Zapisz się
online

PRINCE2® Practitioner

To szkolenie jest naturalną, pogłębioną 2-dniową kontynuacją programu PRINCE2®Foundation dla bardziej doświadczonych uczestników. Na tym szkoleniu kładziemy nacisk na praktyczne zastosowanie metodyki w bardziej złożonych sytuacjach projektowych. Rozwijamy zagadnienia prezentowane w pierwszym kursie, prezentujemy przykłady praktycznego zastosowania metodyki i przygotowujemy uczestników do wyższego poziomu certyfikacji – PRINCE2®Pracititioner. Sam egzamin jest także częścią szkolenia. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do niego jest posiadanie certyfikatu PRINCE2® Foundation.

Czym jest certyfikat PRINCE2®?

Certyfikat PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) poświadcza znajomość opartego na procesach podejścia do zarządzania projektami, które dostarcza łatwo dopasowywaną i skalowalną metodykę.

*Jeżeli nie zdasz egzaminu przy pierwszym podejściu, możesz powtórzyć szkolenie za darmo.

Zapisz się na szkolenie lub skontaktuj
z nami, by zorganizować szkolenie w Twojej firmie:

+48 727 530 530

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PRINCE2® PRACTITIONER + PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 2
Strategic and Business Managment 6
Technical Project Management 8
Suma 16

CELE SZKOLENIA:

 • zrozumienie praktycznego zastosowania metodyki zarządzania projektami PRINCE2® w stopniu Practitioner,
 • rozszerzenie umiejętności sprawnego kontrolowania i monitorowania projektu zgodne z PRINCE2®,
 • rozwinięcie wiedzy o skutecznym zarządzaniu ryzykiem biznesowym i ryzykiem w projekcie,
 • poznanie struktury pytań i zasad przeprowadzania egzaminu PRINCE2® Practitioner,
 • kompleksowe przygotowanie do zdania egzaminu PRINCE2® Practitioner i zdobycia certyfikatu.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • rozszerzysz wiedzę o komponentach oraz procesach PRINCE2®,
 • dowiesz się, jak dostosować metodykę w stopniu Practitioner do specyfiki projektu i organizacji,
 • skutecznie przygotujesz się do zdania egzaminu PRINCE2® Practitioner,
 • zdając egzamin PRINCE2® Practitioner na zakończenie szkolenia, oszczędzisz swój czas.

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • kierownikom projektów posiadającym już certyfikat PRINCE2® Foundation,
 • członkom zespołów projektowych posiadającym już certyfikat PRINCE2® Foundation,
 • innym osobom zainteresowanym poszerzaniem kompetencji z zakresu zarządzania projektami, które posiadają certyfikat PRINCE2® Foundation.

Interaktywne szkolenie przygotowujące do egzaminu PRINCE2® Practitioner

PROGRAM

7  Zasad PRINCE2®:
 • ciągła zasadność biznesowa,
 • korzystanie z doświadczeń,
 • zdefiniowane role i obowiązki,
 • zarządzanie etapowe,
 • zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji,
 • koncentracja na produktach.
7 Procesów PRINCE2®:
 • przygotowanie projektu,
 • inicjowanie projektu,
 • zarządzanie strategiczne projektem,
 • sterowanie etapem,
 • zarządzanie dostarczaniem produktów,
 • zarządzanie końcem etapu,
 • zamykanie projektu.
7  Tematów PRINCE2®:
 • uzasadnienie biznesowe,
 • organizacja,
 • plany,
 • ryzyko,
 • jakość,
 • postępy,
 • zmiana.
Egzamin PRINCE2® Practitioner.

Zarówno szkolenie PRINCE2® Foundation, jak i PRINCE2® Practitioner, należą do najbardziej wymagających, które w mojej karierze odbyłem, patrząc również na trudność samego egzaminu. Uważam, że bez odpowiednich przygotowań, jak i odpowiedniego przeprowadzenia szkolenia, którego gwarantem jest firma PM Experts, moje zakończenie kursów zdanymi egzaminami, byłoby obarczone dużym ryzykiem. Sławomir Świtek, Plant Engineering Manager, Tyco Electronics Polska Sp. z o.o.

MartaG

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie:

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia

Zobacz także: