Co nas wyróżnia?

Od 2004 roku pmexperts funkcjonuje na rynku outsourcingu usług związanych z zarządzaniem projektami. Dysponujemy bazą sprawdzonych, wykwalifikowanych kierowników projektów z długoletnim doświadczeniem w różnych branżach, którzy chętnie wezmą odpowiedzialność za sukces Państwa projektów. Naszych konsultantów wyróżnia umiejętność doskonałej komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz silna motywacja do osiągania wyznaczonych celów. W zależności od wymagań, możemy pracować z zespołem klienta lub też zbudować zespół projektowy od podstaw.

Zaletą outsourcingu w zarządzaniu projektami jest przede wszystkim bardzo krótki czas pozyskania eksperta do przeprowadzenia Państwa projektu, ale to także:

Wiedza ekspercka

Projekty realizowane są przez kierowników projektów o odpowiednich kwalifikacjach i posiadających kluczowe dla danego projektu kompetencje.

Obiektywne podejście zewnętrznego eksperta to wartość dodana dla projektu i środowiska projektowego klienta.

Masz pewność, że zlecone pmexperts projekty są w rękach sprawdzonych i doświadczonych ekspertów.

Oszczędności finansowe

Brak kosztów rekrutacji i oszczędność przy zatrudnieniu – pozyskanie i sprawdzenie kompetencji kierownika projektu oraz umowa jest po stronie pmexperts.

Klient płaci tylko za realny czas poświęcony przez kierownika projektu, a rozliczanie pracy jest w ramach budżetu projektowego, Zapewniamy dogodne rozwiązania formalne minimalizujące koszty administracyjne.

Z pmexperts będziesz spokojny o realizację zleconego projektu w wyznaczonym budżecie i przy zoptymalizowanych kosztach.

Oszczędność czasu

Powierzony nam projekt rozpoczyna się średnio dwa razy szybciej, niż gdyby klient musiał realizować go samodzielnie, Brak konieczności poświęcenia czasu i zasobów ludzkich na rekrutację i zatrudnienie kierownika projektu.

Bazując na sprawdzonych sposobach i najlepszych praktykach, pmexperts oszczędza Twój cenny czas.

cykl życia projektów, definiowanie projektu

Minimalizacja ryzyka

Klient przenosi odpowiedzialność za realizację projektu na nas, ograniczając ryzyko do minimum.

Gwarantujemy szybką odpowiedź na dynamicznie zmieniające się wymagania oraz nieakceptowalne ryzyka w trakcie realizacji projektu.

W razie zdarzeń losowych oferujemy czasowe zastąpienie kierownika projektu albo uzupełnienie wakatu.

Z pmexperts szybciej i trafniej zareagujesz na nieuniknione ryzyka i zmiany w Twoich projektach.

Facebook
Facebook
LinkedIn