Przygotowanie do egzaminu PMP® ONLINE

Na czym polega Przygotowanie do Egzaminu PMP® ONLINE?

 • Przygotowanie do egzaminu PMP® ONLINE jest jednym z pięciu szkoleń w ramach Akademii PMP® ONLINE przygotowujących do egzaminu PMP®.
 • Szkolenie online stanowi podsumowanie wiedzy zdobytej w ramach pozostałych czterech modułów Akademii PMP® ONLINE, z precyzyjnym ukierunkowaniem na pytania najczęściej występujące na egzaminach PMP®.
 • Dokładnie omawia podstawowe typy pytań egzaminacyjnych wraz ze sposobami eliminowania nieprawidłowych odpowiedzi.
 • Przygotowuje językowo uczestników do zdania egzaminu PMP® – utrwala angielskojęzyczne pojęcia, związane z językiem projektowym, które są niezbędne zarówno do skutecznego funkcjonowania w międzynarodowym środowisku projektowym oraz uzyskania pozytywnego rezultatu w trakcie egzaminu PMP®.
 • W ramach programu uczestnicy biorą udział w próbnym egzaminie PMP®, bazującym na pytaniach bardzo zbliżonych do pytań z realnego egzaminu.
 • Udział w nim mogą wziąć także osoby, które samodzielnie przygotowują się do zdobycia certyfikatu PMP®.

Jak wygląda przebieg szkolenia online?

 • Każdy moduł szkolenia online, w celu najefektywniejszego wykorzystania zalet interaktywnej edukacji zdalnej, odbywa się w ciągu trzygodzinnych wirtualnych spotkań na platformie e-learningowej.
 • Po każdym 90’ bloku zajęć przewidujemy zadanie do samodzielnego wykonania przez uczestnika. Czas na jego wykonanie nie powinien przekraczać 20’.
 • Wyniki zadania uczestnik powinien wysłać w przeciągu godziny od zakończenia danej sesji pocztą elektroniczną do prowadzącego.
 • Na początku kolejnego bloku zajęć rezultaty zadań zostaną omówione, a prowadzący przedstawi odpowiednie lub sugerowane odpowiedzi. Taka forma szkolenia online sprawia, że uczestnicy mogą efektywnie przyswajać wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu PMP®.

Dokładne terminy poszczególnych modułów można znaleźć pod opisem wybranego szkolenia online.

Więcej szczegółów dotyczących formuły szkoleń online znajduje się tutaj.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem lub masz pytania, kliknij w ten link i wypełnij formularz kontaktowy.

+48 727 530 530 (kliknij i zadzwoń)

PROGRAM SZKOLENIA ONLINE:

 • zasady uczestnictwa w egzaminie PMP® ,
 • specyfika pytań egzaminacyjnych PMP® ,
 • techniki eliminacji błędnych odpowiedzi,
 • akronimy używane w treści egzaminu,
 • przegląd zadań występujących w ramach egzaminu,
 • przegląd wszystkich obszarów wiedzy PMBOK® Guide:
 • zarządzanie integracją,
 • zarządzanie zakresem,
 • zarządzanie czasem,
 • zarządzanie kosztami,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie zespołem,
 • zarządzanie komunikacją,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie dostawcami,
 • zarządzanie interesariuszami,
 • przegląd kodeksu zawodowego PMI®,
 • plan procesu przygotowania do egzaminu,
 • proces zgłoszeniowy,
 • egzamin próbny.

AGENDA SZKOLENIA ONLINE:

Blok 1

 • Charakterystyka egzaminu PMP
 • Proces aplikacji do egzaminu PMP
 • The project management framework
 • Project integration management

Blok 2

 • Project scope management
 • Project schedule management
 • Project cost management

Blok 3

 • Project quality management
 • Project resource management
 • Project communication

Blok 4

 • Project risk management
 • Project procurement management
 • Project stakeholder management
 • PMP Pre-test

CELE SZKOLENIA:

 • kompleksowe przygotowanie do egzaminu PMP® oraz CAPM®,
 • zapoznanie się ze strukturą pytań oraz zasadami dotyczącymi certyfikacji PMI®,
 • omówienie kodeksu etycznego kierownika projektu,
 • utrwalenie wiedzy pozyskanej w trakcie Akademii PMP®

KOMU POLECAMY TO SZKOLENIE?

 • kierownikom projektów oraz członkom zespołów projektowych chcącym zdobyć certyfikat PMP®,
 • członkom zespołów projektowych chcącym zdobyć certyfikat CAPM®,
 • osobom, które chcą potwierdzić swoje doświadczenie międzynarodowym certyfikatem z zarządzania projektami.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania moduł obejmuje 4 dni / każdego dnia zajęcia trwają 3h
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP i przygotowanie do PMP®
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 2
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 10
Suma 16

Szkolenie odbywa się w ciągu 4 dni.
Najbliższy termin szkolenia już 29, 30 czerwca, 01, 02 lipca!