Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Dostawcami

Wszystkie trzy obszary poruszane na tym szkoleniu – ryzyko, jakość i dostawcy, mogą mieć kluczowy wpływ na to, by rezultat projektu spełniał założone cele oraz był zgodny z oczekiwaniami klienta. Skuteczny kierownik projektu powinien być skuteczny w zarządzaniu ryzykiem. Przewidywać szanse i zagrożenia, planować scenariusze reakcji na ich wystąpienie i podejmować decyzje bazując na precyzyjnej ocenie aktualnego poziomu ryzyka projektowego. Zarządzanie jakością to dbałość zarówno o odpowiednią jakość dostarczanych produktów (zgodność z wymaganiami), jak i wysoką jakość zarządzania projektem (jakość osobista kierownika projektu i jego zespołu). Zarządzanie projektem to także skuteczna współpraca z dostawcami projektu, ich dobór, negocjowanie warunków współpracy, a także dbałość o odpowiednie relacje w trakcie współpracy.

Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Dostawcami jest również jednym z modułów programu Akademia PMP®, który prezentuje  zaawansowane techniki zarządzania projektami oraz przygotowuje do prestiżowej, międzynarodowej certyfikacji Project Management Professional (PMP®).

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

+48-724-530-530

 

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP
Ilość punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 2
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 10
Suma 16

CELE SZKOLENIA:

 • uświadomienie uczestnikom znaczenia planowania zarządzania ryzykiem w projekcie,
 • przedstawienie dostępnych rozwiązań i narzędzi zapewniania i kontroli jakości produktów,
 • omówienie najlepszych praktyk zakupowych w zakresie zarządzania dostawcami i budowania partnerstw strategicznych.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • nauczysz się identyfikować ryzyko i planować odpowiednią reakcję na nie,
 • będziesz wiedział, jak zarządzać systemem jakości, by produkt docelowy był zgodny z oczekiwaniami klienta, organizacji i interesariuszy,
 • będziesz mógł zastosować zdobyte umiejętności w organizacjach wdrażających system zarządzania jakością,
 • zwiększysz swoje umiejętności związane z kwalifikacją i zarządzaniem dostawcami, opierając się na analizie danych,
 • zmniejszysz poziom stresu i niepewności, dzięki rozważeniu możliwych zagrożeń, narzędziom wspierającym zapewnienie jakości i efektywnej współpracy z dostawcami.

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • kierownikom projektów,
 • członkom zespołów projektowych zaangażowanym w procesy zarządzania ryzykiem, jakością i dostawcami,
 • sponsorom projektów i członkom komitetów sterujących,
 • audytorom zaangażowanym w audytowanie projektów,
 • osobom zainteresowanym osiągnięciem wysokich kompetencji w zarządzaniu projektami,
 • osobom przygotowującym się do certyfikacji PMP® i CAPM®.

Interaktywne szkolenie prowadzone w oparciu o studium przypadku

PROGRAM:

 • proces zarządzania ryzykiem projektowym,
 • wykorzystanie WBS do zarządzania ryzykiem projektu,
 • identyfikacja ryzyk projektowych (szanse, zagrożenia),
 • jakościowa i ilościowa analiza ryzyk projektu,
 • ryzyko a rezerwy projektowe,
 • kontrola ryzyka w poszczególnych fazach cyklu życia projektu,
 • zarządzanie wiedzą na temat ryzyka projektowego,
 • jakość a zarządzanie projektami,
 • przegląd szkół zarządzania jakością,
 • narzędzia i techniki planowania jakości w projektach,
 • zapewnienie jakości,
 • audyty jakości,
 • doskonalenie jakości,
 • kontrola jakości w trakcie realizacji i po zakończeniu projektu,
 • planowanie zakupów,
 • wybór rodzaju kontraktu,
 • proces wyboru dostawcy,
 • administrowanie kontraktem,
 • zamknięcie kontraktu.

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia