Akademia PMP

Akademia PMP® to gruntowne przygotowanie do pełnienia roli skutecznego kierownika projektów, wykorzystującego w swych codziennych działaniach najlepsze światowe praktyki.

Cykl edukacyjny składa się z pięciu dwudniowych spotkań podzielonych na obszary wiedzy PMBOK® Guide.  Łącznie trwa od 3 do 4 miesięcy, a w przerwie pomiędzy modułami uczestnicy mają możliwość zastosowania poznanych praktyk w swoich projektach przy wsparciu mentorskim trenera prowadzącego.

Komu polecamy szkolenie?

  • kierownikom projektów,
  • członkom zespołów projektowych,
  • kadrze kierowniczej wyższego i niższego szczebla,
  • kandydatom do zdobycia certyfikatów PMP® oraz CAPM®,
  • wszystkim osobom zainteresowanym osiągnięciem wysokich kompetencji w zarządzaniu projektami,

Cele szkolenia:

  • rozwinięcie posiadanych kompetencji w zarządzaniu projektami, w tym kompetencji miękkich,
  • kompleksowe przygotowanie do egzaminu PMP® oraz CAPM®,
  • zdobycie umiejętności skutecznego zarządzania złożonymi projektami,
  • realizowanie projektów zgodnie z zakresem, na czas, w ramach założonego budżetu oraz przy pełnej satysfakcji klienta.

Czas trwania

5 x 2 dni (80 godzin)

Poziom trudności

zaawansowany

Ilość punktów PDU

80

Certyfikat

PMI® REP i przygotowanie do PMP®

Program szkolenia:

Moduł 1: Zarządzanie Projektami w Organizacjach

Szkolenie wprowadzające w świat zarządzania projektami według standardów PMI®. Obejmuje swoim zakresem pełen cykl życia zarządzania projektem, prezentuje kluczowe techniki oraz narzędzia wykorzystywane w dojrzałym zarządzaniu projektami.

Moduł 2: Zarządzanie Zakresem, Harmonogramem i Kosztami

Szkolenie zapoznaje uczestników z trzema głównymi ograniczeniami projektu: zakresem, czasem i kosztami, których szczegółowa analiza umożliwia efektywną realizację projektów oraz zwiększenie ich rentowności.

Moduł 3: Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami

Szkolenie przedstawia uczestnikom znaczenie zarządzania ryzykiem,  prezentuje narzędzia i dostępne rozwiązania zapewniające kontrolę jakości produktów, a także omawia najlepsze praktyki  w zakresie zarządzania dostawcami i budowania partnerstw strategicznych.

Moduł 4: Zarządzanie Zespołem, Komunikacją i Interesariuszami

Program szkolenia koncentruje się na tzw. „miękkich” aspektach zarządzania projektami. Prezentowane są narzędzia umożliwiające efektywną komunikację, techniki oddziaływania na interesariuszy, a także przedstawia sposoby na budowanie zespołu, kierowanie nim i zarządzanie motywacją ludzi oraz konfliktami wewnętrznymi.

Moduł 5: Przygotowanie do Egzaminu PMP®

Szkolenie koncentruje się na intensywnym przygotowaniu uczestników do zdobycia certyfikatu PMP®, poprzez podsumowanie wiedzy zdobytej w ramach pozostałych modułów Akademii, z ukierunkowaniem na pytania najczęściej występujące na egzaminach i wspólne utrwalenie angielskojęzycznych pojęć. Szkolenie kończy się próbnym egzaminem PMP®

Opinie uczestników

Może zainteresuje Cie również.