Agile PM® Foundation

1 300,00  netto

AgilePM® jest dojrzałą i pełnoprawną metodą, łączącą w sobie zarówno aspekty zarządzania projektem jak i wytwarzania produktu. Może być postrzegana jako podejście hybrydowe, mające z jednej strony zwinne, responsywne na zmiany, podejście do wytwarzania. Z drugiej strony, dobrze rozbudowaną warstwę zarządzania jakością, ryzykiem oraz monitorowania i kontroli, pozwalającą biznesowi zrozumieć zakres, charakterystykę i sposób rozwoju rozwiązania. AgilePM® jest kompletną metodą iteracyjno-przyrostowo – adaptacyjną, która może być stosowana w dowolnej branży. To podejście zachęca do tego, aby szczegóły pojawiały się z czasem, a tylko najbliższy horyzont czasowy był planowany z większą dokładnością. Pozwala to dynamicznie opowiadać na zmiany w wizji produktu czy też ewolucję otocznia biznesowego.

Szkolenia odbywają się w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie.

-> SPRAWDŹ TERMINY SZKOLEŃ W TWOJEJ LOKALIZACJI <-

 

Poznaj Agile PM® Foundation ONLINE.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem lub masz pytania, kliknij w ten link i wypełnij formularz kontaktowy.

+48 727 530 530 (kliknij i zadzwoń)

Interaktywne szkolenie przygotowujące do egzaminu Agile PM® Foundation

PROGRAM:

 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektu
 • Przygotowanie do sukcesu projektu
 • Procesy AgilePM®
 • Role i obowiązki AgilePM®
 • Produkty AgilePM®
 • Kluczowe praktyki – MoSCoW i Timeboxing
 • Planowanie i kontrola w cyklu życia
 • Inne praktyki
 • Egzamin AgilePM® Foundation

CELE SZKOLENIA:

 • nabędą wiedzę umożliwiającą uzyskanie certyfikatu AgilePM® Foundation
 • poznają techniki i narzędzia AgilePM® oraz będą potrafili zastosować je w praktyce
 • poznają cykl życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM®

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • poznanie dojrzałej i kompletnej metody zwinnego działania, gotowej do wdrożenia w organizacji
 • miks zwinnego podejścia do procesu wytwórczego, z dobrymi praktykami zarządzania jakością oraz monitorowania i kontroli
 • gotowe do użycia narzędzia, metody i techniki, możliwe do zastosowania od razu po szkoleniu

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • osobom, które uczestniczą bądź zarządzają projektami w dowolnej branży
 • organizacjom szukającym skutecznej i kompletnej metody zwinnego podejścia do wytwarzania, dającej zarazem poczucie kontroli nad wynikami projektu
 • przedstawicielom biznesu, którzy chcą być aktywnymi i liczącymi się interesariuszami prac projektowych
 • osobom chcącym poznać jedną z wiodących metod zwinnego zarządzania projektami oraz uzyskać rozpoznawalny certyfikat z tej dziedziny

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16h)
Poziom Podstawowy
Certyfikat Agile PM® Foundation + PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 3
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 9
Suma 16

Kategoria: