Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami

1 950,00  netto

Wszystkim projektom towarzyszy niepewność. Na ryzyko patrzymy przez pryzmat szans i zagrożeń. Szkolenie gruntownie przedstawia uczestnikom zagadnienia zarządzania ryzykiem projektowym oraz precyzyjnie prowadzi przez 6 procesów tego obszaru wiedzy. Zarządzanie jakością w projekcie ma dwa główne wymiary: jakość produktów, czyli ich zgodność z zatwierdzonymi wymaganiami, oraz jakość zarządzania projektem, rozumianą jako zgodność z obowiązującymi zasadami prowadzenia projektów. W trakcie szkolenia poznajemy główne procesy związane z zapewnieniem jakości w obu tych wymiarach. Ostatni obszar wiedzy prezentowany w tym module związany jest z procesami zakupu produktów cząstkowych, które nie są wytwarzane przez organizację, lecz zakupione od dostawców. Prezentujemy zestaw procesów prowadzących do wyboru dostawców, utrzymywania z nimi odpowiednich relacji i wspólnego osiągnięcia celów projektu.

“Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami” jest jednym z pięciu szkoleń w ramach Akademii PMP® przygotowujących do egzaminu PMP®.

 

Szkolenia odbywają się w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Katowicach.

-> SPRAWDŹ TERMINY SZKOLEŃ W TWOJEJ LOKALIZACJI <-

 

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia.

Poznaj Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami ONLINE

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem lub masz pytania, kliknij w ten link i wypełnij formularz kontaktowy.

+48 727 530 530 (kliknij i zadzwoń)

Interaktywne szkolenie prowadzone w oparciu o studium przypadku
PROGRAM:
proces zarządzania ryzykiem projektowym,
wykorzystanie WBS do zarządzania ryzykiem projektu,
identyfikacja ryzyk projektowych (szanse, zagrożenia),
jakościowa i ilościowa analiza ryzyk projektu,
ryzyko a rezerwy projektowe,
kontrola ryzyka w poszczególnych fazach cyklu życia projektu,
zarządzanie wiedzą na temat ryzyka projektowego,
jakość a zarządzanie projektami,
przegląd szkół zarządzania jakością,
narzędzia i techniki planowania jakości w projektach,
zapewnienie jakości,
audyty jakości,
doskonalenie jakości,
kontrola jakości w trakcie realizacji i po zakończeniu projektu,
planowanie zakupów,
wybór rodzaju kontraktu,
proces wyboru dostawcy,
administrowanie kontraktem,
zamknięcie kontraktu.

CELE SZKOLENIA:

  • Zaprezentowanie i zastosowanie w studium przypadku pełnego procesu zarządzania ryzykiem w projekcie,
  • Przegląd szkół jakościowych stanowiących fundament zarządzania jakością w projekcie,
  • Przygotowanie do skutecznego zarządzania jakościa przez pryzmat jakości produktów i jakości procesu zarządzania projektem,
  • Omówienie procesów budowania i utrzymywania owocnych relacji z dostawcami projektu.

KOMU POLECAMY TO SZKOLENIE?

  • kierownikom projektów,
  • członkom zespołów projektowych zaangażowanym w procesy zarządzania ryzykiem, jakością i dostawcami,
  • sponsorom projektów i członkom komitetów sterujących,
  • audytorom zaangażowanym w audytowanie projektów,
  • osobom zainteresowanym osiągnięciem wysokich kompetencji w zarządzaniu projektami,
  • osobom przygotowującym się do certyfikacji PMP® i CAPM®.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 2
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 10
Suma 16
Kategoria: