Szukasz ekspertów w zarządzaniu projektami, którzy szkolą efektywnie? Wybierz pmexperts!

Od 2004 roku przeszkoliliśmy tysiące polskich kierowników projektów reprezentujących kluczowe segmenty polskiej gospodarki. Wspieraliśmy ich zarówno w rozwoju niezbędnych dla sukcesu projektu kompetencji, jak i w zdobyciu najbardziej prestiżowych certyfikacji branżowych. Szkolenia prowadzimy w formule otwartej oraz zamkniętej, dostosowując zakres do specyfiki działalności naszych Klientów.

Wszyscy nasi trenerzy to przede wszystkim doświadczeni praktycy zarządzania projektami przygotowani do profesjonalnego dzielenia się swoją wiedzą.  Szkolenia dostarczamy zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Bazujemy na klasycznych, zwinnych, oraz hybrydowych podejściach do prowadzenia projektów. Od 2007 roku posiadamy prestiżowy status PMI® Global Registered Education Provider, zaś od 2010 roku jesteśmy akredytowanym dostawcą szkoleń PRINCE2®.

SZKOLENIA WPROWADZAJĄCE

Pierwszy krok do dojrzałego zarządzania projektami: w ciągu jednego dnia prezentujemy najistotniejsze z punktu widzenia sukcesu projektu praktyki – zarówno twarde, związane z harmonogramowaniem, czy zarządzaniem ryzykiem, jak i miękkie związane z przywództwem i komunikacją.

PMI®

Naszym flagowym programem jest Akademia PMP®: kompleksowy, 10-dniowy program szkoleniowy budujący silny fundament kompetencji kierownika projektu oraz przygotowujący do prestiżowej certyfikacji Project Management Professional (PMP®). Akademia PMP® składa się z pięciu 2-dniowych sesji, skupiających się na kluczowych w zarządzaniu projektami obszarach wiedzy: Zarządzanie Projektami w Organizacjach; Zarządzanie Zakresem, Harmonogramem i Kosztami; Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami; Zarządzanie Zasobami, Komunikacją i Interesariuszami oraz Przygotowanie do Egzaminu PMP®. Możliwa jest również realizacja wybranych szkoleń.

PRINCE2®

Intensywne szkolenia prezentujące brytyjską metodykę zarządzania projektami PRINCE2® w jej najnowszym wydaniu. Szkolenia zakończone są oficjalnym egzaminem, po którym uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat PRINCE2®Foundation lub PRINCE2®Practitioner.

EKSPERCKIE

Proponujemy szkolenia kierowane do osób odpowiadających za stworzenie i rozwój/optymalizację działania Biura Zarządzania Projektami (PMO) oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie portfelem projektów, czyli dostarczenie wartości biznesowych wynikających ze skoordynowanego zarządzania wieloma przedsięwzięciami jednocześnie. Skutecznie uczymy zastosowania programu MS Project, a także pomagamy w rozwoju kompetencji w zakresie komunikacji biznesowej.

AGILE PROJECT MANAGEMENT

Zobacz rozwiązania, które pozwolą Ci na prawdziwie zwinne zarządzanie projektami dzięki poznaniu metody Agile. Jest to sposób, dzięki któremu możliwe staje się bardziej elastyczne podejście podczas tworzenia, jak i wykonywania planów w zespole. W czasie szkolenia dowiesz się zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zarządzania wykorzystując techniki, które na początku stosowane były przez programistów podczas tworzenia kodów do aplikacji. Poznaj założenia manifestu Agile i naucz się, jak je stosować.

Dowiedz się o możliwości dofinansowania szkoleń

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, więc nasze szkolenia mogą być dofinansowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata. W naszym portfolio najpopularniejszy jest cykl pięciu szkoleń przygotowujących do egzaminu PMP® – Akademia PMP®.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia. Z pmexperts przygotujesz się do tego egzaminu podczas Akademii PMP®.

Czym jest certyfikat PRINCE2®?

Certyfikat PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) poświadcza znajomość opartego na procesach podejścia do zarządzania projektami, które dostarcza łatwo dopasowywaną i skalowalną metodykę. Ma bardzo formalny charakter, z powodzeniem wykorzystuje się ją przy realizacji złożonych przedsięwzięć w modelu tradycyjnym. Nasze szkolenia z zakresu PRINCE2® prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania: PRINCE2® Foundation oraz PRINCE2® Practitioner.