Co nowego w Scrumie – Scrum Guide™ 2017

W listopadzie 2017 roku twórcy SCRUMa, Ken Schwaber i Jeff Sutherland wydali nową wersję Scrum Guide™. Co zatem nowego pojawiło się w zaktualizowanym przewodniku?

Zanim o tym napiszę, chciałbym uspokoić wszystkich tych, którzy przygotowują się do egzaminu lub stosują Scruma w codziennej pracy projektowej. Nie ma rewolucji, teoria Scruma, wartości, filary, zdarzenia, role, artefakty pozostają takie, jak były, są jednak czytelniej i pełniej opisane, ale po kolei.

  • Pojawił się zupełnie nowy  rozdział (sekcja) omawiający zastosowanie Scruma. Pierwotnie bowiem Scrum służył do wytwarzania produktów oraz zarządzania ich wytwarzaniem. Od wczesnych lat dziewięćdziesiątych używano go również do odkrywania oraz oceny rentowności rynków, technologii i potencjału produktów, tworzenia, rozwoju i modernizacji produktów, wprowadzania i rozszerzania ich na rynek nawet kilka razy dziennie, a także do utrzymywania i rozwijania środowisk typu cloud. Stosowany był również do rozwijania oprogramowania, sprzętu, sieci zintegrowanych usług i autonomicznych pojazdów. Trudno dziś znaleźć obszar życia codziennego, w którym Scrum nie znalazłby zastosowania. Z powodzeniem jest wykorzystywany w szkolnictwie, administracji publicznej, marketingu, zarządzaniu operacjami i wielu innych. W obliczu coraz bardziej skomplikowanych i złożonych technologii oraz nagłych zmian rynkowych, Scrum potwierdza swoją przydatność i skuteczność w zarządzaniu organizacjami oraz przyrostowym transferze wiedzy. Niewielki, niezależny, elastyczny zespół, który potrafi się skutecznie i szybko dostosować do sytuacji stanowi istotę Scruma. Nie oznacza to jednocześnie, że można w ten sposób realizować tylko niewielkie i niezbyt pracochłonne projekty. Atuty te można bowiem wykorzystać również przy wielu współpracujących ze sobą zespołach realizujących wielkie i bardzo złożone projekty.
  • W nowym przewodniku ponownie opisano rolę Srum Mastera czyniąc ją bardziej jednoznaczną. Jest on zatem Liderem służebnym, wspierającym stosowanie Scruma, uczącym zespół, organizację oraz osoby spoza organizacji, które interakcje są pomocne, a które nie. Dodatkowo opisano również jego wsparcie dla Właściciela Produktu polegające na zapewnieniu, że cele i zakres są zrozumiałe dla wszystkich członków Zespołu Scrumowego.
  • Również Codzienny Scrum doczekał się aktualizacji. Zespół Deweloperski organizuje go codziennie, w każdym sprincie, w tym samym miejscu, o tej samej porze. W każdym przypadku jest on ograniczony do 15 minut. Zespół planuje w jego trakcie pracę na najbliższe 24 godziny. Przebieg spotkania jest ustalany przez Zespół Deweloperski. Zespoły mogą wykorzystywać pytania, mogą też prowadzić dyskusję, byle tylko prace dążyły do osiągnięcia Celu Sprintu.
  • Bardziej precyzyjne są również definicje ograniczeń czasowych, które wykorzystując określenia “maksymalnie” i “nie dłużej niż” pokazują, że mają one górną granicę czasową, mogą natomiast trwać krócej.
  • W opisie Backlogu Sprintu podkreślono wagę procesu ciągłego doskonalenia i aby go uzyskać, Backlog zawiera przynajmniej jedno istotne usprawnienie ustalone w trakcie poprzedniej Retrospektywy.
  • Doprecyzowano również określenie Przyrostu, podkreślając, że jest to namacalny rezultat wykonanej pracy, stanowiący krok w kierunku osiągnięcia celu, zweryfikowany empirycznie na koniec Sprintu.

Podsumowując, zmiany nie są radykalne, ale nie jest to tylko kosmetyka. Nowa wersja jest pełniejsza i bardziej klarowna. Trzeba również przyznać, że czyta się ją lepiej, a Scrum staje się dzięki niej bliższy, bardziej osiągalny. Czy zatem wyczerpuje temat? Moim zdaniem otwiera wiele obszarów do dalszego zgłębiania oraz, a może przede wszystkim, do praktykownia Scruma.

 

Autor: Arkadiusz Urbański

Comments are closed.