Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

to filozofia leżąca u podstaw naszych codziennych praktyk i planów na przyszłość. Działania z zakresu CSR są wpisane w cele strategiczne firmy od początku jej istnienia, aby nadać dodatkową wartość naszej pracy i kształtować korzystniejsze otoczenie. Nasza aktywność opiera się na wolontariacie kompetencyjnym, w którym nasi konsultanci i przedstawiciele dzielą się tym, co najcenniejsze: swoją wiedzą i doświadczeniem.

Uhonorowaniem naszych działań w obszarze CSR jest Laur Odpowiedzialności, który otrzymaliśmy w konkursie „Promocja standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”, organizowanym przez PKPP Lewiatan, NSZZ Solidarność oraz firmę doradczą Deloitte. Dzięki temu znaleźliśmy się w gronie polskich liderów działań z zakresu CSR, obok takich firm, jak: m.in. Orange, GlaxoSmithKline, Kompania Piwowarska, PGNiG, PKP Energetyka, Samsung Electronics Poland, T-Mobile czy PKN Orlen.

Nasze działania były również odnotowane w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre Praktyki” wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu: największą w Polsce organizację pozarządową, koncentrującą się na upowszechnianiu wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Koncentrujemy się na 2 podstawowych CSR:

Wspieramy organizacje pozarządowe w zdobywaniu świadomości projektowej, aby sprawniej i bardziej efektywnie mogły realizować swoje cele statutowe. Konsultujemy projekty, prowadzimy szkolenia pro bono oraz organizujemy program „2 Krzesła” . Pracowaliśmy między innymi z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją Akogo?, Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, Krakowskim Hospicjum dla Dzieci czy Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Angażujemy się w aktywności skierowane do młodzieży, wierząc, że zaowocują rozwojem ich kompetencji osobistych, a w przyszłości przełożą się na większą skuteczność naszych beneficjentów podczas podejmowania pracy zawodowej.

Projekt Ekspert

Wraz z Polskim Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych, wydawcą karty Euro26, organizujemy cyklicznie „Projekt Ekspert” – wydarzenie skierowane do osób w wieku 18-29 lat, które chcą dowiedzieć się jak zarządzać projektami i wykorzystać tę umiejętność we własnych działaniach. Projekt Ekspert jest realizowany w ramach Project Management Day of Service – pochodzącej z USA inicjatywy, która skupia project managerów z różnych stron świata, dzielących się pro bono swoją wiedzą o zarządzaniu projektami.

CSR społeczna odpowiedzialność biznesowa
CSR społeczna odpowiedzialność biznesowa

Program 2 Krzesła

W ramach skierowanego do organizacji pozarządowych Programu 2 Krzesła oferujemy dwa bezpłatne miejsca, dla przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń, w wybranych szkoleniach (m. in. naszej Akademii PMP®, opartej na najlepszych międzynarodowych standardach zarządzania projektami). Kwalifikacji do udziału w szkoleniu dokonujemy na podstawie opisu planowanych projektów, w których realizacji będą mogły zostać wykorzystane nowo nabyte umiejętności i wiedza.

English Summer/Winter Camp

Od samego początku istnienia PM Experts wspieramy projekt English Summer Camp. Jest to program charytatywny, organizowany przez gdański oddział Project Management Institute. Dzięki niemu dzieci w trudnej sytuacji życiowej mogą uczestniczyć w wakacyjnych kursach języka angielskiego, opartych o najwyższej jakości materiały i praktyki edukacyjne. Projekt ten organizowany jest od 2004 roku w ramach letniej edycji oraz od 2010 roku w odsłonie zimowej jako English Winter Camp. Wspieramy tę akcję finansowo i organizacyjnie w ramach działań CSR.

CSR społeczna odpowiedzialność biznesowa
CSR społeczna odpowiedzialność biznesowa

Działania proekologiczne

W ramach CSR prowadzimy także działania proekologiczne. Wśród podejmowanych przez nas inicjatyw są m.in. wdrożenie polityki środowiskowej, zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów i edukacja ekologiczna. W naszym biurze stosujemy proste rozwiązania, które minimalizują zużycie papieru, wody i energii elektrycznej. Wiemy, że kształtują nas codzienne nawyki, więc nawzajem inspirujemy się do proekologicznych zmian.

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Instagram