Wspieramy Klientów w zaprojektowaniu i budowaniu skutecznie działających biur zarządzania projektami (PMO). Funkcje realizowane przez PMO, dobór zespołu, umiejscowienie w ramach struktury organizacyjnej oraz plan rozwoju indywidualnie dostosowujemy do aktualnych potrzeb organizacji. Najczęstsze funkcje pełnione przez PMO to:

  • Nadzór bieżących działań projektowych w organizacji,
  • Rozwój i wdrożenie organizacyjnej metodyki zarządzania projektami oraz towarzyszących jej narzędzi,
  • Merytoryczne wsparcie kierowników projektów,
  • Gromadzenie informacji historycznych w repozytorium wiedzy projektowej,
  • Analiza danych na temat poziomu wykorzystania zasobów organizacyjnych przy projektach,
  • Wsparcie w realizacji szkoleń i sesji doradczych w obszarze zarządzania projektami
  • Wsparcie zarządzania portfelem projektów i realizacji strategii organizacji.
CSR społeczna odpowiedzialność biznesowa
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Instagram