WIODĄCA FIRMA TELEKOMUNIKACYJNA

1500
pracowników

pracowników

926000
abonentów

abonentów

System informatyczny z obszaru hurtowni danych

 • zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy system gromadzący dane teletransmisyjne za okres 24 miesięcy,
 • przeanalizowaliśmy ryzyka i wymagania oraz projekt aplikacji użytkownika z sukcesem,
 • wdrożyliśmy rozwiązanie w środowisku produkcyjnym.

DYSTRYBUTOR  ENERGII DLA PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH

6000
pracowników

pracowników

3691
abonentów

mln przychodów rocznie (PLN)

Projekt energetyczny

 • wspieraliśmy projekt związany z budową sieci trakcyjnych pod pociągi wysokiej prędkości,
 • dzięki naszemu wsparciu zapewniliśmy zrealizowanie inwestycji na czas,
 • zapewniliśmy również precyzyjność informacji dla zewnętrznej instytucji finansującej projekt.

MULTIMEDIALNY OPERATOR KOMÓRKOWY

3400
pracowników

mln przychodów rocznie (PLN)

14
abonentów

mln przydzielonych numerów do sieci

Zintegrowany projekt informatyczny

 • zarządzaliśmy wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego mySAP ERP,
 • dzięki naszemu wsparciu projekt spełnił oczekiwania klienta,
 • wdrożenie zapewniło realizację celów strategicznych firmy oraz pozyskanie w krótkim czasie pozycji jako jeden z głównych dostawców usług komórkowych w Polsce.

REGIONALNY LIDER BRANŻY CIEPŁOWNICZEJ

660
pracowników

km sieci przesyłowych

300
abonentów

pracowników

System raportowania statusu portfela projektów

 • zarządzaliśmy projektem usprawniającym system raportowania statusu portfela projektów dla jednego z liderów branży ciepłowniczej z północy Polski,
 • projekt zapewnił realizację celów strategicznych klienta,
 • projekt usprawnił kontrolę nad projektami na poziomie zarządu.