Zapisz się
online

Zarządzanie Zasobami, Komunikacją i Interesariuszami

Program szkolenia koncentruje się na tzw. „miękkich” aspektach zarządzania, które mają decydujący wpływ na powodzenie projektów, czyli komunikacji oraz zarządzaniu zespołem. Czynnikiem determinującym sukces projektów realizowanych przez zespoły są kompetencje interpersonalne i skuteczna współpraca. W pracy projektowej często pojawiają się wyzwania negocjacyjne i konflikty, z którymi sprawny kierownik projektu powinien sobie radzić. Zarządzanie projektem to także umiejętna współpraca z reprezentantami środowiska projektowego, czyli interesariuszami.

“Zarządzanie Zasobami, Komunikacją i Interesariuszami” jest jednym z pięciu szkoleń w ramach Akademii PMP® przygotowujących do egzaminu PMP®.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia.

Zapisz się na szkolenie lub skontaktuj
z nami, by zorganizować szkolenie w Twojej firmie:

+48 727 530 530

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 10
Strategic and Business Managment 2
Technical Project Management 4
Suma 16

CELE SZKOLENIA:

 • omówienie procesów zarządzania komunikacją, zespołem i interesariuszami w projekcie,
 • przedstawienie różnych stylów komunikacji i narzędzi wspierających jej efektywność,
 • podkreślenie znaczenia komunikacji i kompetencji miękkich w codziennej pracy kierownika projektu,
 • zaprezentowanie technik oddziaływania na interesariuszy wspierających osiągnięcie celów projektu.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • wzrośnie efektywność pracy Twojego zespołu projektowego,
 • nauczysz się dobierać odpowiednich ludzi do zespołu i swój styl kierowania,
 • lepiej zrozumiesz sytuacje interpersonalne, w tym konflikty, a dzięki poznanym narzędziom odpowiednio na nie zareagujesz,
 • zwiększysz motywację ludzi i poprawisz atmosferę współpracy,
 • będziesz skuteczniej wpływał na otoczenie projektu, stosując odpowiednią strategię wobec różnych interesariuszy.

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • kierownikom projektów,
 • członkom zespołów projektowych,
 • kadrze kierowniczej zaangażowanej w projekty,
 • osobom zainteresowanym podniesieniem kompetencji miękkich w zarządzaniu projektami,
 • kandydatom do zdobycia certyfikatów PMP® oraz CAPM®.

Interaktywne szkolenie prowadzone w oparciu o studium przypadku

PROGRAM:

 • planowanie komunikacji w projekcie,
 • analiza potrzeb komunikacyjnych interesariuszy,
 • tworzenie planu zarządzania komunikacją,
 • środki i techniki komunikacji,
 • metody pozyskiwania i dystrybucji informacji,
 • zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy,
 • planowanie i organizacja spotkań,
 • raportowanie przebiegu projektu,
 • tworzenie skutecznych zespołów projektowych w oparciu o efektywną komunikację,
 • pozyskiwanie zespołu projektowego,
 • tworzenie struktury zespołu projektowego,
 • podział ról w zespole projektowym,
 • etapy formowania zespołu projektowego,
 • optymalizacja relacji interpersonalnych w zespole,
 • wykorzystywanie autorytetu i siły osobowości w zwiększeniu wydajności zespołu,
 • rozwiązywanie konfliktów w zespole,
 • elementy negocjacji w prowadzeniu projektu,
 • zarządzanie a przywództwo,
 • identyfikacja interesariuszy,
 • planowanie zarządzania interesariuszami,
 • zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy,
 • kontrola zaangażowania interesariuszy.

Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych kierowników projektów, którzy w przystępny sposób opisują na przykładach zagadnienia metodyki. Mimo, że mam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów pozwoliło mi to spojrzeć z szerszej perspektywy na metodykę Zarządzania Projektami, odświeżyć i uporządkować najważniejsze zagadnienia, a także zgłębić nowe obszary. Najciekawszymi ze spotkań były: Zarządzanie Zespołem, Komunikacją i Interesariuszami, a także wprowadzenie oraz Przygotowanie do Egzaminu PMP® prowadzone przez Pana Piotra Plewińskiego.

Inga Śliwkowska, Transition Manager, BPO Global Transition Team Capgemini Poland

Szkolenie z Zarządzania Zespołem, Komunikacją i Interesariuszami to bardzo ciekawy moduł kursu, ukierunkowany na prezentację, podkreślenie istotności oraz rozwój umiejętności „miękkich”, niezbędnych w skutecznej realizacji projektu. Trener przedstawił najważniejsze aspekty wszystkich 3 tematów w zajmujący sposób, na podstawie ciekawych przykładów oraz angażując aktywnie grupę do samodzielnej i twórczej pracy przy licznych zadaniach. Polecam project managerom, którzy chcą lepiej zrozumieć rolę komunikacji zarówno wewnętrznie w ramach zespołu, jak i względem interesariuszy zewnętrznych i poznać niezbędne narzędzia, które czynią ją skuteczną.

Katarzyna Grudzień, Stakeholders Relations Specialist, Eni Polska Sp. z o.o.

Miałem okazję wziąć udział w tym szkoleniu w maju 2013. Profesjonalizm i doświadczenie prowadzącego Marka Łubiarza, a także praktyczne ćwiczenia pozwoliły mi poszerzyć wiedzę na temat komunikacji i wzmocnić kompetencje interpersonalne. Duży plus za jakość przygotowanych materiałów oraz rzadką umiejętność prowadzącego do pełnego zaangażowania grupy w omawiane tematy. Największą wartością szkolenia okazała się dla mnie możliwość wdrożenia prezentowanych koncepcji w codziennej pracy. Praktycznie następnego dnia po szkoleniu mogłem zastosować nowe umiejętności w prowadzonych projektach. Dodatkowo, podawane podczas szkolenia praktyczne przykłady okazały się dla mnie doskonałym Case Study, który z pewnością pomoże mi w przyszłości efektywniej i sprawniej zarządzać wszystkimi aspektami pracy projektowej.

Michał Przeździęk, Project Manager, Iveco Poland

Szkolenie prowadzone fachowo. Wykładowca zachęcał do dzielenia się opinią i doświadczeniami, przez co materiał nabierał praktycznego wymiaru. Parę dni po szkoleniu, gdy zapytałem o dodatkowe pomoce, dostałem je bez problemu. Polecam PM Experts zarówno kandydatom na kierowników projektów, jak i już doświadczonym zarządzającym.

Krzysztof Drożdż, Project Manager, Hewlett-Packard Holandia

Byłem uczestnikiem szkolenia z cyklu Akademia PMP zorganizowanego przez PM Experts. Pomimo kilku lat doświadczenia zawodowego moja wiedza z zakresu zarządzania projektami wymagała pogłębienia i uporządkowania. Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Jestem bardzo zadowolony z organizacji szkolenia, intensywności zajęć oraz sposobu prowadzenia. Prowadzący szkolenie bardzo profesjonalnie, a jednocześnie przystępnie przekazywał wiedzę na temat omawianych aspektów zarządzania projektem. Dużym atutem trenera było jego bogate doświadczenie projektowe, co umożliwiło mu wzbogacanie wiedzy teoretycznej rzeczywistymi przykładami. Polecam udział w szkolenia PMP wszystkim, których praca „zorganizowana” jest w sposób projektowych lub sami kierują zespołami projektowymi. Warto zdobywać wiedzę od profesjonalistów!

Grzegorz Róż, Orange

Wszystkie szkolenia z cyklu Akademia PMP w Państwa firmie (dwa w 2015, jedno w 2014 i dwa we wcześniejszych latach), w których brałam udział były prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Trener okazał się bardzo doświadczonym Kierownikiem Projektu. Liczba zarządzanych projektów oraz różnorodne środowiska pracy sprawiły, że ma ogromną wiedzę praktyczną zastosowania PMBoK-a. Jednocześnie zna bardzo dobrze teorię i jest na bieżąco ze wszystkimi zmianami w metodologii. Ponadto wysoka kultura osobista trenera i niezwykła umiejętność przekazywania informacji, w połączeniu ze swobodą wypowiedzi sprawiła, że szkolenie było nie tylko wartościowe merytorycznie, ale i momentami zabawne, co znacznie ułatwia przyswojenie tak dużej porcji materiału w tak niewielkim czasie. Jestem bardzo zadowolona z udziału w szkoleniach dostarczonych przez PM Experts.

Iwona Maslon, Infrastructure Manager for Delivery Centre Poland, Integrated Operations, ITIL Expert, IBM Global Services Delivery Centre Polska

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie:

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia