Szukasz ekspertów w zarządzaniu projektami, którzy szkolą efektywnie? Wybierz PM Experts!

Od 2004 roku przeszkoliliśmy tysiące polskich kierowników projektów reprezentujących kluczowe segmenty polskiej gospodarki. Wspieraliśmy ich zarówno w rozwoju niezbędnych dla sukcesu projektu kompetencji, jak i w zdobyciu najbardziej prestiżowych certyfikacji branżowych. Wszyscy nasi trenerzy to przede wszystkim doświadczeni praktycy zarządzania projektami przygotowani do profesjonalnego dzielenia się swoją wiedzą. Szkolenia dostarczamy zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Bazujemy na klasycznych, zwinnych, oraz hybrydowych podejściach do prowadzenia projektów. Od 2007 roku posiadamy prestiżowy status PMI® Global Registered Education Provider, zaś od 2010 roku jesteśmy akredytowanym dostawcą szkoleń PRINCE2®.

Prowadzimy nasze programy zarówno w formule otwartej (m.in. Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław) jak i korporacyjnej, gdzie zwykle dostosowujemy zakres do specyfiki działalności naszych Klientów. Nasze szkolenia z zarządzania projektami można odbywać w formie tradycyjnej lub online, która elastycznie wpasowuje się w codzienne obowiązki zawodowe.

 

Aby szkolenie odbyło się w planowanym terminie musi zebrać się minimalna grupa 6 osób. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia.

PMI®

pmi authorized training partner

Obecnie w wielu organizacjach tworzone są zespoły projektowe, których zadaniem jest stworzenie takiego planu, aby uzyskać jak najwyższe wyniki. W tym celu powołuje się często kierownika bądź project managera, którego zadaniem jest utrzymanie nadzoru nad danym projektem. Taka osoba musi mieć odpowiednią wiedzę, aby skutecznie motywować swoich podwładnych, a jednocześnie sprawiedliwie rozliczać ich z osiągnięć. Właśnie w tym celu utworzono szkolenie Akademia PMP®, które pozwoli poznać najlepsze praktyki PMI. Przychodząc do nas nauczysz się między innymi zarządzania projektami w organizacji, harmonogramem zadań, kosztami czy jakością oraz jak usprawnić komunikację pomiędzy członkami zespołu.

Dlaczego standardy PMI okazują się tak istotne w wielu biurach podczas prac projektowych? Przede wszystkim pozwalają na zwiększenie jakości, a także przyśpieszanie wykonywanej pracy. Podczas naszych szkoleń, dotyczących zarządzania projektem, uczymy wielu istotnych dla kierownika projektów umiejętności.

Jak zostać skutecznym i sprawnym project managerem? Tego dowiesz się na naszych szkoleniach PMI z zarządzania projektami!

PRINCE2®

W ofercie naszej organizacji szkoleniowej posiadamy kursy, dzięki którym skuteczniej będziesz mógł zarządzać pracą w swoim zespole. Zajmujemy się przekazywaniem wiedzy na temat tradycyjnej i sprawdzonej metody PRINCE2, zbudowanej na 7 zasadach, których przestrzegać powinno się w budowaniu każdego projektu. Chodzi tu o:

 • stałą analizę zasadności biznesowej,
 • zarządzanie etapowe,
 • wykorzystywanie doświadczenia,
 • podzielone role i obowiązki,
 • zarządzanie oparte na tolerancji,
 • koncentrację na produkcie,
 • dostosowanie do warunków projektu.

Metodyka ta oparta jest na występujących po sobie, jasno zdefiniowanych procesach, co sprawia, że może być traktowana jako szczegółowa i kompleksowa instrukcja zarządzania projektem. Stosowanie reguł PRINCE2 pozwala na wysoce efektywne prowadzenie prac zespołu projektowego, co przekłada się na osiąganie wysokich wyników.

AGILE PM®

apmg interantional akredytacje certyfikaty zarządzanie projektami

Jedną ze zwinnych metodyk zarządzania projektami jest Agile. W PM Experts zajmujemy się szkoleniami z zakresu stosowania tego sposobu zarządzania, a przy tym skutecznego realizowania założonych efektów. W ramach prowadzonych kursów można liczyć na szkolenie dla początkujących – Foundation, jak i dla już bardziej zaawansowanych w tej tematyce – Practitioner. Dzięki nam poznasz tajniki jednej z najbardziej elastycznych, zwinnych metod w biznesie.

Kurs Agile pozwoli na poznanie istoty i specyfiki tej ważnej metodyki zarządzania projektami. Szkolenia Project Management PM Experts to skondensowana wiedza o zaletach, wyzwaniach i technikach koncepcji oraz umiejętności zastosowania ich w praktyce biznesowej. Kluczowym elementem jest skuteczne przywództwo oparte na trzech aspektach:

 • jasne i realne cele,
 • swoboda działania,
 • dobra informacja zwrotna.

SCRUM

Scrum to jedna z najczęściej stosowanych, zwinnych ram zarządzania projektami. Wśród najważniejszych elementów tego podejścia należy wymienić:

 • ściśle powiązane ze sobą fazy rozwojowe produktu,
 • samodzielne organizowanie zespołów,
 • grupowe uczenie się,
 • iteracyjny przepływ wiedzy.

Istota Scrum polega na kreatywnej pracy małych zespołów projektowych, gdzie funkcjonuje sprawna komunikacja i gotowość do elastycznego działania. Członek grupy powinien mieć przekazaną odpowiedzialność za realizowaną pracę i tym samym mieć możliwość samoorganizacji. Ważne są również wiedza i doświadczenie pozostałych osób. Nasze intensywne szkolenie ma na celu przekazanie oraz rozszerzenie wiedzy na temat prowadzenia projektów według metody Scrum, jak i przygotowanie uczestników do przystąpienia do egzaminu PSM I. W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się postaw, zachowań i technik przydatnych w codziennej pracy przy projektach zwinnych, dowiedzą się jak budować i doskonalić pracę zespołów scrumowych, oraz wezmą udział w symulacji egzaminu Professional Scrum Master (PSM I).

Organizujemy szkolenia z zarządzania projektami w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Chcesz porozmawiać o ofercie kursów online lub stacjonarnych? Skontaktuj się z nami.

KOMPETENCJE DODATKOWE

Dla ambitnych kierowników projektów, którzy chcą na bieżąco poszerzać swoje umiejętności w dynamicznie rozwijającym się świecie project managementu, przygotowaliśmy specjalne szkolenia w trybie tradycyjnym i zdalnym, których celem jest dostarczanie aktualnej wiedzy, dostosowanej do zmieniających się potrzeb rynku oraz charakterystyki pracy project managera.

Dynamiczne zmiany w otoczeniu współczesnej organizacji, postępujące procesy globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej, powodują konieczność ustawicznej modyfikacji zasad zarządzania projektami. Aby zachować dobrą pozycję na konkurencyjnym rynku, firmy muszą stale rozwijać swoją ofertę produktową i usługową. Dział odpowiedzialny za innowacyjne projekty powinien być pierwszą komórką w przedsiębiorstwie, gotową do wprowadzania zmian w zakresie zarządzania nimi, aby uzyskać maksymalną efektywność.

Zarządzanie projektami online i szkolenia PMExperts to gotowe know-how do praktycznego wykorzystania w pracy każdego project managera. Wiedza o realizowaniu biznesowych pomysłów, planów i zadań zdobywana jest poprzez system permanentnego uczenia się, obserwację otoczenia oraz ustawiczne wprowadzanie udoskonaleń w sferze project management. Szkolenia PMExperts to wymierne korzyści dla uczestników i organizacji.

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych trenerów. Szukasz pracy jako project manager? Szkolenia PM Experts spełnią Twoje oczekiwania!

Szkolenia ONLINE

Jest to nowa forma szkolenia, dostosowana do zmieniających się potrzeb naszych klientów. To gruntowne przygotowanie do pełnienia roli skutecznego kierownika projektów, wykorzystującego w swych codziennych działaniach najlepsze światowe praktyki, podane w przystępnej formie szkolenia online prowadzonego przez doświadczonych ekspertów. Zastosowane materiały oraz techniki szkoleniowe odpowiadają klasycznej formie kursu.

Każdy moduł szkolenia online, w celu najefektywniejszego wykorzystania zalet interaktywnej edukacji zdalnej, odbywa się w ciągu trzygodzinnych wirtualnych spotkań na platformie e-learningowej. Po każdym 90’ bloku zajęć przewidujemy zadanie do samodzielnego wykonania przez uczestnika. Czas na jego wykonanie nie powinien przekraczać 20’. Wyniki zadania uczestnik powinien wysłać w przeciągu godziny od zakończenia danej sesji pocztą elektroniczną do prowadzącego. Na początku kolejnego bloku zajęć rezultaty zadań zostaną omówione, a prowadzący przedstawi odpowiednie lub sugerowane odpowiedzi. Taka forma szkolenia online sprawia, że uczestnicy mogą efektywnie przyswajać wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu.

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Instagram