Co nowego w Project Management Institute?

Rok 2021 przyniósł nam kilka znaczących zmian w środowisku PMI oraz obszarach ściśle z nim związanych. Do najważniejszych należą: nowa formuła egzaminu PMP, program partnerstwa dla organizacji dostarczających szkolenia, siódma edycja przewodnika PMBOK oraz Disciplined Agile. W niniejszym artykule dokładniej przyjrzymy się zmianom w egzaminie PMP oraz zasygnalizujemy zmiany w pozostałych obszarach.

Egzamin

Zmiana egzaminu była zapowiadana i miała być wprowadzona znacznie wcześniej, jednak sytuacja związana z pandemią spowodowała, iż z nowym egzaminem mierzymy się dopiero od 2 stycznia 2021. Wcześniej, między innymi ze względu na pandemię, PMI wprowadził możliwość przystąpienia do egzaminu w domu lub innym miejscu poza centrum egzaminacyjnym. Sam egzamin PMP został zaś podzielony na 2 części z przerwą na chwilę odpoczynku.

A jak egzamin wygląda obecnie?

Po pierwsze ocena umiejętności kierownika projektu skupi się na trzech domenach, do których należą ludzie, proces oraz otoczenie (w poprzedniej wersji egzaminu ocena skupiona była na pięciu grupach procesów).

Po drugie, egzamin trwa 230 minut, a w jego trakcie są dwie 10-minutowe przerwy.

Po trzecie, egzamin składa się ze 180 pytań.

Po czwarte, pytania jednokrotnego wyboru będą tylko jedną z kilku form. Pojawią się zatem pytania wielokrotnego wyboru, zadania polegające na wypełnieniu luk lub dopasowaniu terminów z jednego zbioru do określeń z drugiego czy wreszcie praca z interaktywnymi wykresami polegająca na wskazaniu konkretnych danych.

Trudno dziś powiedzieć czy wprowadzone zmiany uczynią egzamin trudniejszym, ale za pewnością można powiedzieć, że uczynią go ciekawszym.

PMI Authorized Training Partner

Od 31 grudnia 2020 roku, Program R.E.P. (Register Education Provider) został zastąpiony Programem PMI ATP (Authorized Training Partner). Nie jest to tylko zmiana nazwy programu, ale zupełnie nowe podejście do popularyzacji zarządzania projektami zgodnego ze standardami PMI, a także radykalna zmiana zaangażowania PMI w przygotowanie do uzyskania certyfikatu PMP. Przystępując do programu, autoryzowani partnerzy otrzymują profesjonalny wkład nie tylko w postaci materiałów szkoleniowych oraz przykładowych pytań, włączeni są również w system weryfikacji i przygotowania trenerów do prowadzenia autoryzowanych szkoleń. Zmiany te mają pozytywnie wpłynąć na jakość oraz skuteczność dostarczanych szkoleń.

The PMBOK® Guide – Seventh Edition

Siódma edycja Przewodnika PMBOK ma być odpowiedzią na szybko zmieniającą się rzeczywistość i coraz większe zaangażowanie technologii służącej zarówno organizacjom jak i kierownikom projektów do szybkiego reagowania na zmiany. Odpowiedzią na nowe potrzeby rynku ma być struktura przewodnika oparta na pryncypiach i domenach w miejsce dotychczas stosowanych grup procesów i obszarów wiedzy.

Disciplined Agile

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku PMI zaproponował zupełnie nową filozofię. Prawdziwa zwinność nie przychodzi bowiem z ram postępowania, ale z wolności. Disciplined Agile wykracza zatem poza konkretne podejścia i wskazuje, jak wykorzystać wszystko, co najlepsze w istniejących ramach postępowania i metodykach, by skutecznie zarządzać projektami.

Tak wiele zmian i nowości w świecie PMI zasługuje na kolejne artykuły, wkrótce zatem znajdziecie Państwo rozwinięcie zasygnalizowanych tematów.

Comments are closed.

Facebook
Facebook
LinkedIn