® czy SCRUM.

Lata doświadczeń w projektowaniu i wdrażaniu metodyk zarządzania projektami przełożyły się na stworzenie naszych autorskich metodyk, które dedykujemy wybranym Klientom:

PM-Base – metodyka zarządzania projektami dedykowana małym i średnim organizacjom

PM-Advanced – metodyka zarządzania projektami dedykowana dużym organizacjom

PM-Pro – metodyka zarządzania projektami dedykowana­ organizacjom zarządzającym także programami i portfelami projektów.

Cele stworzenia i wdrożenia metodyki zarządzania projektami w organizacji:

  • Uporządkowanie działań projektowych według spójnej metody – wskazanie jednolitej ścieżki zarządzania projektami kierownikom, sponsorom, Klientom oraz członkom zespołów projektowych
  • Podniesienie skuteczności realizacji projektów
  • Ułatwienie kontroli statusów projektów przez wyższe kierownictwo
  • Kontrola nad zasobami – możliwość realizacji większej ilości projektów bazując na tej samej puli zasobów
  • Podniesienie konkurencyjności organizacji poprzez możliwość realizacji projektów szybciej, taniej i skuteczniej niż konkurencja.

 

Dostosowany do specyfiki działania Klienta model wdrażany jest wspólnie poprzez symulacje i uczestnictwo w projektach pilotażowych. Audytujemy także wdrożone już metodyki, wskazując obszary i sposoby ich optymalizacji.

Facebook
Facebook
LinkedIn