Professional Scrum Master

Metoda Scrum to jedna z najczęściej stosowanych zwinnych metod zarządzania projektami, a certyfikat Professional Scrum Master (PSM I) jest obecnie najbardziej cenionym i rozpoznawalnym certyfikatem wśród praktyków tej metody. Nasze intensywne, dwudniowe szkolenie ma na celu przekazanie oraz rozszerzenie wiedzy na temat prowadzeniu projektów według metody Scrum, jaki i przygotowanie uczestników do przystąpienia do egzaminu PSM I. W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się postaw, zachowań i technik przydatnych w codziennej pracy przy projektach zwinnych, dowiedzą się jak budować i doskonalić pracę zespołów scrumowych, oraz wezmą udział  w symulacji egzaminu Professional Scrum Master (PSM I).

Egzamin Professional Scrum Master (PSM I)

Certyfikat PSM I wydany jest przez organizację Scrum.org, która powstała z inicjatywy jednego z twórców metody Scrum – Kena Schwabera. Egzamin certyfikujący składa się z 80 pytań wielokrotnego wyboru i trwa 60-minut. Próg zdawalności egzaminu to 85%. Na egzamin można zapisać się przez internet oraz po uiszczeniu opłaty $150.  Obecnie egzamin można zdać wyłącznie w języku angielskim. Osoby które z powodzeniem zdały egzamin otrzymują imienny dyplom w formie elektronicznej oraz zostają wymienieni na liście certyfikowanych scrum masterów.

Przed szkoleniem

Aby wynieść jak najwięcej ze szkolenia, proponujemy zapoznać się z Scrum Guide – oficjalnym przewodnikiem – który przedstawia podstawy metody Scrum. Przewodnik po Scrumie można również przeczytać w wersji polskiej. Zachęcamy również do wzięcia udziału w darmowym egzaminie sprawdzającym wiedzę o metodzie Scrum.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

+48-697-530-530

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP
Ilość punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 3
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 9
Suma 16

CELE SZKOLENIA:

 • nabycie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej metodyki Scrum,
 • praktyczne poznanie pojęć, zasad i technik zwinnego zarządzania projektami od przygotowania, przez planowanie, nadzór do zamykania projektu według metodyki Scrum,
 • przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Master I (scrum.org),
 • poznać jak umiejętnie dostosować sposób raportowania prac oraz komunikację w projektach zwinnych, by wspierać zaangażowanie zespołu i rozumieć potrzeb klienta.

KORZYŚCI:

 • poznasz zasady i globalne standardy związane ze zwinnym zarządzaniem projektami według SCRUM,
 • dowiesz się, jak budować zwinne zespoły projektowe oraz jakie obowiązki i specyficzne role przypisane są poszczególnym ich członkom,
 • będziesz potrafił‚ planować projekty prowadzone metodą zwinną, czyli planować wydania produktów i sprinty,
 • umiejętnie dostosujesz sposób raportowania prac i komunikacji, by wspierać zaangażowanie zespołu i rozumienie potrzeb klienta.

KOMU POLECAMY SZKOLENIA?

 • osobom szukającym inspiracji w wyborze ścieżki rozwoju zarządzania projektami,
 • kierownikom projektów, którzy chcą rozwinąć umiejętności prowadzenia projektów zwinnych,
 • członkom zespołów realizujących projekty,
 • kadrze kierowniczej,
 • osobom zainteresowanym innowacyjnymi technikami zarządzania projektami.

PROGRAM:

Wstęp

 • Na czym polega zwinne zarządzanie projektami?
 • Zwinne vs. tradycyjne zarządzanie projektami
 • Scrum jako zwinna metoda zarządzania projektami
 • Definicja Scruma
 • Zastosowanie Scruma
 • Teoria Scruma

Zespół Scrumowy

 • Właściciel Produktu
 • Zespół Deweloperski
 • Scrum Master

Wydarzenia w Scrumie i planowanie

 • User stories
 • Szacowanie w projektach scrumowych
 • Sprint
 • Planowanie Sprintu
 • Różne rodzaje wydań produktu
 • Proces planowania wydania
 • Prędkość zespołu (ang. velocity)
 • Codzienny Scrum
 • Przegląd Sprintu
 • Retrospektywa Sprintu

Artefakty Scruma

 • Backlog Produktu
 • Backlog Sprintu
 • Przyrost
 • Przejrzystość Artefaktów
 • Definition of Done

Pułapki w Scrumie

 • Współpraca z klienetem
 • Reagowanie na zmianę
 • Współpraca w zespole

Symulacja projektu Scrum

 • Przeprowadzenie projektu zgodnie z regułami Scruma
 • Przećwiczenie zdarzeń w Scrumie
 • Przećwiczenie ról w Scrumie
 • Udoskonalanie backlogu produktu

Egzamin próbny

 • 80 pytań testowych
 • Omówienie wyników

Zapraszamy do udziału w naszym najnowszym szkoleniu i podzielenia się z nami Państwa opinią na jego temat :)

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia

Dowiedz się o możliwości dofinansowania szkoleń

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, więc nasze szkolenia mogą być dofinansowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata. W naszym portfolio najpopularniejszy jest cykl pięciu szkoleń przygotowujących do egzaminu PMP® - Akademia PMP®.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia. Z pmexperts przygotujesz się do tego egzaminu podczas Akademii PMP®.

Czym jest certyfikat PRINCE2®?

Certyfikat PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) poświadcza znajomość opartego na procesach podejścia do zarządzania projektami, które dostarcza łatwo dopasowywaną i skalowalną metodykę. Ma bardzo formalny charakter, z powodzeniem wykorzystuje się ją przy realizacji złożonych przedsięwzięć w modelu tradycyjnym. Nasze szkolenia z zakresu PRINCE2® prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania: PRINCE2® Foundation oraz PRINCE2® Practitioner.