MIĘDZYNARODOWA FIRMA UBEZPIECZENIOWA

2500
pracowników

pracowników

biura w

4
państwach

państwach

Wewnętrzna metodyka zarządzania projektami

  • przeprowadziliśmy cykl szkoleń opartych na najlepszych praktykach z zarządzania projektami dla zarządu oraz pracowników firmy,
  • opracowaliśmy wewnętrzną metodykę zarządzania projektami, dostosowaną do dojrzałości oraz potrzeb klienta,
  • z powodzeniem wdrożyliśmy nowoutworzoną metodę na podstawie projektów pilotażowych.

WIODĄCA FIRMA TELEKOMUNIKACYJNA

1500
pracowników

pracowników

926000
abonentów

abonentów

Biuro Zarządzania Projektami (PMO)

  • opracowaliśmy koncepcję zbudowania Biura Zarządzania Projektami (PMO) i powołaliśmy je do życia,
  • prowadziliśmy PMO przez okres pilotażowy, zapewniając jego pełne wdrożenie w strukturę firmy,
  • zrekrutowaliśmy oraz przygotowaliśmy zespół PMO do pełnienia swojej roli samodzielnie.

MULTIMEDIALNY OPERATOR KOMÓRKOWY

3400
pracowników

mln przychodów rocznie (PLN)

14
abonentów

mln przydzielonych numerów do sieci

Spełnienie wymogów prawnych

  • wspieraliśmy projekt wdrożenia systemu retencji i udostępniania danych wymaganych dyrektywą UE,
  • dzięki naszemu wsparciu firma spełniła wymagania UE przed czasem, co pozwoliło utrzymać tempo rozwoju bez przeszkód prawnych,
  • szkolenia oraz transfer wiedzy na temat najlepszych praktyk z zarządzania projektami również stanowiły ważną część przedsięwzięcia.