Przygotowanie do egzaminu PMP®

1 950,00  netto

Program szkolenia koncentruje się na intensywnym przygotowaniu uczestników do zdobycia certyfikatu Project Management Professional (PMP®). Szkolenie stanowi podsumowanie wiedzy zdobytej w ramach pozostałych czterech modułów Akademii PMP®, z precyzyjnym ukierunkowaniem na pytania najczęściej występujące na egzaminach PMP® Udział w nim mogą wziąć także osoby, które samodzielnie przygotowują się do zdobycia certyfikatu PMP® Na szkoleniu dokładnie omawiane są podstawowe typy pytań egzaminacyjnych wraz ze sposobami eliminowania nieprawidłowych odpowiedzi. Ważnym elementem programu jest też przygotowanie językowe uczestników do zdania egzaminu PMP®– utrwalamy wspólnie angielskojęzyczne pojęcia, związane z językiem projektowym, które są niezbędne zarówno do skutecznego funkcjonowania w międzynarodowym środowisku projektowym, jak i uzyskania pozytywnego rezultatu w trakcie egzaminu PMP®. W ramach programu uczestnicy biorą udział w próbnym egzaminie PMP®, bazującym na pytaniach bardzo zbliżonych do pytań z realnego egzaminu.

“Przygotowanie do egzaminu PMP®” jest jednym z pięciu szkoleń w ramach Akademii PMP® przygotowujących do egzaminu PMP®.

 

Szkolenia odbywają się w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Katowicach.

-> SPRAWDŹ TERMINY SZKOLEŃ W TWOJEJ LOKALIZACJI <-

 

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia.

Poznaj Przygotowanie do egzaminu PMP® ONLINE

 

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem lub masz pytania, kliknij w ten link i wypełnij formularz kontaktowy.

+48 727 530 530 (kliknij i zadzwoń)

PROGRAM SZKOLENIA:

 • zasady uczestnictwa w egzaminie PMP® ,
 • specyfika pytań egzaminacyjnych PMP® ,
 • techniki eliminacji błędnych odpowiedzi,
 • akronimy używane w treści egzaminu,
 • przegląd zadań występujących w ramach egzaminu,
 • przegląd wszystkich obszarów wiedzy PMBOK® Guide:
 • zarządzanie integracją,
 • zarządzanie zakresem,
 • zarządzanie czasem,
 • zarządzanie kosztami,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie zespołem,
 • zarządzanie komunikacją,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie dostawcami,
 • zarządzanie interesariuszami,
 • przegląd kodeksu zawodowego PMI®,
 • plan procesu przygotowania do egzaminu,
 • proces zgłoszeniowy,
 • egzamin próbny.

CELE SZKOLENIA:

 • kompleksowe przygotowanie do egzaminu PMP® oraz CAPM®,
 • zapoznanie się ze strukturą pytań oraz zasadami dotyczącymi certyfikacji PMI®,
 • omówienie kodeksu etycznego kierownika projektu,
 • utrwalenie wiedzy pozyskanej w trakcie Akademii PMP®

KOMU POLECAMY TO SZKOLENIE?

 • kierownikom projektów oraz członkom zespołów projektowych chcącym zdobyć certyfikat PMP®,
 • członkom zespołów projektowych chcącym zdobyć certyfikat CAPM®,
 • osobom, które chcą potwierdzić swoje doświadczenie międzynarodowym certyfikatem z zarządzania projektami.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP i przygotowanie do PMP®
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 2
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 10
Suma 16
Kategoria: