Agile Project Management

Szkolenie dedykowane zespołom pracującym w środowisku innowacyjnych przedsięwzięć, gdzie  wymagane jest inkrementalne i elastyczne podejście do zaspokojenia wciąż dojrzewających wymagań klientów. Techniki zwinne (agile) zyskały swą popularność dzięki możliwości osiągania szybkich rezultatów w złożonych projektach opartych na nowoczesnych technologiach. Zwinne, gdyż pozwalają dopasowywać się do bardzo zmiennego otoczenia. Ich sukces zależy jednak od konsekwentnego przestrzegania ściśle zdefiniowanych reguł, skutecznej komunikacji i umiejętności ich dostrojenia do specyfiki organizacji. Znacząco podnoszą prawdopodobieństwo dostarczenia produktu finalnego odpowiadającego bieżącym potrzebom i oczekiwaniom klienta. Szkolenie skutecznie przygotowuje do egzaminu Scrum Master.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

+48-724-530-530

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP
Ilość punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 3
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 9
Suma 16

CELE SZKOLENIA:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej możliwości zastosowania metodyk zwinnych w różnych typach projektów, w tym projekty sprzedażowe, budowa oraz rozwój nowych produktów i ofert,
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie intuicyjnych i prostych do wdrożenia  w codziennej pracy technik wywodzących się ze świata Agile,
 • przejście przez szeroki przekrój metod i technik zwinnych.

KORZYŚCI:

 • poznasz zasady i globalne standardy związane ze zwinnym zarządzaniem projektami według SCRUM oraz Atern/DSDM,
 • dowiesz się, jak budować zwinne zespoły projektowe oraz jakie obowiązki i specyficzne role przypisane są poszczególnym ich członkom,
 • będziesz potrafił‚ planować projekty prowadzone metodą zwinną, czyli planować wydania produktów i sprinty,
 • umiejętnie dostosujesz sposób raportowania prac i komunikacji, by wspierać zaangażowanie zespołu i rozumienie potrzeb klienta.

KOMU POLECAMY SZKOLENIA?

 • osobom szukającym inspiracji w wyborze ścieżki rozwoju zarządzania projektami,
 • kierownikom projektów, którzy chcą rozwinąć umiejętności prowadzenia projektów zwinnych,
 • członkom zespołów realizujących projekty,
 • kadrze kierowniczej,
 • osobom zainteresowanym innowacyjnymi technikami zarządzania projektami.

PROGRAM:

 1. Wstęp do Agile
  • Waterfall – zalety i wady
  • Koncepcja zwinności
  • MVP - Minimum Viable Product
  • Manifest Agile
  • 12 zasad Agile
  • Waterfall vs agile – symulacja
 2. Metodyki zwinne – przegląd
  • Kanban – historia, zasady, ćwiczenia
  • Extreme Programming (XP) – wartości, zasady, praktyki
  • Scrum – wartości, filary, role, zdarzenia, artefakty
  • Przykłady dobrych i złych user stories
  • Estymowanie PBI (Product Backlog Item)
 3. Gra symulacyjna
  • Przeprowadzenie projektu zgodnie z regułami Scruma
  • Przećwiczenie zdarzeń w Scrumie
  • Przećwiczenie ról w Scrumie
  • Udoskonalanie backlogu produktu

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia

Advanced Agile Techniques