Co nas wyróżnia?

Od 2004 roku pmexperts funkcjonuje na rynku outsourcingu usług związanych z zarządzaniem projektami. Dysponujemy bazą sprawdzonych, wykwalifikowanych kierowników projektów z długoletnim doświadczeniem w różnych branżach, którzy chętnie wezmą odpowiedzialność za sukces Państwa projektów. Naszych konsultantów wyróżnia umiejętność doskonałej komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz silna motywacja do osiągania wyznaczonych celów. W zależności od wymagań, możemy pracować z zespołem klienta lub też zbudować zespół projektowy od podstaw.

Zaletą outsourcingu w zarządzaniu projektami jest przede wszystkim bardzo krótki czas pozyskania eksperta do przeprowadzenia Państwa projektu, ale to także:

Wiedza ekspercka

Projekty realizowane są przez kierowników projektów o odpowiednich kwalifikacjach i posiadających kluczowe dla danego projektu kompetencje.

Obiektywne podejście zewnętrznego eksperta to wartość dodana dla projektu i środowiska projektowego klienta.

Masz pewność, że zlecone pmexperts projekty są w rękach sprawdzonych i doświadczonych ekspertów.

Oszczędności finansowe

Brak kosztów rekrutacji, zapewnienia narzędzi, czy odpowiedniego przygotowania kompetencyjnego kierownika projektu, to wybrane przykłady oszczędności generowanych przy współpracy z nami w modelu outsourcingu.

Klient płaci za realny czas dedykowany przez naszego kierownika projektu, a rozliczanie pracy odbywa się w ramach budżetu projektowego, Zapewniamy dogodne rozwiązania formalne, minimalizujące koszty administracyjne.

Z pmexperts będziesz spokojny o realizację zleconego projektu w wyznaczonym budżecie i przy zoptymalizowanych kosztach.

Oszczędność czasu

Powierzony nam w ramach outsourcingu projekt rozpoczynamy bezzwłocznie. Po stronie Klienta nie ma konieczności inwestowania cennego czasu i zasobów ludzkich na rekrutację i zatrudnienie kierownika projektu.

Bazując na sprawdzonych sposobach i najlepszych praktykach, outsourcing pmexperts oszczędza Twój cenny czas.

cykl życia projektów, definiowanie projektu

Minimalizacja ryzyka

Doświadczenie i eksperckie kompetencje naszych konsultantów znacząco obniżają ryzyko porażki przedsięwzięć naszych Klientów.

Dzięki sprawdzonym procesom zarządzania ryzykiem gwarantujemy szybką odpowiedź na pojawiające się w trakcie realizacji projektu szanse i zagrożenia.

Z pmexperts szybciej i skuteczniej zareagujesz na niepewność towarzyszącą Twoim przedsięwzięciom i wynikające z niej zmiany.

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Instagram