Realizacja projektów ze sprawdzonym i doświadczonym partnerem biznesowym, jakim jest pmexperts, to cztery główne korzyści dla klientów:

WIEDZA EKSPERCKA

Projekty realizowane są przez kierowników projektów o odpowiednich kwalifikacjach i posiadających kluczowe dla danego projektu kompetencje,

Obiektywne podejście zewnętrznego eksperta to wartość dodana dla projektu i środowiska projektowego klienta.

Masz pewność, że zlecone pmexperts projekty są w rękach sprawdzonych i doświadczonych ekspertów.

OSZCZĘDNOŚCI FINANSOWE

Brak kosztów rekrutacji i oszczędność przy zatrudnieniu – pozyskanie i sprawdzenie kompetencji kierownika projektu oraz umowa jest po stronie pmexperts,

Klient płaci tylko za realny czas poświęcony przez kierownika projektu, a rozliczanie pracy jest w ramach budżetu projektowego,

Zapewniamy dogodne rozwiązania formalne minimalizujące koszty administracyjne.

Z pmexperts będziesz spokojny o realizację zleconego projektu w wyznaczonym budżecie i przy zoptymalizowanych kosztach.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Powierzony nam projekt rozpoczyna się średnio dwa razy szybciej, niż gdyby klient musiał realizować go samodzielnie,

Brak konieczności poświęcenia czasu i zasobów ludzkich na rekrutację i zatrudnienie kierownika projektu.

Bazując na sprawdzonych sposobach i najlepszych praktykach, pmexperts oszczędza Twój cenny czas.

MINIMALIZACJA RYZYKA

Klient przenosi odpowiedzialność za realizację projektu na nas, ograniczając ryzyko do minimum,

Gwarantujemy szybką odpowiedź na dynamicznie zmieniające się wymagania oraz nieakceptowalne ryzyka w trakcie realizacji projektu,

W razie zdarzeń losowych oferujemy czasowe zastąpienie kierownika projektu albo uzupełnienie wakatu.

Z pmexperts szybciej i trafniej zareagujesz na nieuniknione ryzyka i zmiany w Twoich projektach.

Stwórzmy razem kolejną historię sukcesu w zarządzaniu projektami.