Zarządzanie Zasobami, Komunikacją i Interesariuszami ONLINE

1 550,00 

Na czym polega Zarządzanie Zasobami, Komunikacją i Interesariuszami ONLINE?

 • Zarządzanie Zasobami, Komunikacją i Interesariuszami ONLINE jest jednym z pięciu szkoleń w ramach Akademii PMP® ONLINE przygotowujących do egzaminu PMP®.
 • Program szkolenia online, przy zachowaniu najwyższych standardów edukacji zdalnej, koncentruje się na tzw. „miękkich” aspektach zarządzania, które mają decydujący wpływ na powodzenie projektów, czyli komunikacji oraz zarządzaniu zespołem.
 • Omawia procesy zarządzania komunikacją, zespołem i interesariuszami w projekcie.
 • Przedstawia różne style komunikacji i narzędzi wspierających ich efektywność.
 • Prezentuje techniki oddziaływania na interesariuszy wspierających osiągnięcie celów projektu.

Jak wygląda przebieg szkolenia online?

 • Każdy moduł szkolenia online, w celu najefektywniejszego wykorzystania zalet interaktywnej edukacji zdalnej, odbywa się w ciągu trzygodzinnych wirtualnych spotkań na platformie e-learningowej.
 • Kurs online odbywa się w godzinach 10:00-11:30 i 14:00-15:30.
 • Po każdym 90’ bloku zajęć przewidujemy zadanie do samodzielnego wykonania przez uczestnika. Czas na jego wykonanie nie powinien przekraczać 20’.
 • Wyniki zadania uczestnik powinien wysłać w przeciągu godziny od zakończenia danej sesji pocztą elektroniczną do prowadzącego.
 • Na początku kolejnego bloku zajęć rezultaty zadań zostaną omówione, a prowadzący przedstawi odpowiednie lub sugerowane odpowiedzi. Taka forma szkolenia online sprawia, że uczestnicy mogą efektywnie przyswajać wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu PMP®.

Dokładne terminy poszczególnych modułów można znaleźć pod opisem wybranego szkolenia online.

Więcej szczegółów dotyczących formuły szkoleń online znajduje się tutaj.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia.

Zapisz się na szkolenie lub skontaktuj
z nami, by zorganizować szkolenie w Twojej firmie:

+48 727 530 530

Interaktywne szkolenie prowadzone w oparciu o studium przypadku.

PROGRAM SZKOLENIA ONLINE:

 • planowanie komunikacji w projekcie,
 • analiza potrzeb komunikacyjnych interesariuszy,
 • tworzenie planu zarządzania komunikacją,
 • środki i techniki komunikacji,
 • metody pozyskiwania i dystrybucji informacji,
 • zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy,
 • planowanie i organizacja spotkań,
 • raportowanie przebiegu projektu,
 • tworzenie skutecznych zespołów projektowych w oparciu o efektywną komunikację,
 • pozyskiwanie zespołu projektowego,
 • tworzenie struktury zespołu projektowego,
 • podział ról w zespole projektowym,
 • etapy formowania zespołu projektowego,
 • optymalizacja relacji interpersonalnych w zespole,
 • wykorzystywanie autorytetu i siły osobowości w zwiększeniu wydajności zespołu,
 • rozwiązywanie konfliktów w zespole,
 • elementy negocjacji w prowadzeniu projektu,
 • zarządzanie a przywództwo,
 • identyfikacja interesariuszy,
 • planowanie zarządzania interesariuszami,
 • zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy,
 • kontrola zaangażowania interesariuszy.

AGENDA SZKOLENIA ONLINE:

Blok 1

 • Wstęp do zarządzania zasobami projektu
 • Teoria skutecznych zespołów
 • Planowanie zasobów projektu
 • Macierz obowiązków RAM
 • Pozyskiwanie zasobów
 • Zespół wirtualny

Blok 2

 • Rozwijanie zespołu
 • Motywowanie zespołu
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Zmiany w kontekście zespołowym
 • Kontrolowanie zasobów
 • Podsumowanie zarządzania zasobami

Blok 3

 • Wstęp do zarządzanie komunikacją w projekcie
 • Skuteczna komunikacja
 • Planowanie komunikacji w projekcie
 • Zapewnienie komunikacji w projekcie
 • Typowe problemy w komunikacji projektowej
 • Monitorowanie komunikacji w projekcie
 • Podsumowanie zarządzania komunikacją w projekcie

Blok 4

 • Wstęp do zarządzania interesariuszami w projekcie
 • Typowi interesariusze projektu
 • Identyfikacja i rejestr interesariuszy
 • Planowanie angażowania interesariuszy
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
 • Monitorowanie zaangażowania interesariuszy
 • Rozwiązywanie konfliktów z interesariuszami
 • Podsumowanie zarządzania interesariuszami w projekcie

CELE SZKOLENIA:

 • Przygotowanie uczestników do budowania i utrzymywania efektywnych zespołów projektowych,
 • Przegląd technik wspierających motywację zespołu projektowego,
 • Omówienie procesów zarządzania komunikacją w projekcie,
 • Prezentacja kluczowych technik i modeli związanych ze skuteczną komunikacją w organizacjach,
 • Przygotowanie uczestników do budowania i utrzymywania trwałych i owocnych relacji z interesariuszami projektu.

KOMU POLECAMY TO SZKOLENIE?

 • kierownikom projektów,
 • członkom zespołów projektowych,
 • kadrze kierowniczej zaangażowanej w projekty,
 • osobom zainteresowanym podniesieniem kompetencji miękkich w zarządzaniu projektami,
 • kandydatom do zdobycia certyfikatów PMP® oraz CAPM®.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania moduł obejmuje 4 dni / każdego dnia zajęcia trwają 3h
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 10
Strategic and Business Managment 2
Technical Project Management 4
Suma 16

Szkolenie odbywa się w ciagu 4 dni z przerwą na weekend.
Termin szkolenia 07, 08, 11, 12 maja.