Zapisz się
online

Przygotowanie do egzaminu PMP®

Program szkolenia koncentruje się na intensywnym przygotowaniu uczestników do zdobycia certyfikatu Project Management Professional (PMP®). Szkolenie stanowi podsumowanie wiedzy zdobytej w ramach pozostałych czterech modułów Akademii PMP®, z precyzyjnym ukierunkowaniem na pytania najczęściej występujące na egzaminach PMP® Udział w nim mogą wziąć także osoby, które samodzielnie przygotowują się do zdobycia certyfikatu PMP® Na szkoleniu dokładnie omawiane są podstawowe typy pytań egzaminacyjnych wraz ze sposobami eliminowania nieprawidłowych odpowiedzi. Ważnym elementem programu jest też przygotowanie językowe uczestników do zdania egzaminu PMP®– utrwalamy wspólnie angielskojęzyczne pojęcia, związane z językiem projektowym, które są niezbędne zarówno do skutecznego funkcjonowania w międzynarodowym środowisku projektowym, jak i uzyskania pozytywnego rezultatu w trakcie egzaminu PMP®. W ramach programu uczestnicy biorą udział w próbnym egzaminie PMP®, bazującym na pytaniach bardzo zbliżonych do pytań z realnego egzaminu.

“Przygotowanie do egzaminu PMP®” jest jednym z pięciu szkoleń w ramach Akademii PMP® przygotowujących do egzaminu PMP®.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia.

Zapisz się na szkolenie lub skontaktuj
z nami, by zorganizować szkolenie w Twojej firmie:

+48 727 530 530

 

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP i przygotowanie do PMP®
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 2
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 10
Suma 16

CELE SZKOLENIA:

 • kompleksowe przygotowanie do egzaminu PMP® oraz CAPM®,
 • zapoznanie się ze strukturą pytań oraz zasadami dotyczącymi certyfikacji PMI®,
 • omówienie kodeksu etycznego kierownika projektu,
 • utrwalenie wiedzy pozyskanej w trakcie Akademii PMP®

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • powtórzysz zakres materiału niezbędny do egzaminu PMP®,
 • oswoisz się z formalną stroną certyfikacji PMP®,
 • poznasz strukturę egzaminu i pytań oraz techniki wspierające wybór prawidłowych odpowiedzi,
 • dzięki egzaminowi próbnemu, dowiesz się, jaki jest Twój aktualny poziom przygotowania i efektywniej zaplanujesz przygotowanie się do egzaminu,
 • poprzez ćwiczenie anglojęzycznej terminologii, będziesz swobodniej poruszać się w międzynarodowym środowisku pracy.

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • kierownikom projektów oraz członkom zespołów projektowych chcącym zdobyć certyfikat PMP®,
 • członkom zespołów projektowych chcącym zdobyć certyfikat CAPM®,
 • osobom, które chcą potwierdzić swoje doświadczenie międzynarodowym certyfikatem z zarządzania projektami.

PROGRAM:

 • zasady uczestnictwa w egzaminie PMP®,
 • specyfika pytań egzaminacyjnych PMP®,
 • techniki eliminacji błędnych odpowiedzi,
 • akronimy używane w treści egzaminu,
 • przegląd zadań występujących w ramach egzaminu,
 • przegląd wszystkich obszarów wiedzy PMBOK® Guide wraz z typowymi pytaniami testowymi:
  • zarządzanie integracją,
  • zarządzanie zakresem,
  • zarządzanie czasem,
  • zarządzanie kosztami,
  • zarządzanie jakością,
  • zarządzanie zespołem,
  • zarządzanie komunikacją,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • zarządzanie dostawcami,
  • zarządzanie interesariuszami.
 • przegląd kodeksu zawodowego PMI®,
 • plan procesu przygotowania do egzaminu,
 • proces zgłoszeniowy,
 • egzamin próbny.

Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych Kierowników Projektów, którzy w przystępny sposób opisują na przykładach zagadnienia metodyki. Mimo, że mam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów pozwoliło mi to spojrzeć z szerszej perspektywy na metodykę Zarządzania Projektami, odświeżyć i uporządkować najważniejsze zagadnienia, a także zgłębić nowe obszary. Najciekawszymi ze spotkań były: Zarządzanie Zespołem, Komunikacją i Interesariuszami, a także wprowadzenie oraz Przygotowanie do Egzaminu PMP® prowadzone przez Pana Piotra Plewińskiego.

Inga Śliwkowska, Transition Manager, BPO Global Transition Team Capgemini Poland

Wszystkie szkolenia z cyklu Akademia PMP w Państwa firmie (dwa w 2015, jedno w 2014 i dwa we wcześniejszych latach), w których brałam udział były prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Trener okazał się bardzo doświadczonym Kierownikiem Projektu. Liczba zarządzanych projektów oraz różnorodne środowiska pracy sprawiły, że ma ogromną wiedzę praktyczną zastosowania PMBoK-a. Jednocześnie zna bardzo dobrze teorię i jest na bieżąco ze wszystkimi zmianami w metodologii. Ponadto wysoka kultura osobista trenera i niezwykła umiejętność przekazywania informacji, w połączeniu ze swobodą wypowiedzi sprawiła, że szkolenie było nie tylko wartościowe merytorycznie, ale i momentami zabawne, co znacznie ułatwia przyswojenie tak dużej porcji materiału w tak niewielkim czasie. Jestem bardzo zadowolona z udziału w szkoleniach dostarczonych przez PM Experts.

Iwona Maslon, Infrastructure Manager for Delivery Centre Poland, Integrated Operations, ITIL Expert, IBM Global Services Delivery Centre Polska

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie:

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia