Zarządzanie Zakresem, Harmonogramem i Kosztami

To interaktywne szkolenie koncentruje się na 3 głównych ograniczeniach projektu: zakresie, czasie i budżecie. Kluczem do sukcesu projektu jest precyzyjna identyfikacja wymagań interesariuszy, na ich podstawie zdefiniowanie zakresu, zaplanowanie harmonogramu i budżetu przedsięwzięcia. Istotne jest też zarządzanie zmianami tych parametrów, aby w rezultacie doprowadzić do zrealizowania celów biznesowych projektu. Prezentujemy także analizę wartości wypracowanej jako skuteczną metodę monitorowania i kontroli przebiegu projektu oraz prognozowania jego dalszego przebiegu. Realizacja zgodnie z zakresem, na czas oraz w ramach ustalonego budżetu to główny wyznacznik powodzenia każdego projektu i sukcesu jego kierownika.

Zarządzanie Zakresem, Harmonogramem i Kosztami jest także jednym z modułów programu Akademia PMP®, który prezentuje  zaawansowane techniki zarządzania projektami oraz przygotowuje do prestiżowej, międzynarodowej certyfikacji Project Management Professional (PMP®).

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

+48-724-530-530

 

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP
Ilość punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 2
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 10
Suma 16

CELE SZKOLENIA:

 • omówienie wymagań projektu: jak je zdefiniować i przełożyć na zakres projektu,
 • przedstawienie sposobów tworzenia struktury podziału pracy (WBS),
 • zaprezentowanie metod tworzenia i zarządzania harmonogramem oraz sprawnego szacowania kosztów i budżetowania,
 • poznanie narzędzi do pomiaru statusu projektu,
 • nabycie umiejętności potrzebnych do zarządzania zmianą.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • poznane narzędzia i zdobyte umiejętności możesz zastosować w każdym projekcie, niezależnie od stosowanej metodyki czy podejścia,
 • docenisz rolę dokładnej analizy sytuacji wyjściowej, co pomoże odpowiednio planować pracę,
 • będziesz potrafił utrzymać w równowadze „trójkąt ograniczeń”, dzięki skutecznemu zarządzaniu zmianą w projekcie,
 • nauczysz się analizować i raportować postępy przez pryzmat zakresu, harmonogramu i budżetu,
 • w efekcie powyższych, zrealizujesz więcej projektów z powodzeniem oraz zwiększysz ich rentowność.

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • kierownikom projektów,
 • członkom zespołów projektowych,
 • kadrze kierowniczej nadzorującej projekty,
 • wszystkim osobom zainteresowanym osiągnięciem wysokich kompetencji w zarządzaniu projektami,
 • kandydatom do zdobycia certyfikatów PMP® oraz CAPM®.

Interaktywne szkolenie prowadzone w oparciu o studium przypadku

PROGRAM:

 • zarządzanie zakresem projektu,
 • proces definiowania wymagań projektu,
 • planowanie zakresu projektu bazując na wymaganiach interesariuszy,
 • deklaracja zakresu projektu,
 • budowanie struktury podziału pracy (WBS),
 • rola WBS w planowaniu i kontroli projektu,
 • techniki szacowania czasu trwania i kosztów działań,
 • tworzenie harmonogramu projektu,
 • diagramy sieciowe, wykres Gantt’a i kamieni milowych,
 • technika ścieżki krytycznej,
 • techniki budżetowania projektu i jego poszczególnych faz,
 • tworzenie planów bazowych projektu,
 • planowanie rezerw harmonogramowych i finansowych projektu,
 • przewidywanie przebiegu projektu z wykorzystaniem danych historycznych,
 • zaawansowana kontrola projektu przy wykorzystywaniu techniki wartości wypracowanej (Earned Value),
 • zintegrowany proces zarządzania zmianami,
 • zarządzanie odchyleniami w kosztorysie i harmonogramie,
 • zakończenie projektu w kontekście zakresu, harmonogramu i kosztów.

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia