Podręcznik PRINCE2®

440,00  netto

Podręcznik PRINCE2® – Skuteczne Zarządzanie Projektami

Metodyka PRINCE2 jest szeroko wykorzystywana w ponad 150 krajach świata i popyt na nią stale wzrasta. Uważa się ją powszechnie za metodykę zarządzania projektami, co potwierdza ponad 20 000 organizacji już odnoszących korzyści z tego niezawodnego podejścia.

Niniejszy podręcznik pomoże osobom prowadzącym projekty każdej wielkości i w każdym środowisku w efektownym dostarczaniu tego, czego się od nich wymaga poprzez właściwe zarządzanie kosztami, terminami, jakością, zakresem, ryzykami i korzyściami. Opracowanie podręcznika poprzedziły szerokie konsultacje; czerpie on z praktycznych doświadczeń organizacji sektora zarówno publicznego, jak i prywatnego.

Wydanie zawiera pryncypia (zasady) metodyki PRINCE2, wzmacniające stosowanie dobrych praktyk w projektach, które zakończyły się sukcesem. Tematy PRINCE2 opisują te aspekty zarządzania projektami, które wymagają szczególnego potraktowania, a procesy metodyki PRINCE2 przedstawiają przebieg realizacji projektów przez cykl jego życia od przygotowania do zamknięcia.

Podręcznik jest kontynuacją prac Office of Government (OGC) nad rozwojem i ulepszeniem definicji i sposobu prezentacji PRINCE2.

Wydanie z 2019 roku.

 

Brak w magazynie

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Instagram