Od samego początku społeczna odpowiedzialność biznesu jest filozofią leżącą u podstaw naszych codziennych praktyk i planów na przyszłość.

Docenieniem naszych starań w CSR jest Laur Odpowiedzialności, który otrzymaliśmy w konkursie „Promocja standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”, organizowanym przez PKPP Lewiatan, NSZZ Solidarność oraz firmę doradczą Deloitte. W ten sposób znaleźliśmy się w gronie polskich liderów działań z zakresu CSR, obok takich firm, jak: m.in. Centertel, GlaxoSmithKline, Kompania Piwowarska, PGNiG, PKP Energetyka, Samsung Electronics Poland, TP S.A., PTC czy PKN Orlen.

W ramach skierowanego do organizacji pozarządowych Programu 2 Krzesła oferujemy dwa bezpłatne miejsca dla przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń w naszej Akademii PMP®, opartej na najlepszych międzynarodowych standardach zarządzania projektami. Kwalifikacji do udziału w szkoleniu dokonujemy na podstawie opisu planowanych projektów, w których realizacji będą mogły zostać wykorzystane nowo nabyte umiejętności i wiedza.

Prowadzimy także działania proekologiczne. Wśród podejmowanych przez nas inicjatyw są m.in. wdrożenie polityki środowiskowej, zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów i edukacja ekologiczna. W naszym biurze stosujemy proste rozwiązania, które minimalizują zużycie papieru, wody i energii elektrycznej. Wiemy, że kształtują nas codzienne nawyki, więc nawzajem inspirujemy się do proekologicznych zmian.

Od samego początku istnienia pmexperts wspieramy projekt English Summer Camp. Jest to program charytatywny organizowany przez gdański oddział Project Management Institute. Dzięki niemu dzieci w trudnej sytuacji życiowej mogą uczestniczyć w wakacyjnych kursach języka angielskiego, opartych o najwyższej jakości materiały i praktyki edukacyjne. Projekt ten organizowany jest od 2004 roku w ramach letniej edycji oraz od 2010 roku w odsłonie zimowej jako English Winter Camp. Wspieramy tę akcję finansowo i organizacyjnie.