AgilePM® Practitioner

Czas trwania

16 godzin

Poziom zaawansowania

zaawansowane

Ilość punktów PDU

16

Certyfikat

Agile PM® Practitioner + PMI® ATP

Program szkolenia AgilePM® Practitioner:

 • Role i obowiązki z punktu widzenia Kierownika Projektu
 • Cykl życia AgilePM®
 • Efektywne używanie produktów
 • Dostarczanie na czas, MoSCoW i Timeboxing
 • Ludzie, zespoły i interakcje w projekcie agile
 • Wymagania I historyjki użytkowników (User Stories).
 • Planowanie projektu agile
 • Jakość
 • Zarządzanie Ryzykiem
 • Dostosowanie podejścia agile
 • Egzamin AgilePM® Practitioner

Szkolenie metody AgilePM®, które oferujemy, przeznaczone jest w głównej mierze dla praktyków-managerów, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi projektami i posiadają wiedzę teoretyczną na temat wspominanej już techniki.

Techniki zwinne, na których bazuje szkolenie AgilePM® Practitioner przynosi szybkie efekty, zwłaszcza w złożonych projektach opartych na nowych technologiach. Zwinne metody dedykowane są do projektów, w których zakres dostosowywany jest tak, aby w krótkim czasie i przy ograniczonym budżecie dostarczyć produkty umożliwiające osiągnięcie celów biznesowych.

Na szkoleniu AgilePM® Practitioner uczymy m. in. jak testować, szacować i oceniać dostarczanie zysków w projekcie agile, przedstawiamy mechanizmy facylitacji i wsparcia w ramach projektu agile oraz zwinne podejście do zarządzania wymaganiami i priorytetyzowania ich.

Podczass zkolenia AgilePM® Practitioner uczestnicy uczą się jak zastosować różne praktyki zwinne do projektu, na przykład warsztaty, technikę MoSCoW do definiowania priorytetów projektu, iteracyjny rozwój i modelowanie.

Aby ubiegać się certyfikat AgilePM® Practitioner, niezbędny jest certyfikat AgilePM® Foundation.

Podręcznik AgilePM®

Aby otworzyć plik z podręcznikiem należy posiadać darmowy program Adobe Digital Editions. Po zakupieniu podręcznika otrzymają Państwo na skrzynkę e-mail instrukcję wraz z linkami do pobrania i instalacji programu oraz do pobrania pliku PDF z podręcznikiem.

Komu polecamy szkolenie AgilePM® Practitioner?

 • osobom, które uczestniczą bądź zarządzają projektami w dowolnej branży
 • organizacjom szukającym skutecznej i kompletnej metody zwinnego podejścia do wytwarzania, dającej zarazem poczucie kontroli nad wynikami projektu
 • przedstawicielom biznesu, którzy chcą być aktywnymi i liczącymi się interesariuszami prac projektowych
 • osobom chcącym poznać jedną z wiodących metod zwinnego zarządzania projektami oraz uzyskać rozpoznawalny certyfikat z tej dziedziny

Cele szkolenia AgilePM® Practitioner:

 • nabyć wiedzę umożliwiającą uzyskanie certyfikatu AgilePM® Practitioner
 • pogłębić wiedzę na temat technik i narzędzi AgilePM® oraz będą potrafili zastosować je w praktyce
 • pogłębić wiedzę na temat cykl życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM®

Egzamin AgilePM® Practitioner:

 • 4 grupy pytań, w każdej po 20 pytań szczegółowych (zawsze 1 prawidłowa odpowiedź)
 • 40 poprawnych odpowiedzi wymagane do zaliczenia – 50%
 • czas trwania: 2.5 godziny (150 minut)
 • podczas egzaminu AgilePM® Practitioner można korzystać z oficjalnego podręcznika podczas egzaminu
 • egzamin może być przeprowadzony online
 • egzamin AgilePM® Practitioner przeprowadzany jest przez jednostkę akredytującą APMG International.
 • egzamin AgilePM® Practitioner odbywa się dnia następującego po ostatnim dniu szkolenia

Może zainteresuje Cię również

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Instagram