Zarządzanie Portfelem Projektów

Jako kierownik portfela Twoją rolą jest realizowanie strategii biznesowej organizacji poprzez zarządzanie zbiorem przedsięwzięć o różnej złożoności. Swoje kompetencje wykorzystujesz do efektywniejszego osiągania celów strategicznych niż gdyby te same programy i projekty były prowadzone niezależnie. Kształtujesz zawartość całego zbioru poszczególnych programów oraz jego cele tak, by podejmowane działania były spójne z kierunkiem rozwoju organizacji. Potrzebujesz więc rozwinąć nie tylko umiejętności kierownicze, ale także myślenie strategiczne. Poznając czynniki wpływające na strategię organizacji oraz sposoby jej formułowania, szybciej i trafniej podejmiesz decyzje wspierające zachowanie spójności konkretnego zbioru realizowanych projektów z ogólną strategią organizacji.

Zarządzanie Portfelem Projektów to szkolenie, które w prosty sposób wyjaśnia zasady prowadzenia różnych przedsięwzięć i podpowiada, jak reagować na pojawiające się wyzwania, takie jak np. optymalizacja zasobów czy pogodzenie wpływów interesariuszy. Poznasz konkretne techniki i metody, które zwiększą Twoją efektywność w zarządzaniu złożonym i realizacji strategii organizacji. Przygotujesz się również do certyfikacji Portfolio Management Professional (PfMP)®.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

+48-697-530-530

 

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Ekspercki
Certyfikat Portfolio Management PMI® REP
Ilość punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 4
Strategic and Business Managment 6
Technical Project Management 6
Suma 16

CELE SZKOLENIA:

 • zapoznanie uczestników z technikami i narzędziami pozwalającymi na budowę i kontrolę portfela projektów zgodnego ze strategią organizacji,
 • omówienie problemów i wyzwań związanych z wdrożeniem procesu Zarządzania Portfelem Projektów i Biura Zarządzania Portfelem w przedsiębiorstwie,
 • przedstawienie najlepszych praktyk i zapoznanie z kluczową terminologią środowiska wieloprojektowego,
 • efektywne przygotowanie do certyfikacji PfMP®

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • nauczysz się patrzeć na portfel, programy i projekty w kontekście wspierania realizacji strategii,
 • będziesz potrafił stworzyć portfel i zarządzać nim wg najlepszych międzynarodowych standardów,
 • dowiesz się, jak zadbać o spójność portfela projektów z celami biznesowymi organizacji,
 • dzięki czytelnym metodom kontroli, będziesz pewniej podejmował decyzje dotyczące priorytetyzacji przedsięwzięć i optymalizacji zasobów,
 • poznasz szablony dokumentów i praktyczne procedury zwiększające Twoją efektywność,
 • dzięki rzeczywistym case studies, dowiesz się, jakie problemy mogą wystąpić na różnym etapie i jakie jest na nie remedium,
 • świadomie zdecydujesz o ewentualnej certyfikacji PfMP®

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • osobom projektującym, wdrażającym i kontrolującym portfele projektów,
 • doświadczonym kierownikom projektów, koordynującym kilka projektów jednocześnie w ramach portfela,
 • kadrze kierowniczej wyższego szczebla,
 • osobom odpowiadającym za realizację celów strategicznych organizacji.

PROGRAM:

Przedstawienie koncepcji zarządzania portfelem projektów

 • cele zarządzania portfelem projektów,
 • czym jest zarządzanie portfelem projektów?
 • relacja między portfelem a strategią,
 • korzyści wynikające z zarządzania portfelem,
 • relacja pomiędzy zarządzaniem projektem, programem i portfelem projektów,
 • kluczowe role w zarządzaniu portfelem,
 • kompetencje niezbędne do zarządzania portfelem,
 • kluczowi interesariusze portfela projektów.

Definiowanie środowiska portfela i działań planistycznych

 • wpływ strategii i mierników na portfel,
 • identyfikacja celów i domen strategicznych,
 • rola PMO w zarządzaniu portfelem,
 • kluczowe dokumenty portfela: plan strategiczny portfela, karta portfela, mapa drogowa portfela, plan zarządzania portfelem,
 • składniki portfela,
 • zarządzanie ryzykiem portfela,
 • zarządzanie komunikacją portfela,
 • radzenie sobie z aspektami politycznymi,
 • definiowanie portfela: przykład Star Alliance.

Nadawanie priorytetów i zapewnienie spójności portfela ze strategią

 • metody zapewnienia spójności portfela ze strategią,
 • jak nadawać priorytety w portfelu?
 • określanie dostępności zasobów,
 • określanie zapotrzebowania na zasoby,
 • przykładowy proces wprowadzania nowego projektu,
 • nadawanie priorytetów i zapewnienie spójności portfela ze strategią: przykład Star Alliance.

Zatwierdzanie i kontrola portfela

 • nadzór nad portfelem,
 • optymalizacja portfela,
 • maksymalizacja wartości portfela,
 • raportowanie portfela,
 • operacyjne zarządzanie portfelem,
 • zarządzanie efektywnością portfela,
 • zarządzanie zmianą strategiczną,
 • zatwierdzanie i kontrola portfela: przykład Star Alliance.

Dobre praktyki zarządzania portfelem

Pokonywanie najistotniejszych barier wdrożenia

Certyfikacja PMP®

 • wymagania i proces ubiegania się o certyfikację PfMP®,
 • standard PMI® Portfolio – struktura i najważniejsze elementy,
 • zakres egzaminu PMP®, kluczowe elementy i porady związane z przygotowaniem do certyfikacji.

Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie, prowadzący szkolenie posiada bogate doświadczenie zawodowe, którym dzielił się na bieżąco przedstawiając różne przykłady praktycznego wykorzystania przekazywanej wiedzy teoretycznej. Uczestniczyłem w analogicznym kursie kilka lat temu, udział w tym szkoleniu umożliwił mi skonfrontowanie moich aktualnych doświadczeń z wiedzą teoretyczną.

Robert Kański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami, Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia

Dowiedz się o możliwości dofinansowania szkoleń

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, więc nasze szkolenia mogą być dofinansowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata. W naszym portfolio najpopularniejszy jest cykl pięciu szkoleń przygotowujących do egzaminu PMP® - Akademia PMP®.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia. Z pmexperts przygotujesz się do tego egzaminu podczas Akademii PMP®.

Czym jest certyfikat PRINCE2®?

Certyfikat PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) poświadcza znajomość opartego na procesach podejścia do zarządzania projektami, które dostarcza łatwo dopasowywaną i skalowalną metodykę. Ma bardzo formalny charakter, z powodzeniem wykorzystuje się ją przy realizacji złożonych przedsięwzięć w modelu tradycyjnym. Nasze szkolenia z zakresu PRINCE2® prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania: PRINCE2® Foundation oraz PRINCE2® Practitioner.