Zarządzanie Zakresem, Harmonogramem i Kosztami ONLINE

1 550,00 

Na czym polega Zarządzanie Zakresem, Harmonogramem i Kosztami ONLINE?

 • Zarządzanie Zakresem, Harmonogramem i Kosztami ONLINE jest jednym z pięciu szkoleń w ramach Akademii PMP® ONLINE, przygotowujących do egzaminu PMP®.
 • Szkolenie online wprowadza uczestników w świat zarządzania trzema głównymi ograniczeniami projektu: zakresem, czasem i kosztami, przy zachowaniu najwyższych standardów edukacji zdalnej.
 • Omawia, definiuje i pomaga przełożyć wymagania na zakres projektu, który determinuje produkty docelowe projektu i jest rezultatem zatwierdzenia wymagań jego interesariuszy.
 • Przedstawia sposoby tworzenia podziałów pracy (WBS), stanowiącej podstawę do zdefiniowania działań projektowych, przydzielenia zasobów i stworzenia harmonogramu.
 • Prezentuje metody tworzenia i zarządzania harmonogramem oraz sprawnego szacowania kosztów i budżetowania. Realizacja projektu zgodnie z zakresem, na czas oraz w ramach ustalonego budżetu to główny wyznacznik powodzenia każdego projektu.
 • Przedstawia narzędzia potrzebne do sprawnego poprowadzenia projektu. Omawiana w trakcie szkolenia online technika wartości wypracowanej (ang. Earned Value) stanowi skuteczne narzędzie bieżącego pomiaru statusu projektu i szacowania możliwości zakończenia go w pełnym zakresie, na czas i bez przekroczenia budżetu.
 • Pozwala nabyć umiejętności potrzebne do zarządzania zmianą.

Jak wygląda przebieg szkolenia online?

 • Każdy moduł szkolenia online, w celu najefektywniejszego wykorzystania zalet interaktywnej edukacji zdalnej, odbywa się w ciągu trzygodzinnych wirtualnych spotkań na platformie e-learningowej.
 • Kurs online odbywa się w godzinach 10:00-11:30 i 14:00-15:30.
 • Po każdym 90’ bloku zajęć przewidujemy zadanie do samodzielnego wykonania przez uczestnika. Czas na jego wykonanie nie powinien przekraczać 20’.
 • Wyniki zadania uczestnik powinien wysłać w przeciągu godziny od zakończenia danej sesji pocztą elektroniczną do prowadzącego.
 • Na początku kolejnego bloku zajęć rezultaty zadań zostaną omówione, a prowadzący przedstawi odpowiednie lub sugerowane odpowiedzi. Taka forma szkolenia online sprawia, że uczestnicy mogą efektywnie przyswajać wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu PMP®.

Dokładne terminy poszczególnych modułów można znaleźć pod opisem wybranego szkolenia online.

Więcej szczegółów dotyczących formuły szkoleń online znajduje się tutaj.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia.

Zapisz się na szkolenie lub skontaktuj
z nami, by zorganizować szkolenie w Twojej firmie:

+48 727 530 530

Interaktywne szkolenie online prowadzone w oparciu o studium przypadku.

PROGRAM SZKOLENIA ONLINE:

 • zakres, harmonogram, budżet – 3 główne ograniczenia projektu,
 • planowanie zespołowe projektu,
 • zarządzanie zakresem projektu,
 • proces definiowania i zatwierdzania wymagań projektu,
 • planowanie zakresu projektu bazując na wymaganiach interesariuszy,
 • deklaracja zakresu projektu,
 • budowanie struktury podziału pracy (WBS),
 • rola WBS w planowaniu i kontroli projektu,
 • definiowanie działań w projekcie w oparciu o WBS,
 • techniki szacowania czasu trwania i kosztów działań,
 • tworzenie harmonogramu projektu,
 • diagramy sieciowe, wykres Gantt’a i kamieni milowych,
 • technika ścieżki krytycznej,
 • techniki budżetowania projektu i jego poszczególnych faz,
 • tworzenie planów bazowych projektu,
 • planowanie rezerw harmonogramowych i finansowych projektu,
 • przewidywanie przebiegu projektu z wykorzystaniem danych historycznych,
 • zaawansowana kontrola projektu przy wykorzystywaniu techniki wartości wypracowanej (Earned Value),
 • zintegrowany proces zarządzania zmianami,
 • zarządzanie odchyleniami w kosztorysie i harmonogramie,
 • zakończenie projektu w kontekście zakresu, harmonogramu i kosztów.

AGENDA SZKOLENIA ONLINE:

Blok 1

 • Wprowadzenie w zarządzanie trzema ograniczeniami projektu
 • Definicja zakresu projektu
 • Planowanie zarządzania zakresem
 • Wymagania projektu
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Precyzowanie zakresu
 • Deklaracja zakresu projektu

Blok 2

 • Definiowanie struktury podziału pracy (WBS)
 • Pakiety robocze projektu
 • Zastosowanie WBS w planowaniu innych obszarów projektu
 • Monitorowanie i kontrola zakresu
 • Zarządzanie zmianami zakresu
 • Podsumowanie zarządzania zakresem projektu

Blok 3

 • Zarządzanie harmonogramem
 • Definiowanie działań projektowych
 • Diagram sieciowy
 • Harmonogram projektu
 • Analiza ścieżki krytycznej
 • Skracanie czasu trwania
 • Monitorowanie i kontrola harmonogramu
 • Zarządzanie zmianami zakresu
 • Podsumowanie zarządzania harmonogramem projektu

Blok 4

 • Zarządzanie kosztami
 • Szacowanie kosztów
 • Wymagania na finansowanie
 • Krzywa S
 • Prognozy budżetowe
 • Monitorowanie i kontrola budżetu projektu
 • Technika wartości wypracowanej
 • Zarządzanie zmianami w budżecie
 • Podsumowanie zarządzania kosztami projektu

CELE SZKOLENIA:

 • przygotowanie uczestników do skutecznego prowadzenia procesu identyfikacji i zatwierdzenia wymagań projektu, aby precyzyjnie zdefiniować jego zakres,
 • gruntowne przećwiczenie procesu tworzenia struktury podziału pracy (WBS),
 • wzmocnienie kompetencji związanych z szacowaniem czasu trwania zadań oraz tworzenia i analizy harmonogramu projektu,
 • zaprezentowanie metod sprawnego szacowania kosztów i budżetowania projektu,
 • zastosowanie efektywnych narzędzi pomiaru statusu projektu (metoda wartości wypracowanej),
 • symulacja realizacji procesu zintegrowanego zarządzania zmianą przy uwzględnieniu planów bazowych zakresu, harmonogramu i kosztów.

KOMU POLECAMY TO SZKOLENIE?

 • kierownikom projektów,
 • członkom zespołów projektowych,
 • kadrze kierowniczej nadzorującej projekty,
 • wszystkim osobom zainteresowanym osiągnięciem wysokich kompetencji w zarządzaniu projektami,
 • kandydatom do zdobycia certyfikatów PMP® oraz CAPM®.
Czas trwania moduł obejmuje 4 dni / każdego dnia zajęcia trwają 3h
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 2
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 10
Suma 16

Szkolenie odbywa się w ciagu 4 dni z przerwą na weekend.
Termin szkolenia 16, 17, 20, 21 kwietnia.