Zapisz się
online

Zarządzanie Portfelem Projektów

Twoją rolą jako kierownika portfela jest realizowanie strategii biznesowej organizacji poprzez zarządzanie zbiorem przedsięwzięć o różnej złożoności. Swoje kompetencje wykorzystujesz do efektywniejszego osiągania celów strategicznych niż gdyby te same programy i projekty były prowadzone niezależnie. Kształtujesz zawartość całego zbioru poszczególnych programów oraz jego cele tak, by podejmowane działania były spójne z kierunkiem rozwoju organizacji. Potrzebujesz więc rozwinąć nie tylko umiejętności kierownicze, ale także myślenie strategiczne. Poznając czynniki wpływające na strategię organizacji oraz sposoby jej formułowania, szybciej i trafniej podejmiesz decyzje wspierające zachowanie spójności konkretnego zbioru realizowanych projektów z ogólną strategią organizacji.

Zarządzanie Portfelem Projektów to szkolenie, które w prosty sposób wyjaśnia zasady prowadzenia różnych przedsięwzięć i podpowiada, jak reagować na pojawiające się wyzwania, takie jak np. optymalizacja zasobów czy pogodzenie wpływów interesariuszy. Poznasz konkretne techniki i metody, które zwiększą Twoją efektywność w zarządzaniu złożonym i realizacji strategii organizacji. Przygotujesz się również do certyfikacji Portfolio Management Professional (PfMP)®.

Szkolenie poprowadzi John Donohoe – Dyrektor Biura Zarządzania Projektami i Zarządzania john donohoe szkolenieZmianą w Star Alliance. John Donohoe posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem, programami oraz projektami według standardów PMI® oraz podejścia Agile. Od 11 lat odpowiada za pracę Biura Zarządzania Projektami w globalnej organizacji Star Alliance, zrzeszającej 28 największych linii lotniczych na świecie. Do jego obowiązków należy zarządzanie wielomilionowym portfelem projektów realizowanych przez całą organizację, zarządzanie zmianą w organizacji oraz realizacja projektów. Dzięki niemu Biuro Zarządzania Projektami (PMO) w Star Alliance stało się strategicznym partnerem gwarantującym, że do wdrożenia wybierane są właściwe projekty.  Jego zainteresowania koncentrują się na egzekucji strategii oraz zarządzaniu portfolio projektów.

John Donohoe jest uznanym mówcą publicznym występującym na najbardziej prestiżowych konferencjach, poruszających tematykę wdrażania strategii i zarządzania portfolio projektów: m.in. IIL’s International Project Day czy niemiecka konferencja PMI w 2017 r. W grudniu 2017 r. zdobył prestiżową nagrodę PMO Innovation Award na International Project Manager Forum w Dubaju. Jest certyfikowanym PfMP (Portfolio Management Professional) – certyfikację Project Management Institute® uzyskał w 2014 roku, jako jedna z pierwszych osób na świecie. Swoją wiedzą dzielił się również między innymi w wydawanym przez PMI magazynie “Network” czy podcastach na temat zarządzania zmianami i projektami: Projectified oraz Project Management Podcast.

Zobacz video: Portfolio Management – Linking Projects to Purpose.

Szkolenie odbędzie się w języku angielskim.

Zapisz się na szkolenie lub skontaktuj
z nami, by zorganizować szkolenie w Twojej firmie:

+48 727 530 530

 

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Ekspercki
Certyfikat Portfolio Management PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 4
Strategic and Business Managment 6
Technical Project Management 6
Suma 16

CELE SZKOLENIA:

 • zapoznanie uczestników z technikami i narzędziami pozwalającymi na budowę i kontrolę portfela projektów zgodnego ze strategią organizacji,
 • omówienie problemów i wyzwań związanych z wdrożeniem procesu Zarządzania Portfelem Projektów i Biura Zarządzania Portfelem w przedsiębiorstwie,
 • przedstawienie najlepszych praktyk i zapoznanie z kluczową terminologią środowiska wieloprojektowego,
 • efektywne przygotowanie do certyfikacji PfMP®

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • nauczysz się patrzeć na portfel, programy i projekty w kontekście wspierania realizacji strategii,
 • będziesz potrafił stworzyć portfel i zarządzać nim wg najlepszych międzynarodowych standardów,
 • dowiesz się, jak zadbać o spójność portfela projektów z celami biznesowymi organizacji,
 • dzięki czytelnym metodom kontroli, będziesz pewniej podejmował decyzje dotyczące priorytetyzacji przedsięwzięć i optymalizacji zasobów,
 • poznasz szablony dokumentów i praktyczne procedury zwiększające Twoją efektywność,
 • dzięki rzeczywistym case studies, dowiesz się, jakie problemy mogą wystąpić na różnym etapie i jakie jest na nie remedium,
 • świadomie zdecydujesz o ewentualnej certyfikacji PfMP®

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • osobom projektującym, wdrażającym i kontrolującym portfele projektów,
 • doświadczonym kierownikom projektów, koordynującym kilka projektów jednocześnie w ramach portfela,
 • kadrze kierowniczej wyższego szczebla,
 • osobom odpowiadającym za realizację celów strategicznych organizacji.

PROGRAM:

Przedstawienie koncepcji zarządzania portfelem projektów

 • cele zarządzania portfelem projektów,
 • czym jest zarządzanie portfelem projektów?
 • relacja między portfelem a strategią,
 • korzyści wynikające z zarządzania portfelem,
 • relacja pomiędzy zarządzaniem projektem, programem i portfelem projektów,
 • kluczowe role w zarządzaniu portfelem,
 • kompetencje niezbędne do zarządzania portfelem,
 • kluczowi interesariusze portfela projektów.

Definiowanie środowiska portfela i działań planistycznych

 • wpływ strategii i mierników na portfel,
 • identyfikacja celów i domen strategicznych,
 • rola PMO w zarządzaniu portfelem,
 • kluczowe dokumenty portfela: plan strategiczny portfela, karta portfela, mapa drogowa portfela, plan zarządzania portfelem,
 • składniki portfela,
 • zarządzanie ryzykiem portfela,
 • zarządzanie komunikacją portfela,
 • radzenie sobie z aspektami politycznymi,
 • definiowanie portfela: przykład Star Alliance.

Nadawanie priorytetów i zapewnienie spójności portfela ze strategią

 • metody zapewnienia spójności portfela ze strategią,
 • jak nadawać priorytety w portfelu?
 • określanie dostępności zasobów,
 • określanie zapotrzebowania na zasoby,
 • przykładowy proces wprowadzania nowego projektu,
 • nadawanie priorytetów i zapewnienie spójności portfela ze strategią: przykład Star Alliance.

Zatwierdzanie i kontrola portfela

 • nadzór nad portfelem,
 • optymalizacja portfela,
 • maksymalizacja wartości portfela,
 • raportowanie portfela,
 • operacyjne zarządzanie portfelem,
 • zarządzanie efektywnością portfela,
 • zarządzanie zmianą strategiczną,
 • zatwierdzanie i kontrola portfela: przykład Star Alliance.

Dobre praktyki zarządzania portfelem

Pokonywanie najistotniejszych barier wdrożenia

Certyfikacja PMP®

 • wymagania i proces ubiegania się o certyfikację PfMP®,
 • standard PMI® Portfolio – struktura i najważniejsze elementy,
 • zakres egzaminu PMP®, kluczowe elementy i porady związane z przygotowaniem do certyfikacji.

Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie, prowadzący szkolenie posiada bogate doświadczenie zawodowe, którym dzielił się na bieżąco przedstawiając różne przykłady praktycznego wykorzystania przekazywanej wiedzy teoretycznej. Uczestniczyłem w analogicznym kursie kilka lat temu, udział w tym szkoleniu umożliwił mi skonfrontowanie moich aktualnych doświadczeń z wiedzą teoretyczną.

Robert Kański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami, Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie:

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia