TWOJE WYZWANIE

  • Rozrost działalności projektowej Twojej organizacji jest imponujący i jednocześnie wymaga większej alokacji zasobów. Obawiasz się zbyt wysokich kosztów, problemów z komunikacją i nadmiernej dokumentacji. Potrzebujesz wydzielić w strukturze specjalny zespół dedykowany projektom.
  • Twoja organizacja posiada już PMO, ale wyniki jego działalności są poniżej oczekiwań. Potrzebujesz większej elastyczności i responsywności PMO, by osiągało założone cele i pełniło efektywnie swoją rolę.

NASZE ROZWIĄZANIE

Wesprzemy Cię zarówno w powołaniu do życia Biura Zarządzania Projektami, jak i w usprawnieniu już istniejącej struktury. Określimy potrzeby i możliwości Twojej organizacji by móc wypracować plan szyty na miarę i dążący do osiągnięcia określonych celów. Działające już PMO poddamy obiektywnej ocenie, by na wnioskach oprzeć nasze rekomendacje zmian. Oferujemy również pomoc w doborze zespołu oraz zapewnieniu jego członkom niezbędnych kompetencji i wsparcia mentorskiego.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ ORGANIZACJI

  • ujednolicisz działania projektowe,
  • lepiej wykorzystasz zaangażowane zasoby,
  • poprawisz spójność działań projektowych ze strategią biznesową organizacji,
  • realizując kolejne projekty, możesz czerpać z doświadczeń z przeszłości,
  • wybierając wsparcie ekspertów przy tworzeniu lub usprawnianiu PMO, zoptymalizujesz koszty tej inwestycji.

Stwórz z nami PMO, aby oszczędzić czas, pieniądze i zminimalizować ryzyko związane z projektami.