Skuteczne Zarządzanie Projektami

Skuteczne Zarządzanie Projektami to intensywny, jednodniowy warsztat, podczas którego uczestnicy poznają skróconą receptę na sprawne prowadzenie projektów. W trakcie trwania warsztatu uczestnicy przechodzą przez cały cykl życia projektu, poznając kluczowe techniki oraz narzędzia, które zwiększą prawdopodobieństwo, że projekt skończy się na czas, bez przekroczenia budżetu oraz zgodnie z przewidywanym zakresem. Uczestnicy zostają również wyposażeni w podstawowe narzędzia oraz szablony dokumentów zarządczych, gotowych do użycia w ich codziennej pracy.

Zajęcia prowadzone są przez akredytowanych trenerów zarządzania projektami, kierowników projektów z wieloletnim doświadczeniem. Szkolenie ma również mocno interaktywny charakter i jest prowadzone w niewielkich grupach – co ułatwia przyswajanie wiedzy oraz swobodną wymianę doświadczeń między trenerem, a uczestnikami. Część praktyczna warsztatu oparta jest na studium przypadku, na podstawie którego uczestnicy mogą przećwiczyć oraz zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Poznaj Skuteczne Zarządzanie Projektami ONLINE

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem lub masz pytania, kliknij w ten link i wypełnij formularz kontaktowy.

+48 727 530 530 (kliknij i zadzwoń)

Interaktywne szkolenie prowadzone w oparciu o studium przypadku

PROGRAM:

Wstęp do zarządzania projektami

 • Projekt czyli przedsięwzięcie
 • Cechy projektu
 • Trójkąt ograniczeń projektu
 • Kierownik Projektu
 • Sponsor
 • Klient projektu
 • Interesariusze

Faza rozpoczęcia projektu

 • Zanim projekt się rozpocznie
 • Rozpoczęcie (inicjacja) projektu
 • Karta Projektu
 • Cele projektu – SMART
 • Studium przypadku – opracowanie karty projektu
 • Analiza interesariuszy
 • Typowi interesariusze
 • Rejestr Interesariuszy
 • Studium przypadku – opracowanie rejestru interesariuszy

Faza planowania projektu

 • Spotkanie otwierające – kick-off meeting
 • Proces planowania
 • Role w planowaniu
 • Planowanie zakresu
 • Co to jest wymaganie?
 • Deklaracja Zakresu
 • Struktura Podziału Pracy (WBS)
 • WBS graficzny
 • WBS pakiet roboczy
 • Studium przypadku – opracowanie WBS
 • Planowanie czasu
 • Diagram następstw
 • Ścieżka krytyczna
 • Kamienie milowe
 • Harmonogram projektu
 • Planowanie kosztów
 • Kategorie i rodzaje kosztów
 • Szacowanie oddolne
 • Budżet – plan bazowy
 • Co to jest jakość?
 • Planowanie zasobów
 • Ryzyko w projektach
 • Planowanie ryzyka
 • Poziom ryzyka – jakościowo
 • Strategie reakcji na zagrożenia
 • Strategie reakcji na szanse
 • Studium przypadku – opisanie szans i zagrożeń oraz strategii reakcji

Faza realizacji projektu

 • Cele realizacji
 • Procesy zarządzania zespołem
 • Dynamika możliwości zespołu
 • Procesy zarządzania komunikacją w realizacji
 • Raport

Faza monitorowania i kontroli projektu

 • Cele monitorowania i kontroli
 • Procesy
 • Proces kontroli zmian

Faza zamknięcia projektu

 • Cele zamknięcia
 • Proces zamknięcia
 • Zamykanie projektu

CELE SZKOLENIA:

 • przygotowanie do skutecznego prowadzenia projektów,
 • poznanie najważniejszych czynników sukcesu w zarządzaniu projektem,
 • zaprezentowanie pełnego cyklu życia zarządzania projektem,
 • zastosowanie poznanych narzędzi i technik w realistycznym studium przypadku,
 • pomoc w zastosowaniu nowej wiedzy w prowadzonych projektach.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • otrzymasz skróconą receptę na sukces projektu do wdrożenia w codziennej pracy,
 • dowiesz się, jak reagować wobec szybko zmieniających się warunków otoczenia, co zmniejszy stres i niepewność,
 • zrozumiesz, jak funkcjonować w środowisku z ograniczeniami organizacyjnymi i kosztowymi,
 • uporządkujesz wiedzę i poznane narzędzia podczas ćwiczeń w zespołach projektowych,
 • widząc efekty, świadomie zdecydujesz o dalszym podnoszeniu kompetencji w zarządzaniu projektami.

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • rozpoczynającym karierę w świecie zarządzania projektami,
 • doświadczonym kierownikom projektów, którzy chcą uporządkować wiedzę na temat prowadzenia projektów wg standardów PMI®,
 • każdemu, kto rozpoczyna nowy projekt i w krótkim czasie chce poznać krytyczne dla jego powodzenia techniki i narzędzia,
 • członków zespołów realizujących projekty.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 1 dzień (8 h)
Poziom Podstawowy
Certyfikat PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 2
Strategic and Business Managment 3
Technical Project Management 3
Suma 8