Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami ONLINE

1 550,00 

Na czym polega Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami ONLINE?

 • Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami ONLINE jest jednym z pięciu szkoleń w ramach Akademii PMP® ONLINE przygotowujących do egzaminu PMP®.
 • Szkolenie online, przy zachowaniu najwyższych standardów edukacji zdalnej, gruntownie przedstawia uczestnikom zagadnienia zarządzania ryzykiem projektowym oraz precyzyjnie prowadzi przez 6 procesów tego obszaru wiedzy.
 • Przedstawia dostępne rozwiązania i narzędzia zapewniania kontroli jakości produktów.
 • Pomaga poznać główne procesy związane z zapewnieniem jakości w projekcie, która ma dwa główne wymiary: jakość produktów, czyli ich zgodność z zatwierdzonymi wymaganiami, oraz jakość zarządzania projektem, rozumianą jako zgodność z obowiązującymi zasadami prowadzenia projektów.
 • Omawia procesy zakupu produktów cząstkowych, które nie są wytwarzane przez organizację, lecz zakupione od dostawców. Prezentuje zestaw procesów prowadzących do wyboru dostawców, utrzymywania z nimi odpowiednich relacji i wspólnego osiągnięcia celów projektu.

Jak wygląda przebieg szkolenia online?

 • Każdy moduł szkolenia online, w celu najefektywniejszego wykorzystania zalet interaktywnej edukacji zdalnej, odbywa się w ciągu trzygodzinnych wirtualnych spotkań na platformie e-learningowej.
 • Kurs online odbywa się w godzinach 10:00-11:30 i 14:00-15:30.
 • Po każdym 90’ bloku zajęć przewidujemy zadanie do samodzielnego wykonania przez uczestnika. Czas na jego wykonanie nie powinien przekraczać 20’.
 • Wyniki zadania uczestnik powinien wysłać w przeciągu godziny od zakończenia danej sesji pocztą elektroniczną do prowadzącego.
 • Na początku kolejnego bloku zajęć rezultaty zadań zostaną omówione, a prowadzący przedstawi odpowiednie lub sugerowane odpowiedzi. Taka forma szkolenia online sprawia, że uczestnicy mogą efektywnie przyswajać wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu PMP®.

Dokładne terminy poszczególnych modułów można znaleźć pod opisem wybranego szkolenia online.

Więcej szczegółów dotyczących formuły szkoleń online znajduje się tutaj.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia.

Zapisz się na szkolenie lub skontaktuj
z nami, by zorganizować szkolenie w Twojej firmie:

+48 727 530 530

Interaktywne szkolenie prowadzone w oparciu o studium przypadku.

PROGRAM SZKOLENIA ONLINE:

 • proces zarządzania ryzykiem projektowym,
 • wykorzystanie WBS do zarządzania ryzykiem projektu,
 • identyfikacja ryzyk projektowych (szanse, zagrożenia),
 • jakościowa i ilościowa analiza ryzyk projektu,
 • ryzyko a rezerwy projektowe,
 • kontrola ryzyka w poszczególnych fazach cyklu życia projektu,
 • zarządzanie wiedzą na temat ryzyka projektowego,
 • jakość a zarządzanie projektami,
 • przegląd szkół zarządzania jakością,
 • narzędzia i techniki planowania jakości w projektach,
 • zapewnienie jakości,
 • audyty jakości,
 • doskonalenie jakości,
 • kontrola jakości w trakcie realizacji i po zakończeniu projektu,
 • planowanie zakupów,
 • wybór rodzaju kontraktu,
 • proces wyboru dostawcy,
 • administrowanie kontraktem,
 • zamknięcie kontraktu.

AGENDA SZKOLENIA ONLINE:

Blok 1

 • Wstęp do zarządzania ryzykiem projektu
 • Planowanie zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza jakościowa ryzyka
 • Nadawanie priorytetów szansom i zagrożeniom
 • Analiza ilościowa ryzyka

Blok 2

 • Analiza PERT
 • Analiza wrażliwości
 • Oczekiwana wartość pieniężna
 • Drzewa decyzyjne
 • Planowanie strategii reakcji na ryzyka
 • Uruchamianie reakcji na ryzyko
 • Monitorowanie ryzyk w projekcie
 • Podsumowanie zarządzania ryzykiem w projekcie

Blok 3

 • Wstęp do zarządzanie jakością w projekcie
 • Przegląd kluczowych szkół zarządzania jakością
 • Planowanie zarządzania jakością w projekcie
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zapewnienie jakości
 • Kontrola jakości
 • Weryfikacja i walidacja
 • Podsumowanie zarządzania jakością w projekcie

Blok 4

 • Wstęp do zarządzania zamówieniami w projekcie
 • Planowanie zarządzania zamówieniami
 • Analiza kupić, czy wytworzyć
 • Dokonywanie zamówień
 • Nadzorowanie dostaw
 • Zamykanie dostaw
 • Podsumowanie zarządzania zamówieniami w projekcie

CELE SZKOLENIA:

 • Zaprezentowanie i zastosowanie w studium przypadku pełnego procesu zarządzania ryzykiem w projekcie,
 • Przegląd szkół jakościowych stanowiących fundament zarządzania jakością w projekcie,
 • Przygotowanie do skutecznego zarządzania jakościa przez pryzmat jakości produktów i jakości procesu zarządzania projektem,
 • Omówienie procesów budowania i utrzymywania owocnych relacji z dostawcami projektu.

KOMU POLECAMY TO SZKOLENIE?

 • kierownikom projektów,
 • członkom zespołów projektowych zaangażowanym w procesy zarządzania ryzykiem, jakością i dostawcami,
 • sponsorom projektów i członkom komitetów sterujących,
 • audytorom zaangażowanym w audytowanie projektów,
 • osobom zainteresowanym osiągnięciem wysokich kompetencji w zarządzaniu projektami,
 • osobom przygotowującym się do certyfikacji PMP® i CAPM®.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania moduł obejmuje 4 dni / każdego dnia zajęcia trwają 3h
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 2
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 10
Suma 16

Szkolenie odbywa się w ciagu 4 dni z przerwą na weekend.
Termin szkolenia 23, 24, 27, 28 kwietnia.