PMBOK® Guide Wydanie Szóste – Edycja Polska

190,00  netto

Czym jest PMBOK?

PMBOK® Guide (Project Management Body of Knowledge) jest kanonem wiedzy o zarządzaniu projektami. Prezentuje globalne standardy i dobre praktyki, które pozostają czynnikiem kluczowym osiągania sukcesów biznesowych. Budują one wartość, napędzają strategie i zwiększają przewagę konkurencyjną organizacji.

Co roku zespół ponad 100 praktyków i jednocześnie wolontariuszy wnosi swój wkład do każdej edycji Przewodnika PMBOK® (został stworzony przez kierowników projektów dla kierowników projektów),  dzięki czemu jest źródłem skutecznych praktyk zarządzania projektami.

Szósta Edycja

Szósta Edycja PMBOK® Guide jest pierwszą edycją, która zawiera wskazówki zastosowania dobrych praktyk zarządzania projektami w zwinnym lub adaptacyjnym środowisku. Rozszerzenie o nową tematykę sprawia, że stała się ona jednym z najcenniejszych, najbardziej wszechstronnych źródeł wiedzy dla współczesnych praktyków zarządzania projektami.

Każda z sekcji przewodnika (lub obszar wiedzy) posiada aktualnie cztery części wprowadzające:

  • kluczowe zagadnienia;
  • trendy i pojawiające się praktyki;
  • czynniki istotne przy dostosowywaniu;
  • czynniki istotne dla zwinnych/adaptacyjnych środowisk.

Edycja szósta kładzie nacisk na aspekty zarządzania projektami związane z wiedzą strategiczną i biznesową. Zawiera również nową sekcję opisującą Trójkąt Talentów PMI (PMI Talent Triangle®).

PM Experts jest współtwórcą tłumaczenia polskiej wersji językowej PMBOK® Guide oraz oficjalnym dystrybutorem Przewodnika dla Project Managerów.