PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU PMP®

Czas trwania

5 dni (35 godzin)

Poziom trudności

zaawansowany

Ilość punktów PDU

35

Certyfikat

PMI® ATP/CAPM®

Program szkolenia:

 • Zasady dopuszczenia do egzaminu PMP®
 • Proces zgłoszeniowy
 • Specyfika pytań egzaminacyjnych PMP®
 • Techniki analizy pytań
 • Akronimy używane w treści egzaminu
 • Wprowadzenie w anglojęzyczną terminologię
 • Przegląd zadań występujących w ramach egzaminu
 • Przegląd głównych obszarów wiedzy PMBOK® Guide
 • Testy znajomości poszczególnych obszarów i analiza odpowiedzi
 • Przegląd kodeksu zawodowego PMI®

Szkolenie stanowi podsumowanie wiedzy zdobytej w ramach Akademii PMP® z precyzyjnym ukierunkowaniem na zagadnienia najczęściej występujące na egzaminie PMP®.

Przedstawiamy stworzone przez PMI, pięciodniowe, intensywne przygotowanie do zdobycia certyfikatu Project Management Professional (PMP)®.

Podczas szkolenia dokładnie omawiane są zasady certyfikacji, zakres niezbędnej wiedzy oraz materiały źródłowe, struktura egzaminu, angielskojęzyczne pojęcia i akronimy dotyczące środowiska projektowego, a także typy pytań egzaminacyjnych wraz ze sposobami eliminowania nieprawidłowych odpowiedzi.

W programie szkolenia przewidziany jest czas na rozwiązywanie przykładowych pytań testowych, przygotowanych przez PMI.

Komu polecamy szkolenie?

 • kierownikom projektów oraz członkom zespołów projektowych chcącym zdobyć certyfikat PMP®,
 • członkom zespołów projektowych chcącym zdobyć certyfikat CAPM®,
 • osobom, które chcą potwierdzić swoje doświadczenie międzynarodowym certyfikatem z zarządzania projektami.

Cele szkolenia:

 • kompleksowe przygotowanie do egzaminu PMP® oraz CAPM®,
 • zapoznanie się ze strukturą pytań oraz zasadami dotyczącymi certyfikacji PMI®,
 • omówienie kodeksu etycznego kierownika projektu,
 • utrwalenie wiedzy pozyskanej w trakcie Akademii PMP®

Opinie uczestników

Może zainteresuje Cię również

Facebook
Facebook
LinkedIn