AgilePM® Practitioner

Czas trwania

2 dni (16 godzin)

Poziom trudności

zaawansowane

Ilość punktów PDU

16

Certyfikat

Agile PM® Practitioner + PMI® ATP

Program szkolenia AgilePM® Practitioner:

 • Role i obowiązki z punktu widzenia Kierownika Projektu
 • Cykl życia AgilePM®
 • Efektywne używanie produktów.
 • Dostarczanie na czas, MoSCoW i Timeboxing
 • Ludzie, zespoły i interakcje
 • Wymagania I historyjki użytkowników (User Stories).
 • Planowanie projektu
 • Jakość
 • Zarządzanie Ryzykiem
 • Dostosowanie podejścia
 • Egzamin AgilePM® Practitioner

Szkolenie metody AgilePM, które oferujemy tutaj przeznaczone jest w głównej mierze dla praktyków-managerów, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi projektami i posiadają wiedzę teoretyczną na temat wspominanej już techniki.

Techniki zwinne, na których bazuje szkolenie Agile PM® Practitioner przynosi szybkie efekty, zwłaszcza w złożonych projektach opartych na nowych technologiach. Zwinne metody dedykowane są do projektów, w których zakres dostosowywany jest tak, aby w krótkim czasie i przy ograniczonym budżecie dostarczyć produkty umożliwiające osiągnięcie celów biznesowych.

 

 

Podręcznik: https://pmexperts.pl/szkolenia/podrecznik-agile-pm/

Komu polecamy szkolenie AgilePM® Practitioner?

 • osobom, które uczestniczą bądź zarządzają projektami w dowolnej branży
 • organizacjom szukającym skutecznej i kompletnej metody zwinnego podejścia do wytwarzania, dającej zarazem poczucie kontroli nad wynikami projektu
 • przedstawicielom biznesu, którzy chcą być aktywnymi i liczącymi się interesariuszami prac projektowych
 • osobom chcącym poznać jedną z wiodących metod zwinnego zarządzania projektami oraz uzyskać rozpoznawalny certyfikat z tej dziedziny

Cele szkolenia AgilePM® Practitioner:

 • nabyć wiedzę umożliwiającą uzyskanie certyfikatu AgilePM® Practitioner
 • pogłębić wiedzę na temat technik i narzędzi AgilePM® oraz będą potrafili zastosować je w praktyce
 • pogłębić wiedzę na temat cykl życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM®

Egzamin AgilePM® Practitioner:

 • 4 grupy pytań, w każdej po 20 pytań szczegółowych (zawsze 1 prawidłowa odpowiedź)
 • 40 poprawnych odpowiedzi wymagane do zaliczenia – 50%
 • czas trwania: 2.5 godziny (150 minut)
 • Można korzystać z oficjalnego podręcznika podczas egzaminu
 • Może być przeprowadzony online
 • Egzamin przeprowadzany jest przez jednostkę akredytującą APMG International.

Opinie uczestników

Może zainteresuje Cię również

Facebook
Facebook
LinkedIn