Zapisz się
online

Zarządzanie Zakresem, Harmonogramem i Kosztami

Szkolenie wprowadza uczestników w świat zarządzania trzema głównymi ograniczeniami projektu: zakresem, czasem i kosztami. Szczegółowe zdefiniowanie tych parametrów jest kluczowym elementem planowania projektu. Zakres determinuje produkty docelowe projektu i jest rezultatem zatwierdzenia wymagań jego interesariuszy. Znajduje wyraz w strukturze podziału pracy (WBS), która stanowi podstawę do zdefiniowania działań projektowych, przydzielenia zasobów i stworzenia harmonogramu. Działania rozpisane na osi czasu wraz z ich wzajemnymi zależnościami i przypisanymi zasobami tworzą harmonogram projektu. Budżet przedstawia na osi czasu koszty zasobów ujętych w harmonogramie oraz zatwierdzone rezerwy finansowe projektu. Realizacja projektu zgodnie z zakresem, na czas oraz w ramach ustalonego budżetu to główny wyznacznik powodzenia każdego projektu. Omawiana w trakcie szkolenia technika wartości wypracowanej (ang. Earned Value) stanowi skuteczne narzędzie bieżącego pomiaru statusu projektu i szacowania możliwości zakończenia go w pełnym zakresie, na czas i bez przekroczenia budżetu.

“Zarządzanie Zakresem, Harmonogramem i Kosztami” jest jednym z pięciu szkoleń w ramach Akademii PMP® przygotowujących do egzaminu PMP®.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia.

Zapisz się na szkolenie lub skontaktuj
z nami, by zorganizować szkolenie w Twojej firmie:

+48 727 530 530

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 2
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 10
Suma 16
CELE SZKOLENIA:
 • przygotowanie uczestników do skutecznego prowadzenia procesu identyfikacji i zatwierdzenia wymagań projektu, aby precyzyjnie zdefiniować jego zakres,
 • gruntowne przećwiczenie procesu tworzenia struktury podziału pracy (WBS),
 • wzmocnienie kompetencji związanych z szacowaniem czasu trwania zadań oraz tworzenia i analizy harmonogramu projektu,
 • zaprezentowanie metod sprawnego szacowania kosztów i budżetowania projektu,
 • zastosowanie efektywnych narzędzi pomiaru statusu projektu (metoda wartości wypracowanej),
 • symulacja realizacji procesu zintegrowanego zarządzania zmianą przy uwzględnieniu planów bazowych zakresu, harmonogramu i kosztów.
NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:
 • poznane narzędzia i zdobyte umiejętności możesz zastosować w każdym projekcie, niezależnie od stosowanej metodyki czy podejścia,
 • poznasz metody zespołowego planowania zakresu, harmonogramu i budżetu,
 • będziesz potrafił utrzymać w równowadze „trójkąt ograniczeń” w trakcie realizacji projektu, a także w sytuacji gdy pojawiają się zmiany,
 • nauczysz się analizować i raportować postępy przez pryzmat zakresu, harmonogramu i budżetu,
 • zwiększysz znacząco prawdopodobieństwo sukcesu realizowanych przez Ciebie projektów.
KOMU POLECAMY SZKOLENIE?
 • kierownikom projektów,
 • członkom zespołów projektowych,
 • kadrze kierowniczej nadzorującej projekty,
 • wszystkim osobom zainteresowanym osiągnięciem wysokich kompetencji w zarządzaniu projektami,
 • kandydatom do zdobycia certyfikatów PMP® oraz CAPM®.

Interaktywne szkolenie prowadzone w oparciu o studium przypadku

PROGRAM:

 • zakres, harmonogram, budżet - 3 główne ograniczenia projektu,
 • planowanie zespołowe projektu,
 • zarządzanie zakresem projektu,
 • proces definiowania i zatwierdzania wymagań projektu,
 • planowanie zakresu projektu bazując na wymaganiach interesariuszy,
 • deklaracja zakresu projektu,
 • budowanie struktury podziału pracy (WBS),
 • rola WBS w planowaniu i kontroli projektu,
 • definiowanie działań w projekcie w oparciu o WBS,
 • techniki szacowania czasu trwania i kosztów działań,
 • tworzenie harmonogramu projektu,
 • diagramy sieciowe, wykres Gantt’a i kamieni milowych,
 • technika ścieżki krytycznej,
 • techniki budżetowania projektu i jego poszczególnych faz,
 • tworzenie planów bazowych projektu,
 • planowanie rezerw harmonogramowych i finansowych projektu,
 • przewidywanie przebiegu projektu z wykorzystaniem danych historycznych,
 • zaawansowana kontrola projektu przy wykorzystywaniu techniki wartości wypracowanej (Earned Value),
 • zintegrowany proces zarządzania zmianami,
 • zarządzanie odchyleniami w kosztorysie i harmonogramie,
 • zakończenie projektu w kontekście zakresu, harmonogramu i kosztów.

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie:

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia