Najnowsze aktualizacje

Cechy, obowiązki, kompetencje kierownika projektu

Z kolei sam PMBOK® Guide (...) przedstawia obecnie 8 dziedzin w zakresie zarządzania projektami, omawia dopasowanie ich do środowiska projektu oraz wylicza ...

Czytaj więcej

PMBOK® Guide

PMBOK® Guide (Project Management Body of Knowledge) jest kanonem wiedzy o zarządzaniu projektami. Prezentuje globalne standardy i dobre praktyki, które pozostają czynnikiem kluczowym osiągania sukcesów biznesowych.

Agile

Techniki zwinne dedykowane są do projektów, w których zakres dostosowywany jest tak, aby w krótkim czasie i przy ograniczonym budżecie dostarczyć produkty umożliwiające osiągnięcie celów biznesowych.

Scrum

Scrum to jeden z najczęściej stosowanych frameworków zwinnego zarządzania projektami. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest praca zespołowa, a czas realizacji projektu jest kluczowy.

Zdalne zarządzanie

W ostatnim czasie jednym z wiodących trendów w zarządzaniu projektami jest realizowanie ich w warunkach zdalnych. Dowiedz się więcej o zaadaptowaniu dotychczasowych zasad project managementu do nowych warunków działania.

Wywiady

W serii wywiadów “Okiem PMa” przedstawiamy inspirujące rozmowy z doświadczonymi kierownikami projektów, którzy podzielili się z nami spostrzeżeniami o project managemencie.

PMP®

Project Management Professional®, opracowany przez Project Management Institute, jest najpopularniejszym certyfikatem wśród kierowników projektów. Zdanie egzaminu wymaga kompleksowego przygotowania merytorycznego, jak również wiedzy o strukturze samego egzaminu.

PRINCE2®

Stosowanie metodyki PRINCE2® (ang. Projects in Controlled Environments) 6th Edition zapewnia wysoką standaryzację podejścia, terminologii i dokumentacji, co ułatwia osiągnięcie celów projektu.

MS Project®

Program Microsoft® Project to jedno z najpopularniejszych narzędzi wspierających zarządzanie przedsięwzięciami biznesowymi, które podnosi wydajność i ułatwia codzienną pracę.

e-learning

Zastanawiając się nad edukacją zdalną warto zwrócić uwagę na elastyczność oraz prostotę obsługi interfejsu użytkownika platformy e-learningowej. Kursy e-learningowe tworzone są z myślą o łatwości dostępu do informacji – interaktywnie prowadzą krok po kroku przez kolejne etapy szkolenia.

Zarządzanie projektami po godzinach

Zarządzanie projektami to nie tylko nasza praca, ale i pasja. Opisujemy nasze doświadczenia w zakresie zarządzania projektami w odniesieniu do codziennego życia.

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Instagram