Akademia PMP®

9 500,00  netto

Akademia PMP® to najdłużej obecny na polskim rynku autorski program szkoleniowy, przygotowujący do zdobycia prestiżowego certyfikatu PMP® (Project Management Professional) wydawanego przez Project Management Institute®. Od 2004 roku setki polskich kierowników projektów korzystało z Akademii PMP® przygotowując się do certyfikacji, a pmexperts doskonaliło program. Akademia PMP® to gruntowne przygotowanie do pełnienia roli skutecznego kierownika projektów, wykorzystującego w swych codziennych działaniach najlepsze światowe praktyki.

Cykl edukacyjny składa się z pięciu dwudniowych spotkań podzielonych na obszary wiedzy PMBOK® Guide.  Łącznie trwa od 3 do 4 miesięcy, a w przerwie pomiędzy modułami uczestnicy mają możliwość zastosowania poznanych praktyk w swoich projektach przy wsparciu mentorskim trenera prowadzącego.

Moduły Akademii można realizować w dowolnej kolejności oraz w dogodnym dla uczestnika czasie i miejscu. Akademia jest realizowana w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Krakowie oraz Wrocławiu.

Dokładne terminy poszczególnych modułów i miasta można znaleźć w naszym harmonogramie.

Szkolenia odbywają się w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Katowicach.

-> SPRAWDŹ TERMINY SZKOLEŃ W TWOJEJ LOKALIZACJI <-

 

Nowa edycja Akademii PMP® jest dostosowana do aktualnie obowiązującej, szóstej wersji PMBOK® Guide. Została ona wzbogacona o większą liczbę praktycznych ćwiczeń, stanowiących już blisko 50% całości szkolenia. Setki usatysfakcjonowanych absolwentów Akademii PMP® potwierdzają, że po ukończeniu programu szkoleniowego i zdobyciu certyfikatu, zarówno i projekty, jak i kariera nabrały właściwej dynamiki.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP®) jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM®) dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia.

 

Poznaj Akademię PMP® ONLINE

 

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem lub masz pytania, kliknij w ten link i wypełnij formularz kontaktowy.

+48 727 530 530 (kliknij i zadzwoń)

Program Akademii PMP®

Moduł 1: Zarządzanie Projektami w Organizacjach

Szkolenie wprowadzające w świat zarządzania projektami według standardów PMI®. Obejmuje swoim zakresem pełen cykl życia zarządzania projektem, prezentuje kluczowe techniki oraz narzędzia wykorzystywane w dojrzałym zarządzaniu projektami. Zobacz pełen program

Moduł 2: Zarządzanie Zakresem, Harmonogramem i Kosztami

Szkolenie zapoznaje uczestników z trzema głównymi ograniczeniami projektu: zakresem, czasem i kosztami, których szczegółowa analiza umożliwia efektywną realizację projektów oraz zwiększenie ich rentowności. Zobacz pełen program

Moduł 3: Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami

Szkolenie przedstawia uczestnikom znaczenie zarządzania ryzykiem,  prezentuje narzędzia i dostępne rozwiązania zapewniające kontrolę jakości produktów, a także omawia najlepsze praktyki  w zakresie zarządzania dostawcami i budowania partnerstw strategicznych. Zobacz pełen program

Moduł 4: Zarządzanie Zasobami, Komunikacją i Interesariuszami

Program szkolenia koncentruje się na tzw. „miękkich” aspektach zarządzania projektami. Prezentowane są narzędzia umożliwiające efektywną komunikację, techniki oddziaływania na interesariuszy, a także przedstawia sposoby na budowanie zespołu, kierowanie nim i zarządzanie motywacją ludzi oraz konfliktami wewnętrznymi. Zobacz pełen program

Moduł 5: Przygotowanie do Egzaminu PMP®

Szkolenie koncentruje się na intensywnym przygotowaniu uczestników do zdobycia certyfikatu PMP®, poprzez podsumowanie wiedzy zdobytej w ramach pozostałych modułów Akademii, z ukierunkowaniem na pytania najczęściej występujące na egzaminach i wspólne utrwalenie angielskojęzycznych pojęć. Szkolenie kończy się próbnym egzaminem PMP®Zobacz pełen program

CELE SZKOLENIA:

 • rozwinięcie posiadanych kompetencji w zarządzaniu projektami, w tym kompetencji miękkich,
 • kompleksowe przygotowanie do egzaminu PMP® oraz CAPM®,
 • zdobycie umiejętności skutecznego zarządzania złożonymi projektami,
 • realizowanie projektów zgodnie z zakresem, na czas, w ramach założonego budżetu oraz przy pełnej satysfakcji klienta.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • wdrożysz do praktyki nowe narzędzia i techniki zwiększające efektywność Twojej pracy,
 • poznasz wszystkie obszary wiedzy wymagane na egzaminie PMP®/CAPM®,
 • dzięki egzaminowi próbnemu, dowiesz się, jaki jest Twój aktualny poziom przygotowania,
 • dzięki przećwiczeniu terminologii anglojęzycznej będziesz swobodniej poruszać się w międzynarodowym środowisku pracy,
 • będziesz gotowy na realizowanie z sukcesem projektów o dużym stopniu złożoności.

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • kierownikom projektów,
 • członkom zespołów projektowych,
 • kadrze kierowniczej wyższego i niższego szczebla,
 • kandydatom do zdobycia certyfikatów PMP® oraz CAPM®,
 • wszystkim osobom zainteresowanym osiągnięciem wysokich kompetencji w zarządzaniu projektami

Czas trwania 5 x 2 dni
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP i przygotowanie do PMP®
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 20
Strategic and Business Managment 20
Technical Project Management 40
Suma 80
Kategoria: