EGZAMIN PMP® – Opis, terminy, opłaty, rejestracja, próg zdawalności

Egzamin PMP®, którego zdanie gwarantuje otrzymanie Certyfikatu Project Management Professional®, jest przygotowany przez Project Management Institute (PMI®) i składa się z 200 pytań testowych. Trwa 4 godziny i jest dokładnie taki sam na całym świecie. Egzamin zdaje się w języku angielskim, a od 2016 roku można dodatkowo skorzystać z  polskiego tłumaczenia. W minionych latach osoby przystępujące do egzaminu po polsku raportowały niską jakość tłumaczonych pytań, zalecamy zatem pisanie egzaminu w oryginale – czyli po angielsku.

 

FORMA EGZAMINU PMP®

Egzaminy w Polsce odbywają w formie komputerowej i są przeprowadzane przez cały rok w autoryzowanych przez PMI® placówkach, które wyszukać można na stronie Pearson VUE.

OPŁATY ZA EGZAMIN

Jednorazowy koszt egzaminu PMP® wynosi $405  dla członków stowarzyszenia PMI® (roczny koszt członkostwa to $129  + jednorazowa $10 „application fee”). Dla pozostałych osób koszt egzaminu wynosi $555. Opłatę uiszcza się za pomocą karty kredytowej.

REJESTRACJA NA EGZAMIN

Rejestracji na egzamin PMP® dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej PMI®: https://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp, na której trzeba wypełnić odpowiednie formularze on-line dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia projektowego.

PMI® wyróżnia dwa rodzaje kandydatów:

  • posiadających dyplom wyższej uczelni oraz minimum 4,500 godzin (3 lata) doświadczenia w obszarze zarządzania projektami (jednakże zdobytych nie wcześniej, niż w ciągu 8 lat poprzedzających rejestrację),
  • posiadających wykształcenie średnie oraz minimum 7,500 godzin (5 lat) doświadczenia w obszarze zarządzania projektami lub zadaniami w ramach projektu (jednakże zdobytych nie wcześniej, niż w ciągu 8 lat poprzedzających rejestrację).

Opisując swoje doświadczenie projektowe, kandydat musi podać nazwy swoich poszczególnych projektów, ich czas trwania oraz liczbę godzin pracy poświęconych podczas każdej fazy projektu – czyli ile czasu pracowaliśmy nad rozpoczęciem projektu, jego planowaniem, realizacją, monitorowaniem postępów oraz zamknięciem. Trzeba również opisać projekt w nie więcej niż 550 znakach. Tutaj zalecamy posługiwać się językiem projektowym, czyli jasno i klarownie napisać, jakie były cele projektu („objectives”), główne produkty cząstkowe („major deliverables”) oraz w skrócie przedstawić swoją rolę w projekcie.

Przy każdym opisanym projekcie trzeba również podać namiary do osoby kontaktowej, która mogłaby potwierdzić te doświadczenia. Może to być przełożony, współpracownik lub klient. PMI® kontaktuje się z tymi osobami wyłącznie wtedy, kiedy aplikacja jest wytypowana na losowy audyt. Niestety nie wiadomo, jaki procent aplikacji podlega dodatkowej weryfikacji.

PRZYKŁADOWY OPIS PROJEKTU

Poniższy formularz zawiera przykładowy opis jednego projektu wysłanego w ramach aplikacji PMP®. Tutaj aplikant opisał projekt konferencji międzynarodowej, który od inicjacji do zamknięcia trwał 5 miesięcy, ale de facto aplikant pracował nad tym projektem 290 godzin (16 na inicjacji, 40 na planowaniu, 160 na realizacji, 32 na monitorowaniu i kontroli, 24 godziny na zamknięciu).

W dodatku do wykazania odpowiedniego doświadczenia zawodowego, każdy kandydat jest zobowiązany wykazać uczestnictwo w minimum 35 godzinach szkoleń, które muszą obejmować treści związane z jakością, zakresem, czasem, kosztem, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, zamówieniami i zarządzaniem integracją projektu. Według nomenklatury PMI® każda godzina szkoleniowa przekłada się na 1 PDU (Professional Development Units).

Uczęszczając np. na nasze jednodniowe szkolenie „Skuteczne Zarządzanie Projektami” można uzyskać 8 PDU, przechodząc przez nasz cały cykl Akademii PMP® – 80 PDU.

WYNIKI EGZAMINU I PRÓG ZDAWALNOŚCI

PMI® nie publikuje obecnie informacji, jaki jest próg zdawalności egzaminu PMP®. W ubiegłych latach oficjalny pułap był podany jako 61%, jednorazowo został podniesiony do 81%, ale od grudnia 2005 r. PMI® nie podaje wyniku, którzy uczestnicy muszą otrzymać, aby zdać egzamin.

Od 2007 r. uczestnicy otrzymują wyniki dzielone na 5 domen, które odzwierciedlają modelowy cykl życia projektu, czyli osobno otrzymujemy oceny z inicjacji, planowania, rozpoczęcia, monitorowania i kontroli oraz zamknięcia projektu. Dla każdej z domen można otrzymać jedną z trzech ocen, „Proficient”, Moderately Proficient” albo „Below Proficient” czyli „Biegły”, „Średnio Zaawansowany” lub „Niedostateczny”.

Według najnowszych informacji krążących w internetowym środowisku kierowników projektów, otrzymanie jeden lub dwóch niedostatecznych ocen nie znaczy, że się nie zda egzaminu. Niemniej jednak są to tylko szacunki. Dobrą zasadą jest celowanie w poziom powyżej 80% na testach przygotowujących do egzaminu. Jeżeli otrzymasz taki wynik na przynajmniej 3 próbach, to możesz być spokojny o to, że jesteś dobrze przygotowany.

KONTAKT

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące egzaminu PMP®, lub chcesz się dowiedzieć, jak najskuteczniej się do niego przygotować, skontaktuj się z nami: szkolenia@pmexperts.com, tel. +48 727 530 530.

 

 

Comments are closed.

Facebook
Facebook
LinkedIn