Jak wybrać cykl życia projektu?

Arkadiusz Urbański, w swoim wpisie dotyczącym rozszerzenia PMBOK® o nowee idee, w ciekawy sposób zmierzył się z różnymi podejściami do cyklów życia projektu. Ale czym się kierować przy wyborze? Z pomocą idzie nam zawartość Agile Practice Guide.

Kryteriów jest więcej niż jedno czy dwa: 

  • Wymagania – a raczej ich stan, poczynając na statycznych, znanych i mało zmiennych aż po dynamiczne, podlegające częstym zmianom lub wręcz nieznane. 
  • Aktywności – czyli działania lub ich grupy podejmowane w trakcie realizacji projektu powtarzalne wielokrotnie lub adresowane jednorazowo. 
  • Rezultat –produkt, usługa, rezultat końcowy, który jest oddany klientowi raz na koniec projektu w całości lub podzielony na mniejsze, ale gotowe do użycia części. 
  • Cel – rozumiany nie jako cel naszych działań projektowych, ale cel stojący za wyborem cyklu życia projektu.   
Cechy 
Podejście  Wymagania  Aktywności  Rezultat  Cel 
Przewidywalny  Ustalone  Wykonywane jednorazowo dla całego projektu  Dostarczony raz na końcu projektu  Zarządzanie kosztami 
Iteracyjny  Dynamiczne  Powtarzane, aż rezultat będzie poprawny  Dostarczony raz na końcu projektu  Poprawność rozwiązania 
Przyrostowy  Dynamiczne  Wykonywane raz dla danego przyrostu  Częste dostarczanie mniejszych, gotowych rezultatów  Szybkie tempo 
Zwinny  Dynamiczne  Powtarzane, aż rezultat będzie poprawny  Częste dostarczanie mniejszych, gotowych rezultatów  Wartość dla klienta poprzez częste dostawy i informacje zwrotne 

 

Źródło: PMI Agile Practice Guide 

Zastanawiając się nad tymi aspektami, możemy przyjąć założenia, jaki cykl życia projektu będzie bardziej właściwy dla wyzwania przed którym stoimy lub jego fragmentów, mając w pamięci możliwość stosowania podejść hybrydowych. Żaden z tych cykli nie będzie jednak idealny dla wszystkich projektów. 

Możemy zestawić ze sobą jeszcze dwa czynniki aby wybrać właściwe podejście, dające nam większą szansę na osiągnięcie sukcesu. Jest to oczekiwanie co do częstotliwości dostarczania rezultatu kontra przewidywany poziom zmian.  

 

W ten sposób także uzyskamy podpowiedź, jakie rozwiązanie może skuteczniej działać w konkretnym przypadku.

Jednak czynników wpływających na wybór a raczej komfort stosowania danego cyklu życia projektu może być więcej. Jak np. poziom kapitalizacji wiedzy w organizacji czy możliwość zaangażowania się interesariuszy w bieżącą ocenę i przekazywanie informacji zwrotnej co do rezultatów cząstkowych. Jakie inne kryteria bierzecie pod uwagę przy planowaniu waszych projektów?

Autor: Łukasz Lipski

Comments are closed.