Akademia PMP® ONLINE

Akademia PMP® ONLINE jest szansą na skorzystanie z najdłużej obecnego na polskim rynku, autorskiego programu szkoleniowego, przygotowującego do zdobycia prestiżowego certyfikatu PMP® (Project Management Professional). Certyfikat ten wydawany jest przez Project Management Institute®, a szkolenia online realizowane przez pmexperts utrzymują najwyższy standard edukacji zdalnej.

Czym jest Akademia PMP® ONLINE?

 • Akademia PMP® Online jest nową formą szkolenia, dostosowaną do zmieniających się potrzeb naszych klientów.
 • To gruntowne przygotowanie do pełnienia roli skutecznego kierownika projektów, wykorzystującego w swych codziennych działaniach najlepsze światowe praktyki, podane w przystępnej formie szkolenia online prowadzonego przez doświadczonych ekspertów.
 • Zastosowane materiały oraz techniki szkoleniowe odpowiadają klasycznej formie kursu. Cykl szkoleń online składa się z pięciu czterodniowych, interaktywnych spotkań podzielonych na obszary wiedzy PMBOK® Guide. Łącznie trwa 5 tygodni, a w przerwie pomiędzy modułami uczestnicy mają możliwość zastosowania poznanych praktyk w swoich projektach, przy wsparciu mentorskim trenera prowadzącego.
 • Nowa edycja Akademii PMP® Online jest dostosowana do aktualnie obowiązującej, szóstej wersji PMBOK® Guide. Została ona wzbogacona o większą liczbę praktycznych ćwiczeń stanowiących znaczącą część całości szkolenia.

Ze względu na planowaną na styczeń 2021 zmianę formuły egzaminu PMP®, szkolenie Akademia PMP® Online jest ostatnią szansą na profesjonalne przygotowanie do zdawania egzaminu w dotychczasowej formie.

Jak wygląda przebieg szkolenia online?

 • Każdy moduł szkolenia online, w celu najefektywniejszego wykorzystania zalet interaktywnej edukacji zdalnej, odbywa się w ciągu trzygodzinnych wirtualnych spotkań na platformie e-learningowej.
 • Kurs online odbywa się w godzinach 10:00-11:30 i 14:00-15:30.
 • Po każdym 90’ bloku zajęć przewidujemy zadanie do samodzielnego wykonania przez uczestnika. Czas na jego wykonanie nie powinien przekraczać 20’.
 • Wyniki zadania uczestnik powinien wysłać w przeciągu godziny od zakończenia danej sesji pocztą elektroniczną do prowadzącego.
 • Na początku kolejnego bloku zajęć rezultaty zadań zostaną omówione, a prowadzący przedstawi odpowiednie lub sugerowane odpowiedzi. Taka forma szkolenia online sprawia, że uczestnicy mogą efektywnie przyswajać wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu PMP®.

Dokładne terminy poszczególnych modułów można znaleźć pod opisem wybranego szkolenia online.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP®) jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim, w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM®) dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem lub masz pytania kliknij w ten link i wypełnij formularz kontaktowy.

+48 727 530 530 (kliknij i zadzwoń)

Program Akademii PMP®

Moduł 1: Zarządzanie Projektami w Organizacjach ONLINE

Szkolenie online wprowadzające w świat zarządzania projektami według standardów PMI®. Obejmuje swoim zakresem pełen cykl życia zarządzania projektem, prezentuje kluczowe techniki oraz narzędzia wykorzystywane w dojrzałym zarządzaniu projektami.

Moduł 2: Zarządzanie Zakresem, Harmonogramem i Kosztami ONLINE

Szkolenie online zapoznaje uczestników z trzema głównymi ograniczeniami projektu: zakresem, czasem i kosztami, których szczegółowa analiza umożliwia efektywną realizację projektów oraz zwiększenie ich rentowności.

Moduł 3: Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami ONLINE

Szkolenie online przedstawia uczestnikom znaczenie zarządzania ryzykiem,  prezentuje narzędzia i dostępne rozwiązania zapewniające kontrolę jakości produktów, a także omawia najlepsze praktyki  w zakresie zarządzania dostawcami i budowania partnerstw strategicznych.

Moduł 4: Zarządzanie Zasobami, Komunikacją i Interesariuszami ONLINE

Program szkolenia online koncentruje się na tzw. „miękkich” aspektach zarządzania projektami. Prezentowane są narzędzia umożliwiające efektywną komunikację, techniki oddziaływania na interesariuszy, a także przedstawia sposoby na budowanie zespołu, kierowanie nim i zarządzanie motywacją ludzi oraz konfliktami wewnętrznymi.

Moduł 5: Przygotowanie do Egzaminu PMP® ONLINE

Szkolenie online koncentruje się na intensywnym przygotowaniu uczestników do zdobycia certyfikatu PMP®, poprzez podsumowanie wiedzy zdobytej w ramach pozostałych modułów Akademii, z ukierunkowaniem na pytania najczęściej występujące na egzaminach i wspólne utrwalenie angielskojęzycznych pojęć. Szkolenie kończy się próbnym egzaminem PMP® .

CELE SZKOLENIA:

 • rozwinięcie posiadanych kompetencji w zarządzaniu projektami, w tym kompetencji miękkich,
 • kompleksowe przygotowanie do egzaminu PMP® oraz CAPM®,
 • zdobycie umiejętności skutecznego zarządzania złożonymi projektami,
 • realizowanie projektów zgodnie z zakresem, na czas, w ramach założonego budżetu oraz przy pełnej satysfakcji klienta.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • wdrożysz do praktyki nowe narzędzia i techniki zwiększające efektywność Twojej pracy,
 • poznasz wszystkie obszary wiedzy wymagane na egzaminie PMP®/CAPM®,
 • dzięki egzaminowi próbnemu, dowiesz się, jaki jest Twój aktualny poziom przygotowania,
 • dzięki przećwiczeniu terminologii anglojęzycznej będziesz swobodniej poruszać się w międzynarodowym środowisku pracy,
 • będziesz gotowy na realizowanie z sukcesem projektów o dużym stopniu złożoności.

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • kierownikom projektów,
 • członkom zespołów projektowych,
 • kadrze kierowniczej wyższego i niższego szczebla,
 • kandydatom do zdobycia certyfikatów PMP® oraz CAPM®,
 • wszystkim osobom zainteresowanym osiągnięciem wysokich kompetencji w zarządzaniu projektami

Czas trwania 5 modułów / 1 moduł obejmuje 4 dni / każdego dnia zajęcia trwają 3h
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP i przygotowanie do PMP®
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 20
Strategic and Business Managment 20
Technical Project Management 40
Suma 80