AgilePM® Foundation

Czas trwania

16 godzin

Poziom zaawansowania

wprowadzające

Ilość punktów PDU

16

Certyfikat

AgilePM® Foundation + PMI® ATP

Program szkolenia AgilePM® Foundation:

 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektu agile
 • Przygotowanie do sukcesu projektu
 • Procesy AgilePM®
 • Role i obowiązki AgilePM®
 • Produkty AgilePM®
 • Kluczowe praktyki – MoSCoW i Timeboxing
 • Planowanie i kontrola w cyklu życia agile
 • Inne praktyki
 • Egzamin AgilePM® Foundation

AgilePM® jest dojrzałą i pełnoprawną metodą, łączącą w sobie zarówno aspekty zarządzania projektem jak i wytwarzania produktu. AgilePM® jest kompletną metodą iteracyjno-przyrostowo – adaptacyjną, która może być stosowana w dowolnej branży.

Metoda AgilePM® może być postrzegana jako podejście hybrydowe, mające z jednej strony zwinne, responsywne na zmiany, podejście do wytwarzania. Z drugiej strony, dobrze rozbudowaną warstwę zarządzania jakością, ryzykiem oraz monitorowania i kontroli, pozwalającą biznesowi zrozumieć zakres, charakterystykę i sposób rozwoju rozwiązania. To podejście zachęca do tego, aby szczegóły pojawiały się z czasem, a tylko najbliższy horyzont czasowy był planowany z większą dokładnością. AgilePM® pozwala dynamicznie opowiadać na zmiany w wizji produktu czy też ewolucję otocznia biznesowego.

Szkolenie AgilePM® Foundation dostarcza wiedzy, jak zastosować zasady i techniki AgilePM® w projekcie, dostosować cykl życia projektu agile do danego scenariusza czy. przypisać role i obowiązki w ramach projektu agile.

Na szkoleniu AgilePM® Foundation poruszamy m. in. takie zagadnienia, jak produkty wytworzone w ramach projektu agile i ich przeznaczenie, stosowane techniki agile oraz ich zalety i ograniczenia czy role i obowiązki w ramach projektu agile.

Certyfikat AgilePM® Foundation jest niezbędny, aby ubiegać się  certyfikat AgilePM® Practitioner.

 

Podręcznik AgilePM®

Aby otworzyć plik z podręcznikiem należy posiadać darmowy program Adobe Digital Editions. Po zakupieniu podręcznika otrzymają Państwo na skrzynkę e-mail instrukcję wraz z linkami do pobrania i instalacji programu oraz do pobrania pliku PDF z podręcznikiem.

Komu polecamy szkolenie AgilePM® Foundation?

 • osobom, które uczestniczą bądź zarządzają projektami w dowolnej branży
 • organizacjom szukającym skutecznej i kompletnej metody zwinnego podejścia do wytwarzania, dającej zarazem poczucie kontroli nad wynikami projektu
 • przedstawicielom biznesu, którzy chcą być aktywnymi i liczącymi się interesariuszami prac projektowych
 • osobom chcącym poznać jedną z wiodących metod zwinnego zarządzania projektami oraz uzyskać rozpoznawalny certyfikat z tej dziedziny

Cele szkolenia AgilePM® Foundation:

 • nabycie wiedzy umożliwiającej uzyskanie certyfikatu AgilePM® Foundation
 • poznanie technik i narzędzi AgilePM® oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce
 • poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM®

Egzamin AgilePM® Foundation:

 • egzamin odbywa się podczas ostatniej sesji szkolenia
 • pytania wielokrotnego wyboru
 • egzamin „z zamkniętą książką”
 • 50 pytań na stronę
 • 25 poprawnych odpowiedzi wymagane do zaliczenia – 50%
 • czas trwania: 40 minut
 • może być przeprowadzony online

Może zainteresuje Cię również

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Instagram