TWOJE WYZWANIE

Twoja organizacja prowadzi działalność projektową i napotyka różnorodne problemy: chaos komunikacyjny, nieadekwatne zaangażowanie zasobów, przekraczanie terminów, odejście od realizacji strategicznych celów czy zwiększona liczba nieudanych projektów.

NASZE ROZWIĄZANIE

Przeprowadzimy systemową diagnozę dojrzałości projektowej bazując na najlepszych międzynarodowych standardach. Wykorzystamy do tego m.in. analizę stosowanych w organizacji procesów, metod i narzędzi, przeglądy dokumentacji i wywiady z przedstawicielami środowiska projektowego. W rezultacie powstanie obiektywny „Raport dojrzałości projektowej organizacji” zawierający wnioski i zalecenia na przyszłość.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ ORGANIZACJI

  • poznasz aktualny stan zarządzania projektami uwzględniający opinie uczestników projektu i jego interesariuszy,
  • dowiesz się, jakie są mocne strony stosowanych aktualnie praktyk,
  • podniesiesz jakość i efektywność komunikacji, dzięki zgromadzeniu wiedzy i dotychczasowych doświadczeń w jednym miejscu,
  • skorzystasz z rekomendacji by osiągnąć założony poziom dojrzałości projektowej,
  • przekonasz się, czy możliwe są usprawnienia, które pozwolą na bardziej efektywną realizację celów stawianych projektom, programom i portfelom projektów.

Poznaj gdzie jesteś i wyznacz dokąd chcesz zmierzać.
Zadzwoń do nas i dowiedz się, co możemy dla Ciebie zrobić.