Biuro Zarządzania Projektami

2 500,00  netto

Jeśli odpowiadasz za stworzenie Biura Zarządzania Projektami (PMO) lub jesteś zaangażowany w jego usprawnienie, na tym szkoleniu poznasz narzędzia i najlepsze praktyki by osiągnąć ten cel. Coraz więcej organizacji powołuje PMO, by rozwijać kulturę zarządzania projektami i zoptymalizować zasoby, które są zaangażowane w ich realizację. PMO zwykle spełnia też inne funkcje, w tym: podnoszenie kompetencji zespołów, monitorowanie i raportowanie przebiegu projektów czy rekomendowanie ich doboru do portfela organizacji. Pomimo wielu korzyści, zbudowanie wewnętrznego PMO wiąże się z wyzwaniami i wymaga uporządkowania środowiska projektowego i metodyki prowadzenia projektów. Co więcej, zaangażowanie zmotywowanych i wykwalifikowanych ludzi oraz przekonanie zarządu o słuszności tej inwestycji, to kolejne istotne elementy, by uruchomić taką komórkę z sukcesem. Tak powołane PMO będzie podnosiło jakość programów i projektów, poprawi komunikację oraz efektywność organizacji w realizacji jej strategii biznesowej poprzez spójne działania projektowe.

 

Szkolenia odbywają się w Warszawie.

-> SPRAWDŹ TERMINY SZKOLEŃ W TWOJEJ LOKALIZACJI <-

 

Poznaj Biuro Zarządzania Projektami (PMO) ONLINE!

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem lub masz pytania, kliknij w ten link i wypełnij formularz kontaktowy.

+48 727 530 530 (kliknij i zadzwoń)

PROGRAM:

Wstęp

 • definicja Biura Zarządzania Projektami (PMO),
 • definicja organizacyjnego środowiska zarządzania projektami,
 • pozycja PMO w strukturze organizacyjnej,
 • przykłady funkcjonowania PMO w dojrzałych projektowo organizacjach.

Przygotowanie organizacji do stworzenia PMO

 • organizacyjne standardy zarządzania projektami,
 • kompetencje zespołu w zakresie zarządzania projektami,
 • dobór członków zespołu do PMO,
 • dylemat – tworzyć czy nie tworzyć?
 • uzasadnienie biznesowe PMO,
 • zaplanowanie projektu powołania PMO w organizacji,
 • komunikacja związana z powołaniem PMO.

Funkcje biura zarządzania projektami

 • wsparcie administracyjne projektów,
 • doradztwo i mentoring,
 • tworzenie i wdrażanie standardów zarządzania projektami: proces,narzędzia, kompetencje.
 • rozwój kompetencji – szkolenia,
 • zapewnienie dostępu do kompetentnych kierowników projektów,
 • raportowanie statusu portfela projektów do zarządu,
 • opiniowanie koncepcji projektowych.

Budowanie biura zarządzania projektami

 • zaprojektowanie PMO (funkcje, struktura, zasoby),
 • powołanie PMO,
 • przykładowy plan stworzenia PMO.

Utrzymywanie i rozwój PMO 

 • efektywne funkcjonowanie PMO w organizacji,
 • pozycjonowanie PMO w strukturze organizacyjnej,
 • pozyskiwanie i utrzymywanie wsparcia zarządu,
 • rozwój funkcji PMO.

CELE SZKOLENIA:

 • omówienie procesu przygotowania do stworzenia PMO,
 • prezentacja przykładowego projektu stworzenia PMO,
 • poznanie typowych funkcji sprawowanych przez PMO,
 • stworzenie planu umiejscowienia PMO w strukturze organizacji i rekrutacji zespołu,
 • zaplanowanie rozwoju PMO w organizacji,
 • przedstawienie metod uzasadnienia biznesowego dla PMO w organizacji.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • będziesz potrafił opracować plan powołania PMO oraz zdefiniować kryteria jego sukcesu,
 • poznasz narzędzia wspierające zarządzanie interesariuszami i ryzykiem, by odpowiednio zareagować na ewentualne zagrożenia,
 • stworzysz dokumenty opisujące role i odpowiedzialność pracowników PMO,
 • dowiesz się, jak wspierać rozwój istniejącego już PMO,
 • poznając najlepsze praktyki, minimalizujesz niepewność i ryzyko błędów.

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • doświadczonym kierownikom projektów,
 • wyższej kadrze kierowniczej,
 • członkom Zarządów,
 • osobom odpowiedzialnym za tworzenie i rozwijanie PMO w organizacji,
 • pracownikom zainteresowanym usprawnieniem istniejącego PMO.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Eksperckie
Certyfikat PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 4
Strategic and Business Managment 6
Technical Project Management 6
Suma 16
Kategoria: