Zarządzanie Zasobami, Komunikacją i Interesariuszami

1 950,00  netto

Program szkolenia koncentruje się na tzw. „miękkich” aspektach zarządzania, które mają decydujący wpływ na powodzenie projektów, czyli komunikacji oraz zarządzaniu zespołem. Czynnikiem determinującym sukces projektów realizowanych przez zespoły są kompetencje interpersonalne i skuteczna współpraca. W pracy projektowej często pojawiają się wyzwania negocjacyjne i konflikty, z którymi sprawny kierownik projektu powinien sobie radzić. Zarządzanie projektem to także umiejętna współpraca z reprezentantami środowiska projektowego, czyli interesariuszami.

“Zarządzanie Zasobami, Komunikacją i Interesariuszami” jest jednym z pięciu szkoleń w ramach Akademii PMP® przygotowujących do egzaminu PMP®.

 

Szkolenia odbywają się w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Katowicach.

-> SPRAWDŹ TERMINY SZKOLEŃ W TWOJEJ LOKALIZACJI <-

 

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia.

Poznaj Zarządzanie Zasobami, Komunikacją i Interesariuszami ONLINE

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem lub masz pytania, kliknij w ten link i wypełnij formularz kontaktowy.

+48 727 530 530 (kliknij i zadzwoń)

Interaktywne szkolenie prowadzone w oparciu o studium przypadku
PROGRAM:
planowanie komunikacji w projekcie,
analiza potrzeb komunikacyjnych interesariuszy,
tworzenie planu zarządzania komunikacją,
środki i techniki komunikacji,
metody pozyskiwania i dystrybucji informacji,
zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy,
planowanie i organizacja spotkań,
raportowanie przebiegu projektu,
tworzenie skutecznych zespołów projektowych w oparciu o efektywną komunikację,
pozyskiwanie zespołu projektowego,
tworzenie struktury zespołu projektowego,
podział ról w zespole projektowym,
etapy formowania zespołu projektowego,
optymalizacja relacji interpersonalnych w zespole,
wykorzystywanie autorytetu i siły osobowości w zwiększeniu wydajności zespołu,
rozwiązywanie konfliktów w zespole,
elementy negocjacji w prowadzeniu projektu,
zarządzanie a przywództwo,
identyfikacja interesariuszy,
planowanie zarządzania interesariuszami,
zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy,
kontrola zaangażowania interesariuszy.

CELE SZKOLENIA:

  • Przygotowanie uczestników do budowania i utrzymywania efektywnych zespołów projektowych,
  • Przegląd technik wspierających motywację zespołu projektowego,
  • Omówienie procesów zarządzania komunikacją w projekcie,
  • Prezentacja kluczowych technik i modeli związanych ze skuteczną komunikacją w organizacjach,
  • Przygotowanie uczestników do budowania i utrzymywania trwałych i owocnych relacji z interesariuszami projektu.

KOMU POLECAMY TO SZKOLENIE?

  • kierownikom projektów,
  • członkom zespołów projektowych,
  • kadrze kierowniczej zaangażowanej w projekty,
  • osobom zainteresowanym podniesieniem kompetencji miękkich w zarządzaniu projektami,
  • kandydatom do zdobycia certyfikatów PMP® oraz CAPM®.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)

Poziom Zaawansowany

Certyfikat PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:

Leadership 10

Strategic and Business Managment 2

Technical Project Management 4

Suma 16

Kategoria: