Biuro Zarządzania Projektami (PMO)

Czas trwania

16 godzin

Poziom zaawansowania

eksperckie

Ilość punktów PDU

16

Certyfikat

PMI® ATP

Zakres szkolenia Biuro Zarządzania Projektami:

 • Ocena aktualnej zdolności organizacji do zarządzania projektami w oparciu o przyjęte modele oceny zdolności projektowej.
 • Omówienie potrzebnych funkcji Biura Zarządzania Projektami (PMO) w oparciu o potrzeby organizacji.
 • Identyfikacja wyzwań związanych z wdrożeniem Biura Zarządzania Projektami w organizacji i opracowywanie odpowiedzi na nie.
 • Określanie odpowiedniej struktury Biura Zarządzania Projektami dla organizacji.
 • Tworzenie wstępnego planu wdrożenia Biura Zarządzania Projektami dla organizacji

Komu polecamy szkolenie Biuro Zarządzania Projektami?

 • doświadczonym kierownikom projektów,
 • wyższej kadrze kierowniczej,
 • członkom Zarządów,
 • osobom odpowiedzialnym za tworzenie i rozwijanie PMO w organizacji,
 • pracownikom zainteresowanym usprawnieniem istniejącego PMO.

Cele szkolenia Biuro Zarządzania Projektami:

 • Nabycie umiejętności oceny aktualnych możliwości zarządzania projektami w organizacji.
 • Nabycie umiejętności określenia, jakie funkcje PMO są potrzebne w oparciu o potrzeby organizacji.
 • Nabycie umiejętności identyfikacji wyzwań, związanych z wdrożeniem PMO w organizacji i opracowywanie odpowiedzi na nie.
 • Nabycie umiejętności określania odpowiedniej struktury PMO dla organizacji.
 • Nabycie umiejętności tworzenia wstępnego planu wdrożenia PMO dla organizacji.

Szkolenie pozwala na poznanie najlepszych technik i narzędzi niezbędnych do utworzenia lub usprawnienia Biuro Projektowego (PMO) w dowolnej organizacji. Pozwoli na rozwijanie kultury zarządzania projektami i zoptymalizowanie zasobów, które są zaangażowane w ich realizację.

Profesjonalnie wdrożone Biuro Zarządzania Projektami pozwala na podnoszenie kompetencji zespołów, monitorowanie i raportowanie przebiegu projektów czy rekomendowanie ich doboru do portfela organizacji. Szkolenie dostarcza wiedzę niezbędną do przygotowania w organizacji PMO, które będzie podnosiło jakość programów i projektów, poprawi komunikację oraz efektywność organizacji w realizacji jej strategii biznesowej poprzez spójne działania projektowe.

Opinie uczestników

Może zainteresuje Cię również

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Instagram