PRINCE2® Practitioner

To szkolenie jest naturalną, pogłębioną 2-dniową kontynuacją programu PRINCE2®Foundation dla bardziej doświadczonych uczestników. Podczas pierwszego szkolenia poznaliście całą metodykę PRINCE2®. Na szkoleniu PRINCE2® Practitioner kładziemy nacisk na praktyczne zastosowanie metodyki w bardziej złożonych sytuacjach projektowych. Przypominamy i rozwijamy zagadnienia prezentowane w pierwszym kursie, omawiamy przykłady zastosowania metodyki PRINCE2® w specyficznych przypadkach definiowanych scenariuszami egzaminacyjnymi i przygotowujemy uczestników do wyższego poziomu certyfikacji. Cena szkolenia nie uwzględnia egzaminu.

UWAGA! Na podstawie wytycznych otrzymanych od jednostki akredytującej z dniem 01.11.2019 szkolenie należy zakupić wraz z egzaminem.

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do niego jest posiadanie certyfikatu PRINCE2® Foundation.

Czym jest certyfikat PRINCE2®?

Certyfikat PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) poświadcza znajomość opartego na procesach podejścia do zarządzania projektami, które dostarcza łatwo dopasowywaną i skalowalną metodykę.

*Jeżeli nie zdasz egzaminu przy pierwszym podejściu, możesz powtórzyć szkolenie za darmo.

Ze względu na obecną sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa, w trosce o naszych uczestników, szkolenia tradycyjne zostają odwołane. Zachowując najwyższy standard edukacji zdalnej zachęcamy do skorzystania z powyższego szkolenia w wersji ONLINE.

Poznaj PRINCE2® Practitioner ONLINE!

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem lub masz pytania, kliknij w ten link i wypełnij formularz kontaktowy.

+48 727 530 530 (kliknij i zadzwoń)

Interaktywne szkolenie przygotowujące do egzaminu PRINCE2® Practitioner

PROGRAM

7  Zasad PRINCE2® – podstawowych reguł, które powinny być przestrzegane w każdym projekcie:

 • ciągła zasadność biznesowa,
 • korzystanie z doświadczeń,
 • zdefiniowane role i obowiązki,
 • zarządzanie etapowe,
 • zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji,
 • koncentracja na produktach.

7 Procesów PRINCE2® – przedstawiające zadania poszczególnych ról niezbędnych w projekcie w jego kolejnych etapach:

 • przygotowanie projektu,
 • inicjowanie projektu,
 • zarządzanie strategiczne projektem,
 • sterowanie etapem,
 • zarządzanie dostarczaniem produktów,
 • zarządzanie końcem etapu,
 • zamykanie projektu.

7  Tematów PRINCE2® – które proponują nam konkretne procedury i schematy działania w obszarach istotnych dla skutecznego zarządzania projektami:

 • uzasadnienie biznesowe,
 • organizacja,
 • plany,
 • ryzyko,
 • jakość,
 • postępy,
 • zmiana.

Egzamin PRINCE2® Practitioner.

CELE SZKOLENIA:

 • zrozumienie praktycznego zastosowania metodyki zarządzania projektami PRINCE2® w stopniu Practitioner,
 • rozszerzenie umiejętności sprawnego kontrolowania i monitorowania projektu zgodne z PRINCE2®,
 • rozwinięcie wiedzy o skutecznym zarządzaniu ryzykiem biznesowym i ryzykiem w projekcie,
 • poznanie struktury pytań i zasad przeprowadzania egzaminu PRINCE2® Practitioner,
 • kompleksowe przygotowanie do zdania egzaminu PRINCE2® Practitioner i zdobycia certyfikatu.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • rozszerzysz wiedzę o komponentach oraz procesach PRINCE2®,
 • dowiesz się, jak dostosować metodykę w stopniu Practitioner do specyfiki projektu i organizacji,
 • skutecznie przygotujesz się do zdania egzaminu PRINCE2® Practitioner,
 • zdając egzamin PRINCE2® Practitioner na zakończenie szkolenia, oszczędzisz swój czas.

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • kierownikom projektów posiadającym już certyfikat PRINCE2® Foundation,
 • członkom zespołów projektowych posiadającym już certyfikat PRINCE2® Foundation,
 • innym osobom zainteresowanym poszerzaniem kompetencji z zakresu zarządzania projektami, które posiadają certyfikat PRINCE2® Foundation.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PRINCE2® PRACTITIONER + PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 2
Strategic and Business Managment 6
Technical Project Management 8
Suma 16
Kategoria: