Obecnie w korporacjach i innych biznesach tworzone są zespoły projektowe, których zadaniem jest stworzenie takiego planu, aby uzyskać jak najwyższe wyniki. W tym celu powołuje się często kierownika bądź menagera, którego zdaniem jest utrzymanie nadzoru nad danym zespołem. Taka osoba musi posiadać odpowiednią wiedzę, aby skutecznie motywować swoich podwładnych, a jednocześnie sprawiedliwie rozliczać ich z osiągnięć.

Właśnie w tym celu utworzono szkolenie, które pozwoli poznać standardy PMI. Innymi słowy – przychodząc do nas nauczysz się między innymi zarządzania projektami w organizacji, harmonogramem zadań, kosztami czy jakością.

Dlaczego standardy PMI okazują się być tak istotne w wielu biurach podczas prac projektowych? Przede wszystkim pozwalają na zwiększenie jakości, a także przyśpieszaniu wykonywanej pracy. Ponadto podczas naszych szkoleń można się nauczyć wielu istotnych umiejętności, jak na przykład więcej o usprawnianiu komunikacji między członkami zespołu, tak aby wykonywane przez nich obowiązki dawały jeszcze wyższe wyniki.

Dowiedz się o możliwości dofinansowania szkoleń

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, więc nasze szkolenia mogą być dofinansowane z Powiatowego Urzędu Pracy.